Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1030 fiber
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 1030 fiber

Cenovo výhodné kompaktné stroje s príjemnou obsluhou

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Výbava
  • Softvér
  • Automatizácia
  • Viac Menej
  Všestranný priestorový zázrak pre začiatočníkov

  TruLaser 1030 fiber je ideálny základný stroj pre 2D rezanie laserom vo vysokej kvalite. Umožňuje rezanie laserom bez veľkých nárokov na zaškoľovanie. Náročnosť osadzovania je minimálna: Vďaka stratégii jednej obrábacej hlavy je možné jednou obrábacou hospodárne rezať množstvo materiálov a hrúbok plechu v bezpečnom procese – bez nutnosti výmeny hlavy.

  Minimálne investičné a prevádzkové náklady

  Ušetrite miesto a náklady: Laser TruDisk a agregáty sú integrované do stroja.

  Mimoriadne jednoduchá obsluha

  Intuitívna koncepcia obsluhy sa prispôsobí stavu znalostí operátora.

  Výkonné a spoľahlivé

  Produktívne a spoľahlivé vďaka pevnolátkovému laseru TruDisk, stratégii jednej obrábacej hlavy a PierceLine.

  Zistite viac
  Rozmanitosť materiálov

  Všetky bežné materiály, aj plechy z farebných kovov, budete rezať bezpečne a vo vysokej kvalite.

  Minimálne potrebné miesto

  Vďaka kompaktnej inštalácii nepotrebuje stroj veľa miesta, operátor má všetko pod dohľadom.

  Cenovo výhodný vstup do zvárania laserom

  Pevnolátkový laser TruDisk využijete v laserovej sieti TRUMPF LaserNetwork s laserovou zváracou bunkou.

  TruLaser 1030 fiber - vstup do sveta rezania laserom
  Vzorka, plech 1-20 mm

  Plech 1-20 mm

  TruLaser 1030 fiber reže hrúbky plechu v celom spektre (1 až 20 mm).

  Rezanie laserom s mnohými zápichmi

  Mnoho zápichov

  TruLaser 1030 fiber hravo zvládne aj geometrie s mnohými zápichmi. Laser zapichuje do plechu výrazne rýchlejšie a šetrí čas pri každom zápichu. Zamedzí sa vzniku oprskaného materiálu. Vďaka tomu výrazne zvýšite Vašu produktivitu a kvalitu výroby.

  Vzorky z farebných kovov

  Farebné kovy

  TruLaser 1030 fiber reže tavným rezom obzvlášť úsporne tenký oceľový a nerezový plech. Okrem toho môžete obrábať hliník, materiály s vysokou schopnosťou odrážania svetla ako meď a mosadz, ako aj nerez potiahnutú fóliou.

  TruLaser 1030 fiber
  Rozmery  
  Dĺžka 7800 mm
  Šírka 2800 mm
  Výška 2900 mm
  Maximálna rýchlosť  
  Simultánne 85 m/min
  Pracovná oblasť  
  Os X 3000 mm
  Os Yp 1500 mm
  Max. hmotnosť obrobku 720 kg
  Špecifické dáta lasera - TruDisk 2001  
  Max. výkon lasera 2000 W
  Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 16 mm
  Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 8 mm
  Max. hrúbka plechu, hliník 6 mm
  Max. hrúbka plechu, meď 3 mm
  Max. hrúbka plechu, mosadz 3 mm
  Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001  
  Max. výkon lasera 3000 W
  Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
  Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 16 mm
  Max. hrúbka plechu, hliník 12 mm
  Max. hrúbka plechu, meď 4 mm
  Max. hrúbka plechu, mosadz 4 mm
  Hodnoty spotreby  
  Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 2001 11 kW
  Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 13 kW
  PDF <1MB
  Technical data sheet

  Download the technical data of all product variants.

  TruLaser 1030 fiber umožňuje vďaka integrovanej koncepcii stroja zloženého z lasera TruDisk a agregátov, množstvu pomocných funkcií ako aj nízkym investičným a prevádzkovým nákladom jednoduchý vstup do sveta rezania laserom.

  Hospodárnejší vstup do rezania laserom

  Stratégia jednej obrábacej hlavy

  Všetky hrúbky plechu je možné obrábať jednou obrábacou hlavou – bez nutnosti výmeny obrábacej hlavy. Poloha ohniska sa automaticky prispôsobí podľa materiálu a hrúbky plechu. Výrazne to skracuje doby osadzovania, čím sa zvýši produktivita.

  TruLaser 1030 fiber, ochrana proti kolízii
  Ochrana proti kolízii

  Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. V prípade kolízií sa obrábacia hlava mechanicky vychýli, čím sa efektívne predíde vzniku poškodenia. Hlavu je možné rýchlo vrátiť do svojej východzej polohy; môžete bez dlhých prestojov rýchlo rezať ďalej.

  Nenáročnosť na obsluhu

  Intuitívna ovládacia plocha

  Intiutívna koncepcia obsluhy zariadenia TruLaser Série 1030 fiber je jednoduchá a rýchlo pochopiteľná. Udržíte tak náklady na školenia na minime.

  Prehľad o všetkom, od ovládacieho pultu

  Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii zaberá tento stroj málo miesta. Na celý pracovný priestor je dobrý výhľad pri plnej bezpečnosti, takže má operátor stále dobrý pohľad na proces rezania a na menič paliet.

  Jednoduché dielenské programovanie

  Načítajte do stroja dáta dielcov prototypov pomocou USB kľúča – už po niekoľkých kliknutiach môžete začať s rezaním.

  Obsluha vo dvoch rôznych úrovniach

  Na úrovni začiatočníkov sú zobrazené len tie tlačidlá, ktoré sú bezprostredne potrebné na rýchle rezanie dielcov. Vďaka tomu budete bezpečne obsluhovať Váš stroj TruLaser 1030 fiber, aj keď ste ešte nikdy nepracovali s laserovým strojom. Na profesionálnej úrovni si môžete jednoducho sami prispôsobiť všetky technologické hodnoty.

  Bezpečnosť procesu

  TRUMPF parametre rezania

  So strojom dostanete firmou TRUMPF vyvinuté údaje rezania pre všetky materiály a hrúbky plechu. Vďaka tomu môžete pracovať hneď od začiatku vysoko efektívne.

  PierceLine

  Pomocou funkcie PierceLine je proces zapichovania spoľahlivo sledovaný snímačom a regulovaný, čo šetrí tak materiál ako aj stroj, zvyšuje sa kvalita dielov a až o 80 % sa skracuje doba zapichovania.

  TruDisk 3000
  TruDisk 2001 alebo TruDisk 3001

  V závislosti od potrebného výkonu sú k dispozícii rôzne lasery pre Vaše laserové obrábacie zariadenie: TruDisk 2001 s výkonom 2 kW a TruDisk 3001 s výkonom 3 kW. Laser TruDisk ovláda aj rezanie materiálov silno odrážajúcich svetlo, ako meď alebo mosadz.

  TruTops Boost

  TruTops Boost

  Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

  TruTops Monitor

  TruTops Monitor

  Skráťte Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.

  Softvér okruhu procesov

  Softvér

  Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

  Pomocou polo- alebo plnoautomatického meniča paliet je práca na stroji TruLaser 1030 fiber ešte jednoduchšia.

  TruLaser 1030 fiber

  Menič paliet

  Pri poloautomatickom meniči paliet bez svetelných závor vymieňate palety bezpečne dvojručným ovládaním.

  Pri plnoautomatickom meniči paliet vymieňate palety vďaka svetelným závorám automaticky a ergonomicky, pretože operátor už nemusí tlačiť oboma rukami na tlačidlá.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je stroj dostupný vo Vašej krajine.

  Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

  Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
  Čistič úložných líšt roštu

  Viacnásobne a rýchlo vyčistite úložné rošty Vášho laserového stroja s plochým stolom pomocou čističa úložných roštov a výrazne dlhšie tak využívajte rošty.

  TruLaser 2030 fiber, leistungsstarke Kompaktmaschine
  TruLaser 2030 fiber

  Vysoký výkon v najmenšom priestore: Kompaktné laserové obrábacie zariadenie TruLaser 2030 fiber spája obidve výhody pre Vašu produkciu.

  Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

  Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

  Servis & Kontakt