You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

So Smart Factory najlepšie vybavenie pre veľké zákazky | TRUMPF
SmartFactory, komplett vernetzt

V rekordnom čase k plnoautomatizovanej Smart Factory

Veľká zákazka bola základom pre podnet: Čínsky spracovateľ plechu SNBC vytvoril z núdze cnosť a vybudoval svoju výrobu za pomoci firmy TRUMPF ako partnera v rekordnom čase až na plnoautomatizovanú fabriku Industrie 4.0.

Žiadna kapitulácia pred veľkými zákazkami

Podnik Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. (SNBC) spracuje ročne rozsiahle veľkozákazky v oblasti logistiky. Čínsky špecialista na tlačiarne tiketov, skenery, peňažné automaty a baliace stanice videl len jedno riešenie: plnoautomatizovanú fabriku Industrie 4.0. V SNBC vedeli z predošlých projektov, že do úvahy prichádza ako partner len firma TRUMPF so svojimi vedomosťami a spoľahlivosťou.

Portrét firmy SNBC

Odvetvie

SNBC je špecialista na výskum a vývoj, výrobu, predaj a servis produktov v oblasti termotlače, identifikácie a inteligentných produktov integrácie systémov. Podnik sa pritom etabloval na celosvetovú špičku spomedzi dodávateľov tlačiarní tiketov, skenerov, peňažných automatov a baliacich staníc.

Rok založenia

Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd (SNBC) je špičkový podnik, ktorý bol založený v decembri 2002 firmou Weihai Beiyang Electric Group Co., Ltd.

Veľkosť firmy

Čínsky podnik má približne 2.000 zamestnancov, z ktorých polovica sú technickí inžinieri.

Strojový park

Pre vybudovanie Smart Factory si firma SNBC objednala vo firme TRUMPF nové laserové, vysekávacie a ohraňovacie stroje s prípojkami automatizácie.

Pohľady do výroby

Krok za krokom ku kompletne zosieťovanej Smart Factory

Kontakt
Kontakt
Servis & Kontakt