You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab, modul Purchase | TRUMPF
TruTops Fab Modul Purchase
TruTops Fab Modul Purchase
Softvér

TruTops Fab, modul Purchase

Podchytený nákup

Prehľad o všetkých procesoch

TruTops Fab modul Purchase Vás podporuje pri Vašich procesoch nákupov. Jednoducho a efektívne vytvoríte a spravujete Vaše objednávky. Cez TruTops Fab modul Purchase môžete napríklad posielať dopyty dodávateľom alebo priamo vystavovať objednávky. Možná je samozrejme aj správa faktúr, platieb a dobropisov.

Automatické návrhy objednávok

Pri minimálnom stave zásob v sklade vytvorí modul Purchase automaticky na želanie návrhy objednávok.

Integrované spravovanie dodávateľov

Budete mať prehľad, ktorý dodávateľ vie dodávať za Vami požadovaných podmienok.

Optimalizovanie nákupu

Môžete vyhodnocovať všetky objednávky a Vaše postupy pri objednávaní počas definovaných časových úsekov aby ste mohli optimalizovať Váš nákup.

TruTops Fab Modul Purchase, Übersicht Bestellvorschläge

Vylepšenie plánovania nákupov

Systémom podporované vytváranie a správa objednávok v module TruTops Fab Purchase, vytvorí prehľad a vyššiu efektivitu nákupov. Spravujte Vaše dopyty, objednávky, došlé faktúry a k nim prislúchajúce odoslené platby. Na základe minimálnych množstiev skladu uvedených v module TruTops Fab Storage je možné generovať návrhy objednávok a dodacích termínov. Ku každej objednávke je v module TruTops Fab Purchase zobrazený a sledovaný jej aktuálny stav. Na prvý pohľad vidíte, či je objednávka splnená načas alebo či mešká jej dodávka.

TruTops Fab Modul Purchase, Übersicht Bestellungen

Zadanie a sledovanie externej výroby

Pracovné kroky, ktoré sa majú vykonávať mimo Vášho závodu, je možné spravovať v oblasti "Externá výroba". Ukladajú sa pritom dopyty a objednávky týchto pracovných krokov vykonávaných u externých dodávateľov, tie je potom možné spravovať spolu s príjmom na sklad a došlými faktúrami. Po tom, čo sa všetky dielce z pracovného kroku zaznamenajú ako príjem na sklad, pracovný krok sa automaticky ohlási ako ukončený. Modul TruTops Fab Purchase je nadstavbovým stupňom softvéru TruTops Fab pre procesy nákupov.

Softvérové produkty, ktoré ideálne dopĺňajú TruTops Fab modul Purchase

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt