Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruLaser série 3000 fiber, flexibilný štandardný stroj
TruLaser série 3000 fiber, flexibilný štandardný stroj
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber

Flexibilný štandardný stroj

Flexibilný štandardný stroj

Rýchle stroje pre všetky Vaše úlohy rezania – to sú stroje TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber, die TruLaser 3060 fiber a TruLaser 3080 fiber. Presvedčivé sú svojou vysokou flexibilitou a hospodárnosťou: Môžete rezať so ziskom vo všetkých hrúbkach plechu. Pevnolátkový laser TruDisk umožňuje obrábanie farebných kovov, okrem toho Vám poskytuje výhody produktivity v oblasti obrábania tenkých a hrubých plechov. BrightLine fiber ponúka najvyššiu kvalitu odrezanej hrany a uľahčuje odoberanie dielcov, ďalšie početné funkcie sa starajú o najvyššiu možnú spoľahlivosť a výkonnosť.

Najlepšie výsledky bez kompromisov

BrightLine fiber umožňuje vynikajúcu kvalitu výroby a bezproblémové odoberanie dielcov.

Rezanie detailov v hrubej konštrukčnej oceli

Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.

Využitie zvyšku tabule – jednoduchá dodatočná výroba dielcov

Pomocou funkcie Drop&Cut celkom jednoducho dorobíte dielce zo zvyšku tabule

Jednoduché ovládanie stroja.

Postup v menu na veľkom displeji funguje intuitívne. Integrované parametre rezania zvyšujú bezpečnosť procesov.

Zvýšenie pripravenosti stroja

Condition Guide má stále prehľad o stave Vášho stroja.

Bezpečne bez mostíkov microjoint

Smart Collision Prevention znižuje riziko vzniku kolízií pri rezaní laserom.

Presná identifikácia polohy

DetectLine určí polohu plechu a umožňuje vysoko presnú dodatočnú úpravu vyrezaných dielcov.

Highspeed a Highspeed Eco

Nová konštrukcia dýzy znižuje spotrebu dusíka až o 60 % – pri dvojnásobnom množstve obrobených tabúľ.

TruLaser 3030 fiber: Spoľahlivý vo dne v noci – Výkonná výrobná bunka s chytrými asistenčnými systémami
TruLaser 3030 fiber: Flexibilný štandardný stroj
TruLaser: Štandardný proces rezania
Nanojoint: Rezanie laserom v bezpečnom procese a jednoduché triedenie obrobkov
EdgeLine Bevel
Rezanie laserom v bezpečnom procese

Na rozdiel od mikro mostíkov (microjoint) pridržiavajú obrobok nano mostíky (nanojoint) vo zvyškovej mriežke len v malom bode na spodnej strane reznej medzery. Vďaka tomu je obrábanie tabúľ bezpečné, pretože sa tým zabráni preklopeniu vyrezaných obrobkov. Porušenie obrysu na spodnej strane reznej medzery je už len minimálne, môžete jednoduchšie uvoľniť Vaše obrobky zo zvyškovej mriežky. Nano mostíky (nanojoint) Vám umožnia tesnejšie rozmiestnenie dielcov – efektívnejšie využijete Vaše zdroje a budete profitovať z vyššej produktivity.

Porovnanie nano a mikro mostíkov

Nano mostíky umožňujú bezpečné obrábanie Vašich obrobkov šetriace zdroje: vyššia produktivita, vyššia kvalita dielcov a jednoduchšie odoberanie dielcov vďaka minimálnemu fixovaniu vo zvyškovej mriežke. V mnohých prípadoch nie je nutné dodatočné obrábanie dielcov. Vaše zákazky je možné obrábať vysoko produktívne – nezávisle od geometrie dielcov.
Naproti tomu mostíky microjoint držia obrobok vo zvyškovej mriežke pomocou stojinky po celej hrúbke plechu. Zatiaľ čo je bezpečnosť procesu pri obrábaní Vašich zákaziek zaručená aj pri mostíkoch microjoint, viditeľné poškodenie obrysu si vo väčšine prípadov vyžaduje časovo náročné manuálne následné obrábanie obrobkov. Odoberanie dielcov je pri tenkých plechoch náročnejšie, pri stredných hrúbkach plechu takmer nemožné.

Tenký oceľový dielec

Váš stroj TruLaser TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber reže extrémne rýchlo najmä tenký plech.

