Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov
TruLaser 3030 Basic Edition, Univerzálny a robustný
TruLaser 3030 Basic Edition, Univerzálny a robustný
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 3030 Basic Edition

Univerzálny a robustný

Univerzálny a robustný

Stroje TruLaser Série 3000 sa osvedčili. Tisíce z nich sú úspešne v nasadení. Všestranné talenty sa vyznačujú vysokou flexibilitou a jednoduchou obsluhou – tak ako aj TruLaser 3030 Basic Edition. Je jedno, či sú kolísajúce výrobné dávky alebo materiály meniacich sa akostí: TRUMPF CO2 laser TruFlow a inteligentné funkcie sa starajú o najvyššiu bezpečnosť procesov. Sme Vám kedykoľvek k dispozícii ako silný partner. Profitujte zo všetkých našich skúseností v oblasti obrábania laserom.

Vrátane lasera

CO2 laser TruFlow 4000 s výkonom 4 kW sa nachádza v štandardnom rozsahu dodávky.

Rezanie detailov v hrubej konštrukčnej oceli

Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.

Využitie zvyšku tabule - jednoduchá dodatočná výroba dielcov

Pomocou funkcie Drop&Cut celkom jednoducho dorobíte dielce zo zvyšku tabule.

TruLaser 3030 Basic Edition, hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Proces CoolLine cielene ochladzuje obrobok počas rezania laserom. Umožňuje to vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

TruLaser 3030, tenká nerezová oceľ

Tenká nerezová oceľ

Pri tenkých nerezových plechoch dosiahnete perfektnú kvalitu – aj pri detailných geometriách: Hrany sú bez otrepov a ich dodatočná úprava už nie je potrebná

-/-
TruLaser 3030 Basic Edition
Rozmery  
Dĺžka 9300 mm
Šírka 4700 mm
Výška 2200 mm
Maximálna rýchlosť  
Simultánne 140 m/min
Pracovná oblasť  
Os X 3000 mm
Os Yp 1500 mm
Max. hmotnosť obrobku 900 kg
Špecifické dáta lasera - TruFlow 4000 (TruLaser)  
Max. výkon lasera 4000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 16 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 10 mm
Hodnoty spotreby  
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 4000 31 kW

Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Výkonné funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.

Bezpečnosť procesu

CoolLine
CoolLine

Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.

Kvalita

PierceLine

PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %

Spojenie procesov a podpora operátora

Drop&Cut

Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

TruTops Monitor

Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

[Translate to sk_SK:] Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt