You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Tak sa oplatí aj výrobná dávka v počte 1 ks | TRUMPF
Smart Factory, Losgröße 1

Až po výrobnú dávku 1 ks: Zákazky sú stále menšie a menšie

Žiaden zákazník nie je rovnaký, pretože žiadna výroba nie je rovnaká. No z vedúcej pozície na trhu a v technológii obrábacích strojov a laserov vieme: všetci majú jedno spoločné – výrobné dávky klesajú. Zároveň sa skracujú požadované dodacie doby. Preto máme expertov, ktorí zanalyzujú Vaše procesy priamo u Vás a zostavia Vám individuálny svet riešení TruConnect. Tak sa oplatí aj výrobná dávka v počte 1 ks.

Tak veľa dokážete ušetriť – využite Váš potenciál!

75%

Plánovanie & Evidencia

Pomocou inteligentného riadenia výroby budete plánovať nie len efektívnejšie, no aj priebeh zákaziek bude rýchlejší a viac automatizovaný.

50%

Interná logistika & Osadzovanie nástrojov

Osadzujte do Vašich strojov automatizovane a vykonávajte digitálne evidenciu Vášho skladu ael aj vašich nástrojov.

80%

Sebaorganizácia operátora

Profitujte na základe elektronických analýz v reálnom čase a majte prehľad o všetkých informáciách týkajúcich sa výroby.

Dôjde aj na celok

Poznáme to zo skúseností: Spracovateľom plechu často chýba prehľad o stave zákaziek, o kapacitách alebo o vyťaženosti výroby. Nároky na manuálne koordinácie a optimalizovanie sú zároveň vysoké a náchylné na vznik chyby. Aby bola možná hospodárnejšia práca a aby bolo možné skrátiť doby priebehu výroby, musia sa optimalizovať aj nepriame procesy. Od dopytu až po expedíciu dielcov - vytvoríme s Vami flexibilný a plynulý komplexný systém.

Či veľká alebo malá: oplatí sa tak každá zákazka

Warum vernetzt fertigen?

Na jednu hodinu doby obrábania pripadajú približne štyri hodiny nepriamych činností. Výsledok: Pri neustále klesajúcich množstvách výrobných dávok výrazne narastajú náklady na nepriame procesy. Pretože tie tvoria približne 80 % všetkých procesov. Presne tu je šanca pre zosieťovanú výrobu. Ak sa Vám podarí prispôsobiť náklady na nepriame procesy klesajúcim množstvám vo výrobných dávkach, opäť sa Vám oplatí vyrábať dokonca aj len 1 dielec.

Prečo je laser perfektným nástrojom pre 4.0?

Rýchle, priame, flexibilné: Digitalizácia potrebuje vhodný nástroj

V Smart Factory je každý obrobok označený QR kódom, pomocou ktorého môže systém zistiť, ktorou cestou dielec prechádza zariadeniami a ako sa má obrábať. Transportné systémy a obrábacie stanice sa pridržiavajú nastavení. Aby to fungovalo, potrebuje výroba vysoko flexibilný, jednoducho ovládateľný nástroj: Laser. Samotné kódy vytvára popisovací laser: jednoznačne čitateľné na všetkých povrchoch, so spracovaním obrazu pomocou kamery počas procesu popisovania. Kód obsahuje všetky ostatné informácie k úplnému ďalšiemu obrábaniu a možnosti spätného odsledovania výroby.

Kontakt
Kontakt
Servis & Kontakt