Ľahko odoberateľné dielce

Pomocou BrightLine fiber, vďaka premyslenej kombinácie špeciálnej optiky v spojení s dýzami BrightLine optimalizovanými pre prúdenie a pomocou ďalších technických inovácií poskytuje TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber najvyššiu kvalitu dielcov. Zlatý klinec: Vďaka rezným hranám vysokej kvality sa Vaše dielce nezaseknú pri ich odoberaní. Môžete ľahko odoberať dielce a tak šetriť mnoho času.

Rezanie všetkých bežných materiálov

Konštrukcia lasera TruDisk umožňuje obrábanie farebných kovov pomocou dusíka – bez starostí zo spätného odrazu. Okrem toho môžete obrábať plechy potiahnuté fóliou.

Hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Proces CoolLine cielene ochladzuje obrobok počas rezania laserom. Umožňuje to vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

Rozmery     
Dĺžka 9229 mm 11200 mm 15450 mm 19620 mm
Šírka 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
Výška 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Hmotnosť     
Hmotnosť základného stroja 11700 kg 14300 kg 19800 kg 21850 kg 1
Maximálna rýchlosť     
Simultánne 170 m/min 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Pracovná oblasť     
Os X 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Os Yp 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
Max. hmotnosť obrobku - - - -
Max. hmotnosť obrobku bez meniča paliet na ťažké bremená 4710 kg    
Max. hmotnosť obrobku s meničom paliet na ťažké bremená 7850 kg    
Max. hmotnosť obrobku na obidvoch paletách bez meniča paliet na ťažké bremená 9420 kg 2   
Max. hmotnosť obrobku na obidvoch paletách s meničom paliet na ťažké bremená 9420 kg 2   
Špecifické dáta lasera - TruDisk 4001     
Max. výkon lasera 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm 25 mm 20 mm
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov - - - 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Max. hrúbka plechu, meď 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 6001     
Max. výkon lasera 6000 W 6000 W 6000 W 6000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, meď 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 8001     
Max. výkon lasera 8000 W 8000 W 8000 W 8000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, meď 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 10001     
Max. výkon lasera 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, meď 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 12001     
Max. výkon lasera 12000 W 12000 W 12000 W 12000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, hliník, s balíkom rezania hrubších plechov 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, meď 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Hodnoty spotreby     
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 4001 13 kW 13 kW 13 kW 13 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 6001 15 kW 15 kW 15 kW 15 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 8001 17 kW 17 kW 17 kW 17 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 10001 22 kW 22 kW 22 kW 19 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW 25 kW

Bezpečnosť procesov a podpora operátora

Ochrana proti kolízii

Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom. V prípade kolízií sa zabráni poškodeniu obrábacej hlavy.

CoolLine

Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií, tesnejšie uloženie dielcov a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

Online kontrola stavu ochranného skla

Čisté ochranné sklá udržiavajú kvalitu Vašich rezov na dlhodobo vysokej úrovni. Aby ste vedeli, kedy musíte vymeniť ochranné sklá, senzor nepretržite sleduje stav ochranného skla. Čistenie a výmena sa vykonáva len v prípade potreby, čím sa šetria náklady.

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.

Sorting Guide

Sorting Guide je asistenčný systém založený na kamerovom zázname, ktorý podporuje pracovníka pri odoberaní a triedení plechových dielcov. Označí farebne dielce v závislosti od zákazky alebo poradia procesov. Vďaka tomu môže pracovník jednoducho, rýchlo a bezchybne roztriediť vyrezané dielce na palety.

Drop&Cut

Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad na mieste odoberania dielcov.

Dot Matrix Code

Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.

Touchpoint HMI
Touchpoint HMI

Pomocou viackrát ocenenej ovládacej plochy je ovládanie stroja mimoriadne jednoduché. Vybavenie úloh bude výrazne rýchlejšie. Naučiť sa ovládať nové funkcie je intuitívne vďaka veľkému dotykovému displeju.

Flexibilita

EdgeLine Bevel

Pomocou nového procesu EdgeLine Bevel môžete priamo na stroji vytvárať zrazenia a zahĺbenia na obrobkoch. Takto ušetríte ďalšie pracovné kroky procesov. Jednoduché a rýchle programovanie podporuje rôznorodosť využitia. Vďaka tomu môžete vytvárať zrazenia pod rôznymi uhlami a zahĺbenia vo viacerých veľkostiach.

