You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Tak sa podaril prvý krok do Smart Factory | TRUMPF
Smart Factory, jednoduchý začiatok

Prvý krok, vysoký účinok

Môcť rýchlejšie a flexibilnejšie vyrábať: To bol vyslovený cieľ brandenburského zákazkového výrobcu FBT Feinblechtechnik. Riešenie: postupne prispôsobiť vlastnú výrobu štandardnom Industrie 4.0. Spoločne s expertmi z TruConnect zanalyzovala firma FBT všetky kroky procesu a vyvodila opatrenia optimalizácie. A prvé úspechy? Urobili dojem!

40 %

Doba priebehu výroby

Ušetrilo sa zavedením výrobného systému, systému plánovania a systému kontroly.

10

Zamestnanci

Sú zamestnaní vo firme FBT.

24-48 h

Čas dokončenia

Môže sa zaručiť optimalizáciou výroby.

Merateľný úspech už po jednom roku

FBT Feinblechtechnik je flexibilný zákazkový výrobca v oblasti spracovania plechu. Vo svojom brandenburskom strojovom parku sa podnik koncentroval na laserom rezané dielce, ohýbané dielce a zvárané konštrukčné skupiny z nerezi, hliníka, medi a mosadze do hrúbky až 5 mm. Aby mohli v budúcnosti reagovať ešte rýchlejšie na zákazky od zákazníkov a ešte rýchlejšie vyrábať, odhodlala sa firma FBT s firmou TRUMPF ako partnerom na prvý krok do Smart Factory – s merateľnými úspechmi.

Portrét firmy FBT Feinblechtechnik

Odvetvie

Od nápadu cez montáž jednotlivých kusov až po sériovú výrobu: FBT Feinblechtechnik vyrába vysoko kvalitné dielce pre strojárstvo, pre elektropriemysel, techniku koľajových vozidiel, medicínsku techniku, chemický priemysel, výrobu prístrojov ako aj výrobu aparátov a nádrží a výrobu technických zariadení.

Rok založenia

Firma pre zákazkovú výrobu bola založená v roku 1948 v Berlíne a od roku 2016 sa volá FBT Feinblechtechnik.

Veľkosť firmy

Spoločnosť má 10 zamestnancov.

Strojový park

FBT Feinblechtechnik má vo svojom strojovom parku okrem iného 2D laserové obrábacie zariadenie TruLaser 3030 fiber ako aj ohraňovací stroj TruBend 5130 firmy TRUMPF.

Pohľady do výroby

Troma krokmi k vyššej produktivite

Ďalšie obrázky

Od jednotlivých kusov až po sériovú výrobu

Vo svojom brandenburskom strojovom parku má zákazkový výrobca FBT Feinblechtechnik okrem iného 2D laserové obrábacie zariadenie TruLaser 3030 fiber ako aj ohraňovací stroj TruBend 5130 firmy TRUMPF.

Rýchlejšia produkcia – s väčším prehľadom

Lepší prehľad a znížené nároky na koordináciu – to sú prvé úspechy optimalizácie vo firme FBT Feinblechtechnik.

- / -
Kontakt
Kontakt
Servis & Kontakt