You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Skoré plánovanie budúcnosti v sieti | TRUMPF
Smart Factory, Schrittweise anpassen

Včasné zapojenie do siete sa vypláca

Spoločnosť Knoll Maschinenbaunbsp;hat včas cielene naplánovala vstup do budúcnosti a vyčerpala všetky možnosti, ako získať pre budúce požiadavky dostatok skladových kapacít a zároveň zvýšiť produktivitu. Predvídavosť sa oplatila.

25 %

Nárast produktivity

To je výsledok štyroch rokov optimalizácie s ohľadom na Industrie 4.0.

70 m

Riešenie automatizácie

Pozostávajúci z plnoautomatizovaného skladu STOPA s 1.200 skladovacími miestami a 13 manipulačnými stanicami.

1000

Zamestnanci

Práce pre rodinný podnik v Bad Saulgau.

Chytré zosieťovanie krok za krokom

Od svojho založenia pred 45 rokmi firma Knoll Maschinenbau každoročne rástla. Jedna hala pribúdala k ďalšej. Od roku 2007 začal tím vo firme vytvárať kompletne nové plánovanie fabriky na spracovanie plechu. Cieľ bol: Skrátiť dráhy a zrýchliť procesy.

Portrét firmy Knoll

Odvetvie

Firma Knoll patrí k lídrom na trhu dopravných a filtračných zariadení v kovospracujúcom priemysle, so sídlom v juhonemeckom Bad Saulgau. Komorové čerpadlá z tohto podniku sa používajú v odvetviach akými sú chemický a potravinársky priemysel. Portfólio dopĺňajú vysoko flexibilné montážne a transportné systémy.

Rok založenia

Rodinný podnik Knoll bol založený v roku 1970 v meste Bad Saulgau a počas rokov neustále rástol.

Veľkosť firmy

Knoll zamestnáva v sídle podniku v Bad Saulgau približne 1.000 zamestnancov.

Strojový park

Knoll má vo svojom strojovom parku okrem iného ohraňovacie stroje TruBend 5130, TruBend 5230 a TruBend 7036, ako aj 2D laserové obrábacie zariadenie TruLaser 3030, 70 metrov dlhý veľkosklad STOPA vrátane zariadenia LiftMaster Linear a používa softvérové produkty TruTops Fab Storage, TruTops Fab App a TruTops Monitor od firmy TRUMPF.

Pohľady do výroby

Vízia Smart Factory je vždy na zreteli

Ďalšie obrázky

Optimalizovaný materiálový tok

Vďaka poradenstvu TruConnect teraz profituje Knoll Maschinenbau vďaka priestorovo úspornému veľkoskladu a vďaka novej koncepcii materiálového toku.

Inteligentný materiálový tok vďaka TruTops Fab Storage

Nočné smeny ako aj víkendové smeny už teraz prebiehajú vo firme Knoll Maschinenbau úplne bez obsluhy.

- / -
Kontakt
Kontakt
Servis & Kontakt