Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Podpora v procese kvalifikácie

Chceli by ste na Vašich laserových zariadeniach vyrábať v prostredí s požiadavkami na certifikáciu? Naši špecialisti Vám poradia v procese kvalifikácie. 

Inštalácia a kvalifikovanie laserových systémov v regulovaných oblastiach v súlade s normami vďaka skúsenostiam firmy TRUMPF

Nechať certifikovať laserové zariadenie v regulovaných odvetviach môže byť náročná úloha. No nie so špecialistami na kvalifikáciu firmy TRUMPF, ktorí Vás podporia v procese kvalifikácie a ušetria Vám tak čas a náklady a okrem toho neustále rozširujú svoju ponuku. Zameriavame sa pri tom na mimoriadne rozsiahle normy a požiadavky z oblastí medicínskej techniky ako aj letectva a kozmonautiky. Naše služby sa tým prednostne orientujú na zadania nasledujúcich noriem a inštitúcií: ISO/ASTM 52941 / 52942, ISO 13485, ISO 9100, FDA, NADCAP a iných.

Inštalácia podľa noriem

Počítajte pri príprave certifikácie Vášho zariadenia s našimi rozsiahlymi testami a meraniami, ako aj s podrobnou dokumentáciou. Vykonáme pritom aplikačné testy vyrobiteľnosti a spoločne nájdeme kvalifikované parametre tak, aby sa okrem iného zaručila odolnosť voči korózii určitých materiálov.

Spoľahlivé popisovanie, zváranie a 3D tlač

V rámci služieb IQ/OQ firmy TRUMPF zohľadňujeme všetky kritické aspekty inštalácie a funkčnosti stroja v štandardizovanom procese. Okrem toho je stabilita procesu obrábania laserom podporovaná službami PQ/MQ firmy TRUMPF.

Efektivita pri kvalifikácii zariadenia a v prevádzke

Okrem certifikovanej kvalifikácii zariadenia Vás podporíme pri optimálnej integrácii do Vášho digitálneho prostredia, ako napríklad pri zapojení do Vášho systému plánovania podnikových zdrojov. 

Trvalá podpora

Vďaka našim rozšíreným službám v oblasti údržieb získate skutočný prehľad o stave Vášho zariadenia – rok čo rok.

Byť stále v istote

Spoločne s Vami zabezpečíme, aby ostalo Vaše zariadenie v certifikovanom stave aj po opravách.

Ponúkame Vám nasledujúce služby

Design Qualification (DQ)

Podporujeme Vás pri výbere pre Vás najvhodnejšej výrobnej technológie.

Obsah

 • Poradenstvo k procesu a k obrábaniu materiálu
 • Aplikačné testy pre výber technológie
 • Špeciálne riešenia špecifické podľa zákazníka

Vaše výhody

 • Základ pre úspešnú kvalifikáciu zariadenia
 • Vhodné hospodárne a technické riešenie podľa individuálnych požiadaviek
Installation Qualification (IQ)

Skontrolujeme, či bolo Vaše zariadenie dodané a nainštalované tak, ako bolo objednané.

Obsah

 • Kontrola obsahu dodávky
 • Kontrola inštalácie stroja, vrát. hardvéru & softvéru
 • Kompletnosť dokumentácie
 • Správa IQ

Vaše výhody

 • Časovo efektívna kontrola obsahu dodávky a správna inštalácia zariadenia vykonaná špecialistomi
Operational Qualification (OQ)

Skontrolujeme plnú funkčnosť Vášho zariadenia podľa špecifikovaných zadaní.

Obsah

 • Kontrola systému & testy funkčnosti
 • Kontrola bezpečnostných funkcií
 • Overenie špecifikácií zaradenia
 • Kontrola funkčnosti softvéru
 • Aplikačné testy
 • Merací protokol & správa OQ

Vaše výhody

 • Zabezpečenie špecifikácií skompletizovaného stroja, definovaných v DQ
 • Časovo efektívne dokumentovanie špecifikácií odborníkom
 • Zabezpečenie bezchybnej prevádzky stroja pre spustenie PQ
Performance Qualification (PQ)

Skontrolujeme spoľahlivé a opakovateľné výsledky výroby na Vašom zariadení.

Obsah

 • Vykonanie aplikačných testov kvôli stanoveniu hraníc procesov
 • Sprostredkovanie skúseností s procesom zamestnancom

Vaše výhody

 • Dosiahnutie vysokej kvality a vyššej produktivity jemným nastavením parametrov
 • Kompetentne vyškolení zamestnanci s porozumením produktov a procesov pre dlhodobo stabilné a produktívne výrobné procesy
Maintenance Qualification (MQ)

Pomocou údržbárskych a opravárenských služieb podporujeme hladkú sériovú prevádzku Vášho zariadenia.

Obsah

 • Školenia obsluhy & údržby zariadenia
 • Zmluvy o údržbe a o starostlivosti o softvér
 • Remote Service a 24/7 Hotline
 • Podpora pri aplikačných testoch
 • Monitorovanie stavu zariadenia pomocou Condition Monitoring & Smart View Services

Vaše výhody

 • Vysoká pohotovosť strojov vo výrobe vďaka ponúkaným službám a prítomnosti firmy TRUMPF na celom svete
 • Trvalé využitie strojov v etablovaných procesoch zákazníkov vďaka dlhodobej dostupnosti náhradných dielov
 • Vďaka údržbám, ktoré vykonávajú vo vlastnej réžii zabezpečujú kompetentne vyškolení zamestnanci stabilné a produktívne výrobné procesy.

Naši zákazníci si myslia ...

"TRUMPF nás od začiatku procesu certifikácie s oduševnením podporoval pri hľadaní riešení pre katalóg otázok Nadcap. Myslím si, že bezchybný audit vypovedá všetko o našom úspešnom partnerstve."

Christoph Hauck
Riaditeľ technológie a odbytu firmy toolcraft

Podporu kvalifikácie Vám ponúkame pre nasledujúce zariadenia:

3D tlač kovov
 • TruPrint 1000
 • TruPrint 2000
 • TruPrint 3000
 • TruPrint 5000: po dohode.
Popisovanie laserom
 • TruMark Station 5000 + TruMicro Mark
 • TruMark Station 5000 + TruMark 3000 (len infračervené)
 • TruMark Station 5000 + TruMark 5000 (okrem TruMark 5010)
 • TruMark 5000 + TruMark 6030 G2
 • TruMark Station 7000 + TruMicro Mark
 • TruMark Station 7000 + TruMark 6030 G2

Zistite viac o našich laseroch

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Snímka povrchovej štruktúry zblízka, čierny popis
Black Marking (čierne popisovanie)

Vďaka extrémne krátkym laserovým pulzom môžete vytvárať trvácne a sýto čierne popisy bez poškodenia povrchu materiálu úberom. Perfektný proces na vytváranie popisov odolných voči korózii napr. v medicínskej technike.

Medicínsky nástroj s kódom UDI, čierny popis vytvorený lasermi TRUMPF
Popisovanie podľa UDI

Medicínske produkty musia byť na základe noriem EÚ a US popísané kódom UDI (UDI = Unique Device Identification) ktoý zaručuje jednoznačné spätné odsledovanie výroby. TRUMPF Vám na tento účel ponúka optimálny kompletný balík popisovacieho lasera a softvéru.

Medicínska technika
Medicínska technika

Či už v ortopédii, plastickej chirurgii, zubnej technike alebo pri výrobe lekárskych prístrojov a nástrojov – TRUMPF je Vám k dispozícii svojimi rozsiahlymi znalosťami v oblasti medicínskej techniky.

Kontakt
Odbyt, Laserová technika
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt