Xchange - prísľub kvality originálnych dielov

Originálne dielce TRUMPF zodpovedajú najvyšším požiadavkám kvality. Na mnoho náhradných dielov s vysokou hodnotou Vám systém Xchange v prípade výmeny zaručuje aj dlhú dobu po jeho zakúpení ešte možnosť vysokého dobropisu.

Xchange - prísľub kvality originálnych dielov

Originálne diely Xchange, výhody
  • Vyské dobropisy na viac ako 5 000 vysoko kvalitných originálnych dielov
  • Dlhé obdobia pre dobropisy, v závislosti od náhradného dielu, štyri alebo dokonca až desať rokov
  • Jednoduché rozpoznanie dielov podľa loga na kartóne a upozornenia v dodacích listoch

Ako spoznáte dielce systému Xchange?

Originálne diely Xchange

Xchange je vytvorený pre viac ako 5 000 náhradných dielov. Všimnite si jednoducho pri kúpe náhradného dielu logo Xchange na kartóne a upozornenie vo Vašom dodacom liste.

Ako funguje Xchange?

Xchange obdobie

Časový priestor pokrývaný systémom Xchange je v závislosti od náhradného dielu štyri alebo dokonca až desať rokov. Po vrátení a kontrole vymeneného náhradného dielu systému Xchange dostanete dobropis k Vašej objednávke náhradného dielu. Výška dobropisu je závislá od veku vymeneného dielu. V treťom roku Vám dobropisujeme napríklad ešte 50 % hodnoty Vašej objednávky náhradného dielu.

Čo sa deje s dielmi vymenenými v systéme Xchange?

Originálne diely, Xchange

Mnoho vymenených náhradných dielov je možné po dôkladnej generálnej oprave opäť naplno použiť. Pri svojej cenovej výhode až do 30 %, ak to je možné, predstavujú výhodnú alternatívu k novému dielcu. Samozrejme spĺňajú tie isté vysoké požiadavky na kvalitu ako ako všetky naše originálne diely – s tými istými pravidlami systému Xchange ako pri nových dieloch.

Náhradné diely, ktoré nie je možné opraviť, ekologicky likvidujeme.

Na aké diely sa nevzťahuje Xchange?

Výnimkou sú spotrebné diely, optické káble a laserové optiky, kompletné konštrukčné skupiny, náhradné diely vyrobené špeciálne na požiadavku zákazníka a poškodenia spôsobené vlastnou príčinou.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Služby
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.