You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab, modul Production | TRUMPF
TruTops Fab Modul Production
TruTops Fab Modul Production
Softvér

TruTops Fab, modul Production

Kompletné obrábanie dielcov

Integrovaná výroba

Pomocou modulu TruTops Fab Production môžete spravovať všetky výrobné kroky, ako napríklad montáž, lakovanie alebo externú výrobu. Pritom nie je podstatné, či sa jedná o manuálne alebo automatické pracovné stanice. TruTops Fab Production pritom rozširuje nadstavbový stupeň Quickjob.

Riadenie celej výroby

Integrujte všetky pracovné kroky Vášho výrobného procesu.

Kompletne zorganizované

Môžete spravovať poradie činností a všetky výrobné plány každého dielca.

Výroba zložitých konštrukčných skupín

Na základe jednotlivých zásob sa automaticky vyberú výrobné dielce a rezervujú položky v sklade.

Optimálna spotreba materiálu

Pri zohľadnení stavu zásob dielcov a rezervácii dielcov v sklade

Rýchle spätné hlásenie pomocou skenera alebo cez aplikáciu

Po oskenovaní čiarového alebo QR kódu podáte hlásenie o zákazke.

Rozšírenie o TruTops Fab, modul Quickjob

Rozšírenie pre TruTops Fab, modul Quickjob

V spojení s modulom TruTops Fab Quickjob pokrýva TruTops Fab modul Production všetky pracovné kroky vo Vašej výrobe, od programovania cez rezanie laserom, ohýbanie, zváranie alebo montáž až po výstupnú kontrolu kvality. Skutočne riadite celý výrobný proces.

TruTops Fab Modul Production

Riadenie výroby konštrukčných skupín

Pomocou modulu TruTops Fab Production budete mať aj pri zložitých konštrukčných skupinách kedykoľvek prehľad o jednotlivých ich súčastiach. Softvér zohľadňuje stav dielcov na sklade a rezervuje ich v sklade. Môžete spravovať poradie činností a všetky pracovné plány všetkých artiklov. Vďaka tomu dostanete najlepšie možné zladenie priebehov procesov a znížite straty vzniknuté nezrovnalosťami a skrátite drahé prestoje. K dispozícii sú štandardné formuláre výrobných dokumentov a etikiet, ktoré si môžete upraviť podľa vlastných predstáv. Tak bude každý vedieť, čo sa má robiť. Možné sú spätné hlásenia k pracovným krokom prostredníctvom skenovania čiarových kódov na sprievodkách výroby ako aj na zadaniach terminálu.
Modul TruTops Fab Production je nadstavbový stupeň k riadeniu výroby prostredníctvom TruTops Fab a dopĺňa modul TruTops Fab Quickjob.

Softvérové produkty, ktoré ideálne dopĺňajú TruTops Fab modul Production

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt