Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Sorting Guide
Sorting Guide
Softvér

Sorting Guide

Efektívne a bezpečné triedenie 

Uľahčenie manuálneho triedenia

Pri spracovaní plechu ste dnes pod neustálym časovým tlakom: Prepojeniu medzi manuálnymi pracovnými činnosťami a strojovým obrábaním často chýba prehľad a systematika. Nebolo by vhodné ušetriť pracovný čas pri manuálnom triedení – a tak predĺžiť dobu chodu stroja? Umožňuje to Sorting Guide: podporuje pracovníka pri odoberaní a triedení plechových dielcov. Farebne označí dielce na obrazovke podľa zákazky, sledu procesov alebo podľa geometrie. Automaticky zapíše odobraté dielce. Zabráni sa tým zámene – vďaka tomu ušetríte čas a predídete vzniku chýb. Objavte šikovného pomocníka pre Vašu výrobu zameranú na spracovanie plechu.

Rýchle vykladanie, predĺženie doby prevádzky

Systém Sorting Guide prispieba k prehľadu pri odoberaní. Zvyšuje to tempo – a Váš stroj môže opäť pracovať rýchlejšie. 

Presné triedenie a kompletovanie

Spracovanie obrazu podporované umelou inteligenciou identifikuje dielce a podáva pracovníkovi prehľad všetkých podstatných informácií, vrátane odporúčania triedenia. 

Najlepšie možné využitie materiálu

Táto funkcia umožňuje komplexné rozmiestňovanie dielcov – tak využijete Váš materiál mimoriadne efektívne. 

Automatické zapisovanie dielcov

Sorting Guide si zapamätá všetky odobraté dielce a automatizovane ich zahlási späť softvéru TruTops Fab. To šetrí čas a predchádza vzniku chýb. 

Chytrý asistent triedenia

Sorting Guide je asistenčný systém založený na kamerovom zázname a funguje za pomoci umelej inteligencie. Vďaka jestvujúcim kmeňovým dátam a samoučiacim spracovaním obrazu spoľahlivo rozpozná odobraté dielce. Na veľkej obrazovke sa objaví odporúčanie triedenia: Dielce sú farebne rozlíšené napríklad podľa zákaziek alebo podľa postupnosti procesov.  

Sorting Guide, Entnahme Teile

Inteligentné spracovanie obrazu

Pomocou rozpoznania obrazu založeného na umelej inteligencii podporuje Sorting Guide procesy na Vašom 2D laserovom obrábacom zariadení. Hlavnými časťami sú kamera vo vysokom rozlíšení, veľká obrazovka a inteligentný softvér na spracovanie obrazu. 

Optimalizovaný proces triedenia

Systém Sorting Guide optimalizuje Váš materiálový tok, pričom zrýchľuje triedenie a predchádza vzniku chýb. Podporuje pracovníka v reálnom čase pri odoberaní a zapisovaní dielcov – a tým prispieva k tomu, aby Váš stroj opäť pracoval rýchlejšie. 

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Sales Digital Services
E-mail
Servis & Kontakt