You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber | TRUMPF
TruLaser série 3000 fiber, flexibilný štandardný stroj
TruLaser série 3000 fiber, flexibilný štandardný stroj
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber

Flexibilný štandardný stroj

Flexibilný štandardný stroj

Rýchle stroje pre všetky Vaše úlohy rezania – to sú stroje TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber a TruLaser 3060 fiber. Presvedčivé sú svojou vysokou flexibilitou a hospodárnosťou: Môžete rezať so ziskom vo všetkých hrúbkach plechu. Pevnolátkový laser TruDisk umožňuje obrábanie farebných kovov, okrem toho Vám poskytuje výhody produktivity v oblasti obrábania tenkých a hrubých plechov. BrightLine fiber ponúka najvyššiu kvalitu odrezanej hrany a uľahčuje odoberanie dielcov, ďalšie početné funkcie sa starajú o najvyššiu možnú spoľahlivosť a výkonnosť.

Najlepšie výsledky bez kompromisov

BrightLine fiber umožňuje vynikajúcu kvalitu výroby a bezproblémové odoberanie dielcov.

Rezanie detailov v hrubej konštrukčnej oceli

Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.

Využitie zvyšku tabule – jednoduchá dodatočná výroba dielcov

Pomocou funkcie Drop&Cut celkom jednoducho dorobíte dielce zo zvyšku tabule

Jednoduché ovládanie stroja.

Postup v menu na veľkom displeji funguje intuitívne. Integrované parametre rezania zvyšujú bezpečnosť procesov.

Zvýšenie pripravenosti stroja

Condition Guide má stále prehľad o stave Vášho stroja.

Bezpečne bez mostíkov microjoint

Smart Collision Prevention znižuje riziko vzniku kolízií pri rezaní laserom.

Presná identifikácia polohy

DetectLine určí polohu plechu a umožňuje vysoko presnú dodatočnú úpravu vyrezaných dielcov.

Highspeed a Highspeed Eco

Nová konštrukcia dýzy znižuje spotrebu dusíka až o 60 % – pri dvojnásobnom množstve obrobených tabúľ.

TruLaser 3030 fiber: Spoľahlivý vo dne v noci – Výkonná výrobná bunka s chytrými asistenčnými systémami
TruLaser 3030 fiber: Flexibilný štandardný stroj

Tenký oceľový dielec

Váš stroj TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber reže extrémne rýchlo najmä tenký plech.

Ľahko odoberateľné dielce

Pomocou BrightLine fiber, vďaka premyslenej kombinácie špeciálnej optiky v spojení s dýzami BrightLine optimalizovanými pre prúdenie a pomocou ďalších technických inovácií poskytuje TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber najvyššiu kvalitu dielcov. Zlatý klinec: Vďaka rezným hranám vysokej kvality sa Vaše dielce nezaseknú pri ich odoberaní. Môžete ľahko odoberať dielce a tak šetriť mnoho času.

Rezanie všetkých bežných materiálov

Konštrukcia lasera TruDisk umožňuje obrábanie farebných kovov pomocou dusíka – bez starostí zo spätného odrazu. Okrem toho môžete obrábať plechy potiahnuté fóliou.

Hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Proces CoolLine cielene ochladzuje obrobok počas rezania laserom. Umožňuje to vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
Rozmery    
Dĺžka - - 15700 mm
Šírka - - 6800 mm
Výška 2280 mm 2280 mm 2280 mm
Hmotnosť    
Hmotnosť základného stroja 7650 kg 9700 kg -
Maximálna rýchlosť    
Simultánne 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Pracovná oblasť    
Os X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Os Yp 1500 mm 2000 mm 2500 mm
Max. hmotnosť obrobku - - -
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001    
Max. výkon lasera 3000 W 3000 W 3000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm 20 mm 20 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 15 mm 15 mm 15 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 15 mm 15 mm 15 mm
Max. hrúbka plechu, meď 6 mm 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 6 mm 6 mm 6 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 4001    
Max. výkon lasera 4000 W 4000 W 4000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 20 mm 20 mm 20 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 35 mm 35 mm 35 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 20 mm 20 mm 20 mm
Max. hrúbka plechu, meď 8 mm 8 mm 8 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 8 mm 8 mm 8 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 6001    
Max. výkon lasera 6000 W 6000 W 6000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 32 mm 32 mm 32 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 35 mm 35 mm 35 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, meď 10 mm 10 mm 10 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 10 mm 10 mm 10 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 8001    
Max. výkon lasera 8000 W 8000 W 8000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 32 mm 32 mm 32 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 35 mm 35 mm 35 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, meď 10 mm 10 mm 10 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 10 mm 10 mm 10 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 10001    
Max. výkon lasera 10000 W 10000 W 10000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ, s balíkom rezania hrubších plechov 32 mm 32 mm 32 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 40 mm 40 mm 40 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 30 mm 30 mm 30 mm
Max. hrúbka plechu, meď 15 mm 15 mm 15 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 12 mm 12 mm 12 mm
Hodnoty spotreby    
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 12 kW 12 kW 12 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 4001 13 kW 13 kW 13 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 6001 15 kW 15 kW 15 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 8001 17 kW 17 kW 17 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 10001 22 kW 22 kW 22 kW

Bezpečnosť procesu

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.

Ochrana proti kolízii

Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom. V prípade kolízií sa zabráni poškodeniu obrábacej hlavy.

CoolLine

Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií, tesnejšie uloženie dielcov a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

Online kontrola stavu ochranného skla

Čisté ochranné sklá udržiavajú kvalitu Vašich rezov na dlhodobo vysokej úrovni. Aby ste vedeli, kedy musíte vymeniť ochranné sklá, senzor nepretržite sleduje stav ochranného skla. Čistenie a výmena sa vykonáva len v prípade potreby, čím sa šetria náklady.

Flexibilita

RotoLas

Pomocou prídavného zariadenia RotoLas môžete okrem toho na Vašom 2D laserovom obrábacom zariadení obrábať aj rúry a profily. Váš stroj môžete veľmi rýchlo prerobiť z obrábania na plochom stole na obrábanie rúr. Flexibilný systém uchytenia pritom absolútne bezpečne vedie rôzne rúry a profily a umožňuje tak obrábanie rúr a profilov vo formáte XXL, do priemeru opísanej kružnice 370 mm.

Autonómia

Smart Collision Prevention

Vďaka tomu vôbec nemusíte počítať s používaním mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy. Možné je aj automatizované vykladanie dielov, pretože sa nepreklopia.

DetectLine

Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.

Kvalita

BrightLine fiber

Vďaka BrightLine fiber sa stáva pevnolátkový laser univerzálnym nástrojom: Táto funkcia Vám umožňuje dosahovať výsledky rezania vo vysokej kvalite, v celom rozsahu hrúbok plechu. Okrem toho ostávajú zachované všetky výhody pevnolátkového lasera pri obrábaní tenkého plechu, najmä vysoké rýchlosti obrábania.

PierceLine

PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %

Balík Performance

Inovatívne dýzy Performance a optimalizované parametre rezania v balíku Performance Vám pri tavnom reze v oblasti tenkých plechov umožňujú dosiahnuť hneď dva veľké kroky vpred: kvalitatívny skok a výrazne vyššiu produktivitu.

Produktivita

Highspeed

Rýchle a úsporné – bez škrtov v kvalite: Pomocou Highspeed dosiahnete rekordy pri rezaní dusíkom pevnolátkovým laserom. Môžete tak takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch, presne tak ako aj rýchlosť pohybu. Špaciálna konštrukcia dýz Vám okrem toho zníži spotrebu rezného plynu až o 40 % a predíde dokonca tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami.

Highspeed Eco

Extrémne rýchle, extrémne úsporné: Pomocou tohto vysoko rýchleho procesu (highspeed) znížite Vašu spotrebu rezného plynu prei rezaní dusíkom až o 60 %. Umožňuje to patentovaná konštrukcia dýzy. Pomocou Highspeed Eco môžete zároveň takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch a zvýšiť rýchlosť pohybu až o 100 %. Kvalita pritom netrpí. Highspeed Eco dokonca zabraňuje tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami. Proces okrem toho otvára možnosti nových hrúbok plechu na obrábanie dusíkom.

Robustný pevnolátkový laser TruDisk 8001
TruDisk 10001

Robustný pevnolátkový laser s výkonom 10 kW obrába vďaka patentovanej konštrukcii rezonátora aj materiály s vysokým odrazom svetla. Vďaka svojmu vysokému výkonu prispieva k veľmi dobrému výstupu – a zároveň presviedča svojou vynikajúcou kvalitou lúča. Lasery TruDisk sú okrem toho veľmi kompaktné, takže aj plocha potrebná na inštaláciu stroja je minimálna.

Bezpečnosť procesov a podpora operátora

Condition Guide

Postačuje jeden pohľad: Vďaka novej funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.

Dot Matrix Code

Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.

Touchpoint HMI
Touchpoint HMI

Pomocou viackrát ocenenej ovládacej plochy je ovládanie stroja mimoriadne jednoduché. Vybavenie úloh bude výrazne rýchlejšie. Naučiť sa ovládať nové funkcie je intuitívne vďaka veľkému dotykovému displeju.

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad na mieste odoberania dielcov.

Drop&Cut

Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.

Sorting Guide

Sorting Guide je asistenčný systém založený na kamerovom zázname, ktorý podporuje pracovníka pri odoberaní a triedení plechových dielcov. Označí farebne dielce v závislosti od zákazky alebo poradia procesov. Vďaka tomu môže pracovník jednoducho, rýchlo a bezchybne roztriediť vyrezané dielce na palety.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

TruTops Monitor

Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Od poloautomatického nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku s napojením na sklad ponúka TRUMPF riešenia, ktoré optimalizujú Váš reťazec procesov.

Nakladanie

Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.

Nakladanie a vykladanie

Kompaktné zariadenie LiftMaster Compact plnoautomaticky a mimoriadne rýchlo nakladá a vykladá plech z vášho stroja. So zariadením LiftMaster Linear Basic máte možnosť prepojenia viacerých strojov.

Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov

Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky a LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.

Režim pomocných paliet

PalletMaster Tower Vám umožňuje nepretržitú flexibilnú manipuláciu s materiálom. Poskytuje automatizovanú výmenu paliet v kombinácii s kompaktnou technikou skladovania.

Skladový systém

Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt