You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab Modul Customer | TRUMPF
TruTops Fab Modul Customer
TruTops Fab Modul Customer
Softvér

TruTops Fab Modul Customer

Realizácia zákazky zákazníka od A po Z v jednom softvéri

Riadenie procesu zákazky zákazníka

Pomocou modulu TruTops Fab Customer môžete spravovať zákazky zákazníkov od vytvorenia cenovej ponuky cez dodací list až po vystavenie faktúry. V každom momente budete mať úplný prehľad o všetkých dôležitých procesoch.

Prepojenie s účtovníctvom

Dostanete prehľad o otvorených pozíciách a v prípade potreby môžete zahájiť proces upomienkovania.

Prehľad stavu

Máte stále prehľad o aktuálnom stave každej pozície v zákazke.

Rýchle vytvorenie reportov

Vytvorte rôzne vyhodnotenia ako napríklad mieru úspešnosti cenových ponúk.

Možnosť nastavenia predlôh

Upravte si Vaše predlohy tlače cenových ponúk, dodacích listov a faktúr podľa Vašich predstáv.

Vysoká spoľahlivosť dodávok

Predídete problémom s termínmi alebo úzkymi miestami vo výrobe vďaka súhry modulov Storage, Quickjob alebo Purchase.

TruTops Fab Modul Customer, Kundenaufträge

Bezchybné a efektívne zvládnutie obchodníckych úloh

V module TruTops Fab Customer môžete spravovať všetky dôležité obchodné procesy medzi Vašim výrobným závodom a Vašim zákazníkom. V prípade potreby môžete v systéme vytvárať aj upomienky a dobropisy. Okrem toho budete mať na dosah detailnú správu údajov o zákazníkovi. Cez menu Reporty máte k dispozícii rôzne štatistické údaje ako napríklad príchod zákaziek, obraty, dodané artikle. V spolupráci s TruTops Calculate okrem toho rýchlo a jednoducho vytvoríte zákazníkom individuálne ponuky, bez dodatočného zadávania údajov. Vďaka tesnému prepojeniu s modulom Quickjob a modulom Rozšírené pracovné postupy budete mať vždy prehľad o stave rôznych zákaziek zákazníkov.

Softvérové produkty, ktoré ideálne dopĺňajú TruTops Fab modul Customer

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt