Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
Grafik einer Smart Factory

Vzájomné zosieťovanie strojov

Priemyselná výroba zažíva revolúciu: Stroje a konštrukčné časti komunikujú prostredníctvom senzorov a kódov. Softvérové riešenia tak prepájajú získané informácie, analyzujú ich a riadia výrobný proces. Vznikajú prehľadné a priechodné procesy. Modulárne komponenty automatizácie, skladové a logistické systémy prispievaú k bezproblémovému pohybu materiálu. Výsledkom je plynulý tok Vašej výroby. Získate tak výhody voči konkurencii v celom reťazci vytvárania hodnôt.

Spojené, inteligentné, efektívne

Ako by mohla vyzerať Vaša zosieťovaná výroba? Žiadna výroba nie je taká istá ako tá druhá. Platí to aj pre zosieťovanie: riadi sa podľa Vašich cieľov a požiadaviek. Odhaľte podľa dvoch možných scenárov, ktorý potenciál pre Vás skrýva zosieťovaná výroba.

Naše riešenia procesov

TruTops Fab

Softvér na riadenie výroby

TruTops Fab Modul Storage

Správa skladov a riadenie materiálového toku

TruTops Calculate

Vytváranie a spravovanie cenových ponúk

Web Calculate

Online vytváranie cenových ponúk

Dot Matrix Code

Popisovanie dielcov

TruTops Fab

Softvér na riadenie výroby

Quality Data Storage

Automatizácia zálohovania údajov kvality

TruTops Fab Modul Storage

Správa skladov a riadenie materiálového toku

Aplikácia TruTops Fab

Mobilná informačná centrála

Condition Guide

Kontrola stavu stroja

Condition Monitoring

Kontrola stavu lasera

Visual Online Support

Rýchly online servis

Condition Guide

Kontrola stavu stroja

TruTops Fab

Softvér na riadenie výroby

Aplikácia MobileControl App

Mobilný ovládací pult stroja

Smart View Services

Prehľady stavu a udalostí laserov

TruTops Monitor

Kontrola stavu stroja

Aplikácia TruTops Fab

Mobilná informačná centrála

Dot Matrix Code

Popisovanie dielcov

Aplikácia MobileControl App

Mobilný ovládací pult stroja

Aplikácia Smart Teach

Mobilné vytváranie programov PFO

Visual Online Support

Rýchly online servis

Aplikácia TruTops Fab

Mobilná informačná centrála

Central Link

Rozhranie Industrie 4.0

Device Gate

Dátové rozhranie na úrovni objektu

Factory Gate

Dátové rozhranie na úrovni závodu

Recovery Services

Automatizované vytváranie záloh

Upravovanie po krokoch: Nechajte si poradiť!

Ideme s Vami po ceste zosieťovanej budúcnosti

Aký Vám vytvára potenciál zosieťovanie? Ako môže vyzerať Vaša cesta do zosieťovanej výroby? je podstatné či chcete začať jednoducho, vykonávať zmeny po krokoch alebo kompletne zosieťovať – s našou ponukou poradenstva nájdete optimálne riešenie pre každú situáciu.

Pozrite si viac

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services Konstruktions- und Programmiersoftware Keyvisual
Softvér

S našou ponukou softvérov budete mať celý proces v hrsti, znížite náročnosť a budete hospodárne produkovať aj menšie výrobné dávky.

Vertikale Vernetzung
Zistite viac o vertikálnom zosieťovaní

V Smart Factory optimalizujte podľa rôznych údajov zo snímačov Vaše stroje, lasery a laserové systémy.

Synapsenbild als Darstellung von Smart factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Industrie 4.0.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Na stiahnutie

Brožúra TruConnect
Brožúra TruConnect
pdf - 1 MB
Servis & Kontakt