You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Smart Factory v Chicagu | TRUMPF
Kontrolná miestnosť v Smart Factory v Chicagu

TRUMPF Smart Factory, Chicago

Kompletné zosieťovanie bolo doteraz len teóriou? Spúšťame opačný dôkaz a demonštrujeme v Chicagu, ako funguje kompletné zosieťovanie výroby v praxi. V novom technologickom centre firmy TRUMPF už dnes perfektne funguje súhra ľudí, strojov, automatizácie a softvéru. V Smart Factory zažijú spracovatelia plechu zosieťované výrobné riešenia v reálnom prostredí.

Váš zisk pri digitálnom a fyzickom zosieťovaní

Vďaka prepojeniu sieťou je Vaša výroba prehľadnejšia. Tak budete stále vedieť, čo sa práve deje a môžete lepšie plánovať. Automatizujú sa nepriame procesy. Vyrábate rýchlejšie a flexibilnejšie, Vaše procesy je možné lepšie zvládnuť. Rozhodujúca výhoda – najmä pri malých výrobných dávkach.

Pozorujte Smart Factory v Chicagu zo vzduchu!

Nie je podstatné kde sa nachádzate – s našimi inteligentnými riešeniami zosieťovania budete mať Vašu Smart Factory stále pod palcom.

- / -

portrét Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller člen vedenia firmy TRUMPF

"V Chicagu môžeme našim zákazníkom predstaviť našu víziu zosieťovanej produkcie."

Dr. phil. Nicola Leibinger-Kammüller
Chief Executive Officer skupiny TRUMPF

55 m

dĺžka
výrobnej haly

26 mil.

Eur
Suma investícií

5 500

metrov štvorcových
veľkosť závodu

Procesy v našej Smart Factory z rôznych uhlov pohľadu

Ďalšie dojmy

Smart Factory v Chicagu v noci

Smart Factory inteligentne spája celý "reťazec procesov plechu" - od objednania plechového dielca cez jeho konštrukciu a výrobu až po jeho vyexpedovanie.

Smart Factory v Chicagu

Závod v Chicagu je pre Smart Factory ako stvorený. Približne 40 percent priemyslu spracovania plechu v USA sa nachádza v priamo susediacich štátoch.

Stroje v závode Smart Factory v Chicagu

Vo výrobnej hale dlhej 55 metrov sa nachádza zreťazená plechová výroba s regálovým skladom tvoriacim základ. Z neho sú zásobované obrábacie stroje, ktoré sú k nemu napojené.

Okolie závodu Smart Factory v Chicagu

Popri oceliach corten a skle našlo na kancelárskych telesách zosieťovanej fabriky využitie drevo douglasky.

Terasa Smart Factory v Chicagu

Za návrh budov prevzali zodpovednosť architekti Barkow Leibinger z Berlína.

Stroje v závode Smart Factory v Chicagu

Výrobná linka je nainštalovaná tak, aby bolo možné vykonávať kompletné reálne výrobné procesy.

Stromy pred Smart Factory v Chicagu

So svojim novým závodom rozširuje skupina TRUMPF svoje pôsobenie v USA v strategicky dôležitom regióne.

Pohľad zvonku na Smart Factory v Chicagu

Vonkajšok budovy s veľmi surovo pôsobiacim vzhľadom opláštenia z hlboko hrdzavočervenej ocele corten tak vytvára priemyselný kontext kontext ako aj reprezentatívnu funkciu.

Kancelária v Smart Factory v Chicagu

V závode TRUMPF v Chicagu je zatiaľ zamestnaných približne 30 zamestnancov v otvorenom, modernom pracovnom prostredí.

Architektúra závodu Smart Factory v Chicagu

Skywalk je súčasťou voľnej nosnej oceľovej konštrukcie, ktorú vyrobil zákazník firmy TRUMPF v Atlante.

- / -

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt