You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Originálne diely - Xchange | TRUMPF

Xchange - prísľub kvality originálnych dielov

Originálne dielce TRUMPF zodpovedajú najvyšším požiadavkám kvality. Na mnoho náhradných dielov s vysokou hodnotou Vám systém Xchange v prípade výmeny zaručuje aj dlhú dobu po jeho zakúpení ešte možnosť vysokého dobropisu.

Xchange - prísľub kvality originálnych dielov

Originálne diely Xchange, výhody
  • Vyské dobropisy na viac ako 5 000 vysoko kvalitných originálnych dielov
  • Dlhé obdobia pre dobropisy, v závislosti od náhradného dielu, štyri alebo dokonca až desať rokov
  • Jednoduché rozpoznanie dielov podľa loga na kartóne a upozornenia v dodacích listoch

Ako spoznáte dielce systému Xchange?

Originálne diely Xchange

Xchange je vytvorený pre viac ako 5 000 náhradných dielov. Všimnite si jednoducho pri kúpe náhradného dielu logo Xchange na kartóne a upozornenie vo Vašom dodacom liste.

Ako funguje Xchange?

Xchange obdobie

Časový priestor pokrývaný systémom Xchange je v závislosti od náhradného dielu štyri alebo dokonca až desať rokov. Po vrátení a kontrole vymeneného náhradného dielu systému Xchange dostanete dobropis k Vašej objednávke náhradného dielu. Výška dobropisu je závislá od veku vymeneného dielu. V treťom roku Vám dobropisujeme napríklad ešte 50 % hodnoty Vašej objednávky náhradného dielu.

Čo sa deje s dielmi vymenenými v systéme Xchange?

Originálne diely, Xchange

Mnoho vymenených náhradných dielov je možné po dôkladnej generálnej oprave opäť naplno použiť. Pri svojej cenovej výhode až do 30 %, ak to je možné, predstavujú výhodnú alternatívu k novému dielcu. Samozrejme spĺňajú tie isté vysoké požiadavky na kvalitu ako ako všetky naše originálne diely – s tými istými pravidlami systému Xchange ako pri nových dieloch.

Náhradné diely, ktoré nie je možné opraviť, ekologicky likvidujeme.

Na aké diely sa nevzťahuje Xchange?

Výnimkou sú spotrebné diely, optické káble a laserové optiky, kompletné konštrukčné skupiny, náhradné diely vyrobené špeciálne na požiadavku zákazníka a poškodenia spôsobené vlastnou príčinou.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Spotrebné a náhradné diely
E-mail
Servis & Kontakt