TruTops Fab Modul Customer
TruTops Fab Modul Customer
Softvér

TruTops Fab Modul Customer

Realizácia zákazky zákazníka od A po Z v jednom softvéri

Riadenie procesu zákazky zákazníka

Pomocou modulu TruTops Fab Customer môžete spravovať zákazky zákazníkov od vytvorenia cenovej ponuky cez dodací list až po vystavenie faktúry. V každom momente budete mať úplný prehľad o všetkých dôležitých procesoch.

Prepojenie s účtovníctvom

Dostanete prehľad o otvorených pozíciách a v prípade potreby môžete zahájiť proces upomienkovania.

Prehľad stavu

Máte stále prehľad o aktuálnom stave každej pozície v zákazke.

Rýchle vytvorenie reportov

Vytvorte rôzne vyhodnotenia ako napríklad mieru úspešnosti cenových ponúk.

Možnosť nastavenia predlôh

Upravte si Vaše predlohy tlače cenových ponúk, dodacích listov a faktúr podľa Vašich predstáv.

Vysoká spoľahlivosť dodávok

Predídete problémom s termínmi alebo úzkymi miestami vo výrobe vďaka súhry modulov Storage, Quickjob alebo Purchase.

TruTops Fab Modul Customer, Kundenaufträge

Bezchybné a efektívne zvládnutie obchodníckych úloh

V module TruTops Fab Customer môžete spravovať všetky dôležité obchodné procesy medzi Vašim výrobným závodom a Vašim zákazníkom. V prípade potreby môžete v systéme vytvárať aj upomienky a dobropisy. Okrem toho budete mať na dosah detailnú správu údajov o zákazníkovi. Cez menu Reporty máte k dispozícii rôzne štatistické údaje ako napríklad príchod zákaziek, obraty, dodané artikle. V spolupráci s TruTops Calculate okrem toho rýchlo a jednoducho vytvoríte zákazníkom individuálne ponuky, bez dodatočného zadávania údajov. Vďaka tesnému prepojeniu s modulom Quickjob a modulom Rozšírené pracovné postupy budete mať vždy prehľad o stave rôznych zákaziek zákazníkov.

Softvérové produkty, ktoré ideálne dopĺňajú TruTops Fab modul Customer

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.