Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov
TruTops Bend
TruTops Bend
Softvér

TruTops Bend

Sústredené vedomosti o ohraňovaní

Bezpečné programy ohýbania

TruTops Bend podporuje Vaše procesy všetkými vedomosťami firmy TRUMPF v oblasti ohraňovania. Pomocou tohto softvéru intuitívne vytvárate programy pre automatizované pracovné bunky ohýbania. Mimoriadne praktické: Softvérom TruTops Bend naprogramujete Vašu pracovnú bunku ohýbania nie na stroji, ale ofline – teda na pracovisku, súbežne s hlavným výrobným časom popri výrobe. Výrazne to zníži vedľajší neproduktívny čas, čím narastá Vaša pohotovosť stroja.

Inteligentné programovanie

TruTops Bend prepočítava optimálne poradie ohraňovania a stanovuje správnu kombináciu nástrojov.

Efektívne obrábanie

Moderné algoritmy prepočítavajú optimálne dráhy pohybu.

TruTops Bend, Hauptzeitparallele Programmierung

Programovanie súbežne s hlavným výrobným časom

Softvérom TruTops Bend naprogramujete Vašu pracovnú bunku ohýbania nie na stroji, ale ofline – teda na pracovisku, súbežne s hlavným výrobným časom popri výrobe. Výrazne to zníži vedľajší neproduktívny čas, čím narastá Vaša pohotovosť stroja. Odpadá časovo náročné načítanie rozmerov dielca na stroji. Pracovná bunka ohýbania tak pracuje produktívne bez prestávok.

Minimálna doba programovania

Všetky komponenty Vašich procesov ohýbania ako ohraňovací lis, BendMaster a chápadlá sú integrované v ovládacej ploche pri programovaní. Automatické prepočty podporujú a optimalizujú voľbu nástrojov, stanovenie poradia ohraňovania a presnú polohu chápadiel. Moderné algoritmy okrem toho prepočítavajú optimálne dráhy pohybu. minimalizuje to dobu potrebnú na programovanie.

Programovanie TruBend Cell 5000 pri použití prísavkového chápadla

Programovanie TruBend Cell 5000 pri použití kliešťového chápadla

- / -
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.