RotoLas

Pomocou prídavného zariadenia RotoLas môžete okrem toho na Vašom 2D laserovom obrábacom zariadení obrábať aj rúry a profily. Váš stroj môžete veľmi rýchlo prerobiť z obrábania na plochom stole na obrábanie rúr. Flexibilný systém uchytenia pritom absolútne bezpečne vedie rôzne rúry a profily a umožňuje tak obrábanie rúr a profilov vo formáte XXL, do priemeru opísanej kružnice 370 mm.

Autonómia

Smart Collision Prevention

Vďaka tomu vôbec nemusíte počítať s používaním mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy. Možné je aj automatizované vykladanie dielov, pretože sa nepreklopia.

DetectLine

Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.

Kvalita

BrightLine fiber

Vďaka BrightLine fiber sa stáva pevnolátkový laser univerzálnym nástrojom: Táto funkcia Vám umožňuje dosahovať výsledky rezania vo vysokej kvalite, v celom rozsahu hrúbok plechu. Okrem toho ostávajú zachované všetky výhody pevnolátkového lasera pri obrábaní tenkého plechu, najmä vysoké rýchlosti obrábania.

PierceLine

PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %

Balík pre rezanie Gasmix

Spolu s balíkom rezania Gasmix Vám dáme k dispozícii parametre rezania pre optimalizáciu kvality Vašich dielcov. Použitím zmesi plynov zloženej z dusíka a kyslíka v spojení s vysokým výkonom lasera zlepšuje kvalitu dielcov vyrábaných z konštrukčnej ocele a hliníka. V závislosti od druhu materiálu, zliatiny materiálu a kvality materiálu je možné zmenšiť tvorbu otrepov na obrobkoch vyrezaných laserom.

Produktivita

Highspeed

Rýchle a úsporné – bez škrtov v kvalite: Pomocou Highspeed dosiahnete rekordy pri rezaní dusíkom pevnolátkovým laserom. Môžete tak takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch, presne tak ako aj rýchlosť pohybu. Špaciálna konštrukcia dýz Vám okrem toho zníži spotrebu rezného plynu až o 40% a predíde dokonca tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami.

Highspeed Eco

Extrémne rýchle, extrémne úsporné: Pomocou tohto vysoko rýchleho procesu (highspeed) znížite Vašu spotrebu rezného plynu pri rezaní dusíkom až o 60 %. Umožňuje to patentovaná konštrukcia dýzy. Pomocou Highspeed Eco môžete zároveň takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch a zvýšiť rýchlosť pohybu až o 100 %. Kvalita pritom netrpí. Highspeed Eco dokonca zabraňuje tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami. Proces okrem toho otvára možnosti nových hrúbok plechu na obrábanie dusíkom.

Robustný pevnolátkový laser TruDisk 8001
Plné využitie výkonu lasera

Aby sa kilowatty skutočne preniesli až na plech: Pomocou strojov TRUMPF využijete v plnom rozsahu aj vysoké výkony lasera. Laser TruDisk s výkonom až do 12kW nie len sľubuje vysoké rýchlosti, no predovšetkým maximálne produktívne obrába obrobky. Výsledkom správnej kombinácie výkonu lasera, konštrukcie stroja a inteligentných funkcií sú najlepšie obrobky vyrobené v najkratšom čase obrábania. Platí to tak pre tavné rezanie ako aj pre rezanie plameňom a aj pre komplikované aplikácie, napr. detailné geometrie alebo hrubé plechy.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Od poloautomatického nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku s napojením na sklad ponúka TRUMPF riešenia, ktoré optimalizujú Váš reťazec procesov.

Nakladanie

Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.

Nakladanie a vykladanie

Kompaktné zariadenie LiftMaster Compact plnoautomaticky a mimoriadne rýchlo nakladá a vykladá plech z vášho stroja. So zariadením LiftMaster Linear Basic máte možnosť prepojenia viacerých strojov.

Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov

Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky a LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.

Skladový systém

Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Maximálna hmotnosť obrobku na oboch paletách je identická. Existujú však rôzne možnosti rozdelenia hmotnosti obrobkov na paletách. Bez meniča paliet na ťažký náklad rozdelenie max. 30 mm / 30 mm hrúbka plechu na paletu a formát. S meničom paliet na ťažký náklad rozdelenie max. 50 mm / 10 mm hrúbka plechu na paletu a formát.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Originálne diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Sťahovanie
Servis & Kontakt