You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruTops Fab | TRUMPF
TruTops Fab
TruTops Fab
Softvér

TruTops Fab

Jednoduché riadenie celej výroby

Jeden softvér pre všetky výrobné procesy

Pomocou TruTops Fab si zaistíte maximálny prehľad o Vašej výrobe a riadite a hravo spravujete Vaše procesy od objednávky od zákazníka až po expediciu. Vďaka prepojenia s riadením Vášho stroja alebo Vášho laserového zariadenia budete stále mať prehľd o aktuálnom stave Vašej výroby a o stave Vašich výrobných zákaziek.

Menej časov prestojov stroja

Infomácie o poruchách a príčinách v reálnom čase kedykoľvek, cez e-mail alebo SMS.

Jednoduché plánovanie výroby

Ovládajte a spravujte Vaše výrobné zákazky pomocou modulu TruTops Fab Modul Quickjob.

Aby sa to oplatilo

Jednoduché spravovanie zákaziek a procesov nákupu a spoľahlivé kalkulovanie nákladov.

Optimalizácia materiálového toku

Pomocou modulu TruTops Fab Modul Storage ovládate celý materiálový tok Vašej výroby a spravujete zásoby skladu.

Všade informovaný

Aplikácia TruTops Fab zmení Vaše zariadenia s iOS na mobilné informačné centrály.

Plánovanie a príprava

Výroba

Riadenie / optimalizácia

Správa

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt