You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Condition Based Services | TRUMPF

Condition Based Services

Nárast pohotovosti

Proaktívna analýza a kontrola Vašich zariadení pomocou TRUMPF Condition Monitoring Center.

Zvýšenie produktivity

Naši experti identifikujú slabé miesta a vyvinú spolu s Vami riešenia nasmerované na daný cieľ.

Úplný prehľad

Prehľad všetkých informácií o zariadení a o jeho stave na prehľadnej ploche (dashboard)

Condition Based Services zvyšuje technickú pohotovosť a produktivitu Vašich laserových systémov zapojených v sieti. Okrem toho TRUMPF Condition Monitoring Center vyhodnocuje dôležité údaje zo senzorov a rozpozná riziká a potenciály vylepšenia. Podporuje Vás to pri predchádzaní vysokým nákladom pri výpadku výroby, ktoré sú väčšinou niekoľko tisíc Eur za hodinu. Condition Based Services sa skladajú z produktov Condition Monitoring, Condition Check a Smart View Services.

Condition Based Services, Screenshot

Základ tvorí proaktívna analýza nápadností vo Vašich laserových zariadeniach – pri Condition Monitoring sa to vykonáva cyklicky, pri Condition Check jeden krát za zvolené časové obdobie. Práve Condition Monitoring optimálne zabezpečuje prebiehajúcu prevádzku, v ktorej servisní experti pravidelne kontrolujú zariadenia a pomocou algoritmov a vďaka skúsenostiam identifikujú chybové stavy, a síce ešte predtým ako dôjde k výpadku. Ak napríklad hrozí výpadok lasera z dôvodu príliš rýchlo klesajúcej hladine stavu chladiacej kvapaliny alebo kvôli znečistenému filtru, aktívne sa objaví výstraha. Aj identifikované stavy, ako napríklad nevhodné ovládanie laserových zariadení, rýchlo vzbudzujú pozornosť. Informujte sa cez cyklické reporty analýz a v prípade potreby ich prejednajte s Vašimi servisnými expertmi vo firme TRUMPF.

Condition Based Services sú doplnené o Smart View Services. Pri tom sa jedná o prehľadné ovládacie plochy (dashboard) na zobrazenie aktuálnych stavov lasera. V týchto plochách okrem toho nájdete konsolidované informácie o laserových údajoch, vzniknutých chybových hláseniach, o vyťažení lasera, nevykonaných opatreniach údržby ako aj históriu vykonaných zmien na laserových alebo skenerových programoch. Máte tak kedykoľvek prehľad o všetkých stavoch a udalostiach.

Smart View Services

Condition Based Services

Pomocou Smart View Services si sami získate prehľad o stave Vášho lasera. Na základe IT zabezpečeného prenosu dát sa posielajú dáta stavu a zobrazujú sa automatizovane vo forme prehľadných panelov. V prípade potreby siahnete hlbšie na detailné náhľady. Popri podmienkach stavu sa vytvorí aj prehľad o rozšírených údajoch zariadenia, vzniknuté chybové hlásenia, vyťaženie lasera, nevybavené opatrenia údržby a vykonané zmeny laserových a skenerových programov. Pomocou týchto konsolidovaných informácií ušetria Vaše údržby čas. Vďaka včas iniciovaným opatreniam môžete okrem toho predísť prestojom a tak zvýšiť pohotovosť a produktivitu.

Condition Monitoring

Condition Monitoring

Pomocou Condition Monitoring sledujú servisní experti firmy TRUMPF a algoritmy Váš laser ohľadom predvídania údržieb. Výsledky analýzy si môžete prezrieť v cyklických správach Condition Monitoring Reports. Dostanete príležitosť, následne prejednať odporúčané opatrenia so servisnými expertmi firmy TRUMPF. Identifikované stavy ktoré môžu spôsobiť prestoje stroja samozrejme dostanete proaktívne oznámené, aby ste tak predišli možnému vzniku prestoja.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Servis & Kontakt