Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
Vertikale Vernetzung

Optimalizujte stroje, laser a laserové zariadenia

Rôzne senzory a ich namerané hodnoty v našich produktoch sú Vám podporou pri zaznamenávaní údajov stavu a parametrov. V Smart Factory môžete odčítať tieto údaje senzorov, analyzovať ich a využiť na optimalizáciu výrobných procesov.

Usability
Príjemné pre užívateľa

Inovatívne koncepty v Smart Factory vylepšujú príjemné prostredie. Vytvoríte tak napríklad programy na zváranie a rezanie laserom, pričom priamo na tablete načítate dielec pomocou kamerového záznamu vo vysokom rozlíšení. V koncovom mobilnom zariadení budete mať pomocou ďalších aplikácií takisto prehľad o všetkých pracovných krokoch.

Konnektivität
Konektivita

Produkty TRUMPF je možné inteligentne pripojiť vo Vašej podnikovej sieti a/alebo na úložisko (cloud). Ponúkame Vám rôzne moduly pre stabilnú a bezpečnú infraštruktúru zosieťovania. Siahajú od dátových prípojok k laseru, strojom a na systémovej úrovni až po nadradené riešenia zosieťovania na úrovni fabriky, ktoré Vám umožňujú bezpečnú výmenu údajov vo Vašej výrobe. 

Smart View Services
Prehľadnosť

Získajte pomocou grafickej plochy (dashboard) prehľad o aktuálnych prevádzkových stavoch Vášho lasera a strojov. Nenechajte si pritom zobraziť len čisté prevádzkové stavy, ale aj detailné informácie ako napríklad históriu hlásení, zmien v programoch a informácie o údržbe. Na základe týchto konsolidovaných informácií vyvoďte opatrenia pre nárast pohotovosti a produktivity.

Preview Bild Barfilm
Pohotovosť

V Smart Factory konsolidujú inteligentné hodnotiace algoritmy zaznamenané údaje a vyhodnocujú ich. Na tomto základe zadefinujete správne stratégie údržieb a opráv. Zabezpečuje to najvyššiu technickú pohotovosť Vašich strojov a lasera počas celého cyklu životnosti produktu.

Naše riešenia procesov

TruTops Fab

Softvér na riadenie výroby

TruTops Fab Modul Storage

Správa skladov a riadenie materiálového toku

TruTops Calculate

Vytváranie a spravovanie cenových ponúk

Web Calculate

Online vytváranie cenových ponúk

Dot Matrix Code

Popisovanie dielcov

TruTops Fab

Softvér na riadenie výroby

Quality Data Storage

Automatizácia zálohovania údajov kvality

TruTops Fab Modul Storage

Správa skladov a riadenie materiálového toku

Aplikácia TruTops Fab

Mobilná informačná centrála

Condition Guide

Kontrola stavu stroja

Condition Monitoring

Kontrola stavu lasera

Visual Online Support

Rýchly online servis

Condition Guide

Kontrola stavu stroja

TruTops Fab

Softvér na riadenie výroby

Aplikácia MobileControl App

Mobilný ovládací pult stroja

Smart View Services

Prehľady stavu a udalostí laserov

TruTops Monitor

Kontrola stavu stroja

Aplikácia TruTops Fab

Mobilná informačná centrála

Dot Matrix Code

Popisovanie dielcov

Aplikácia MobileControl App

Mobilný ovládací pult stroja

Aplikácia Smart Teach

Mobilné vytváranie programov PFO

Visual Online Support

Rýchly online servis

Aplikácia TruTops Fab

Mobilná informačná centrála

Central Link

Rozhranie Industrie 4.0

Device Gate

Dátové rozhranie na úrovni objektu

Factory Gate

Dátové rozhranie na úrovni závodu

Recovery Services

Automatizované vytváranie záloh

Upravovanie po krokoch: Nechajte si poradiť!

Ideme s Vami po ceste zosieťovanej budúcnosti

Aký Vám vytvára potenciál zosieťovanie? Ako môže vyzerať Vaša cesta do zosieťovanej výroby? Nie je podstatné či chcete začať jednoducho, vykonávať zmeny po krokoch alebo kompletne zosieťovať – s našou ponukou poradenstva nájdete optimálne riešenie pre každú situáciu.

Pozrite si viac

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Grafik einer Smart Factory
Zistite viac o horizontálnom zosieťovaní

Vyčerpajte plný potenciál z digitálneho zosieťovania a vytvorte s našimi softvérovými riešeniami plynulý priebeh Vašej výroby.

TRUMPF Services Konstruktions- und Programmiersoftware Keyvisual
Softvér

S našou ponukou softvérov budete mať celý proces v hrsti, znížite náročnosť a budete hospodárne produkovať aj menšie výrobné dávky.

Synapsenbild als Darstellung von Smart factory
Smart Factory

Pomocou modulárnych riešení firmy TRUMPF na prepojenia do siete Vám pomôžeme vniesť plynulý tok do Vašej výroby a tak vytvoriť prehľadnejší, flexibilnejší a hospodárnejší celkový proces v rámci Industrie 4.0.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Na stiahnutie

Brožúra TruConnect
Brožúra TruConnect
pdf - 2 MB
Servis & Kontakt