Data Based Services

Pomocou Data Based Services máte možnosť ukladania synchrónne s procesmi a zobrazovania údajov, ktoré pripravujú Váš laser, pripojené optiky a snímače procesov.

Quality Data Storage

Systém zaznamenáva údaje procesov a ukladá ich na flexibilné úložiská – automatizujete tým Vaše zálohovanie údajov kvality. Pre bezchybnú možnosť spätného odsledovania priradíte každému obrobku príslušné podstatné údaje procesov lasera, optiky alebo ďalších snímačov procesu. Umožňuje Vám to okrem toho analyzovať údaje o viacerých procesoch, čím Vám uľahčuje zistenie príčiny v prípade nedostatkov kvality.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Stephan Manz
Produktmanagement Services Lasertechnik
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.