Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov

Monitorovanie procesu na sledovanie kvality dielcov

Monitorovanie TRUMPF Powder Bed na sledovanie kvality dielcov

Pri procese monitorovania je v stredobode pozornosti proces laserovej 3D tlače. Počas procesu osvitu je sledované práškové lôžko. Vďaka tomu budete mať plnú kontrolu nad kvalitou Vašich dielcov - a to vrstvu po vrstve. Okrem toho docielite efektívnejšiu produkciu vďaka rýchlejšej identifikácii chýb.

Centrálnou súčasťou procesu monitorovania je takzvaný Powder Bed Monitoring. Pomocou integrovanej kamery v  stroji TruPrint a automatického spracovania obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom budete mať kedykoľvek prehľad o stave obrobku a môžete analyzovať parametre kvality po vrstvách.

Ako funguje Powder Bed Monitoring?

Centrálnou súčasťou procesu monitorovania je takzvaný Powder Bed Monitoring. Pomocou integrovanej kamery v stroji TruPrint a automatického spracovania obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom budete mať kedykoľvek prehľad o stave obrobku a môžete analyzovať parametre kvality po vrstvách.

Stroje TruPrint sú vybavené kamerovým systémom s vysokým rozlíšením, takže je možné ostro sledovať každú vrstvu prášku. V kombinácii so spracovaním obrazu je možné automatické vyhodnocovanie, pričom podporuje vyhodnocovanie obrazu aj integrované osvetľovanie tmavých polí. Ako užívateľ sa môžete sami rozhodnúť o podstatných hraničných hodnotách, pri ktorých sa má zobraziť oznámenie alebo chybové hlásenie. Vďaka priradeniu parametrov kvality na každú vrstvu sa tak dosiahne rýchla a presná lokalizácia porúch. Pomocou toho je možné včas zasiahnuť do prebiehajúceho programu pre tlač.

Popri nanášaniu prášku zaznamenáva Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpozná v práškovom lôžku vyčnievajúce dielce. Stav obrobkov je možné optimálne zhodnotiť už počas procesu 3D tlače a včas identifikovať možný vývoj. Po ukončení procesu 3D tlače je možné vykonať rozsiahlu analýzu jednotlivých vrstiev pomocou výberu záznamu a okrem iného ich porovnať s CAD súborom.

Prehľad: Melt Pool Monitoring – pozorovanie taveniny

Aby bolo možné mať ešte lepší prehľad o procese laserovej 3D tlače v stroji TruPrint a optimálne vyhodnotiť kvalitu obrobku, dostanete v budúcnosti pre stroje TruPrint 5000 popri Powder Bed Monitoring aj produkt Melt Pool Monitoring. Pri Melt Pool Monitoring je sledovaná tavenina procesu laserového tavenia prášku pomocou senzorov Profitujte z  podrobnej kontroly kvality a dokumentácie vrstvu po vrstve. Vďaka tomu môžete aj pri sériovej výrobe včas rozpoznať odchýlky v procese a v prípade potreby nechať zobraziť kritické oblasti. Tieto ukazovatele je možné automaticky porovnávať s referenčným programom pre tlač, z dôvodu sledovania stability procesu. Okrem toho môžete pri použití viacerých laserov jednoducho paralelne pozorovať všetky taveniny.

Kompatibilné výrobky

Upozornenie: V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.