Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Condition Monitoring

Condition Monitoring pre laser

Condition Monitoring zvyšuje technickú pohotovosť a produktivitu Vašich laserov zapojených v sieti. Okrem toho TRUMPF Condition Monitoring Center vyhodnocuje dôležité údaje zo senzorov a rozpozná riziká a potenciály vylepšenia.

Proaktívna analýza a kontrola Vašich laserov.

Servisní špecialisti firmy TRUMPF a algorytmy monitorujú cez Condition Monitoring Váš laser z hľadiska predvídania údržby. Základ tvorí proaktívna analýza nápadností vo Vašich laserových zariadeniach – pri Condition Monitoring sa to vykonáva cyklicky, pri Condition Check jeden krát za zvolené časové obdobie. Práve Condition Monitoring optimálne zabezpečuje prebiehajúcu prevádzku, v ktorej servisní experti pravidelne kontrolujú zariadenia a pomocou algoritmov a vďaka skúsenostiam identifikujú chybové stavy, a síce ešte predtým ako dôjde k výpadku. Ak napríklad hrozí výpadok lasera z dôvodu príliš rýchlo klesajúcej hladine stavu chladiacej kvapaliny alebo kvôli znečistenému filtru, aktívne sa objaví výstraha. Aj identifikované stavy, ako napríklad nevhodné ovládanie laserových zariadení, rýchlo vzbudzujú pozornosť. Informujte sa cez cyklické reporty analýz Condition Monitoring. Získate príležitosť, následne prediskutovať odporúčané opatrenia so servisným špecialistom vo firme TRUMPF.

Infraštruktúra a dátový tok

Služby sú dostupné pre nasledujúce lasery a laserové zariadenia

Lasery a laserové zariadenia Smart View Services Condition Monitoring Quality Data Storage
TruDisk + + +
TruFiber + + +
TruMark + - -
TruMicro + + -
TruMicro Mark + + -
TruPulse + - +
TruDiode + + +
TruLaser Cell (+) * + -
       

*predpokladaná dostupnosť od 4.kvartálu 2022

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Business Development TruConnect Lasertechnik
E-mail
Servis & Kontakt