Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.
TruLaser 3030 Lean Edition, Rastie s Vašimi úlohami
TruLaser 3030 Lean Edition, Rastie s Vašimi úlohami
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 3030 Lean Edition

Rastie s Vašimi úlohami

  - / -
  • Prehľad
  • Aplikácie
  • Technické údaje
  • Výbava
  • Softvér
  • Automatizácia
  • Viac Menej
  Rastie s Vašimi úlohami

  TruLaser 3030 Lean Edition je zoštíhlený variant zariadenia TruLaser 3030. Prináša už v základnej výbave vysokú mieru produktivity a je možné ho dodatočne rozšíriť a doplniť. Vo Vašej výrobe napojíte TruLaser 3030 Lean Edition flexibilne do jestvujúcich alebo nových výrobných liniek vďaka svojej kompaktnej inštalácii so sklopnými vedeniami paliet.

  Flexibilná, stavebnicová koncepcia stroja

  Dostupné sú početné doplnkové výbavy a dovybavenia – znižuje to počiatočné investície.

  Perfektná kvalita

  Pomocou CO2 laserov TruFlow dosiahnete najlepšie výsledky rezania bez mikro otrepov.

  Zistite viac
  Najlepšie možné hrany

  Vďaka BrightLine docielite v nerezi zrkadlovo hladké odrezané hrany.

  Zistite viac
  Priestorovo úsporná inštalácia

  Vďaka sklopnému vedeniu paliet je možné časť plochy inštalácie používať dočasne na účely produkcie.

  Obrábanie rúr

  Obrábajte rúry priamo Vašim 2D laserovým strojom, pomocou zariadenia RotoLas.

  Zistite viac
  Rezanie detailov v hrubej konštrukčnej oceli

  Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.

  Zistite viac
  Využitie zvyšku tabule – jednoduchá dodatočná výroba dielcov

  Pomocou funkcie Drop&Cut celkom jednoducho dorobíte dielce zo zvyšku tabule.

  Zistite viac
  Zvýšenie pripravenosti stroja

  Condition Guide má stále prehľad o stave Vášho stroja.

  Zistite viac
  TruLaser 3030 Lean Edition
  Materialhandling der TruLaser 3030 Lean Edition
  RotoLas

  Rohrbearbeitung

  Mit RotoLas erweitern Sie Ihr Teilespektrum um Rohre und Profile – in optimaler Qualität.

  TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine

  Spiegelglatte Schnittkanten mit BrightLine

  Das Schneidverfahren BrightLine, ein Zusammenspiel aus innovativen Komponenten und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl. Hier führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus.

  TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten

  Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten

  Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich. Außerdem arbeiten Sie wesentlich produktiver.

  TruLaser 3030, dünner Edelstahl

  Dünner Edelstahl

  In dünnem Edelstahl erreichen Sie perfekte Qualität – auch bei filigranen Konturen: Die Kanten sind gratfrei und Nacharbeit ist nicht mehr erforderlich.

  TruLaser 3030 Lean Edition
  Rozmery  
  Dĺžka 6300 mm
  Šírka 7200 mm
  Výška 2200 mm
  Maximálna rýchlosť  
  Simultánne 140 m/min
  Pracovná oblasť  
  Os X 3000 mm
  Os Yp 1500 mm
  Max. hmotnosť obrobku 900 kg
  Špecifické dáta lasera - TruFlow 3200  
  Max. výkon lasera 3200 W
  Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
  Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 12,7 mm
  Max. hrúbka plechu, hliník 8 mm
  Špecifické dáta lasera - TruFlow 4000  
  Max. výkon lasera 4000 W
  Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
  Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 15 mm
  Max. hrúbka plechu, hliník 10 mm
  Hodnoty spotreby  
  Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 3200 29 kW
  Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 4000 31 kW
  PDF <1MB
  Technický list

  Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

  Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Výkonné funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.

  Bezpečnosť procesu

  CoolLine
  CoolLine

  Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

  AdjustLine

  AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.

  Flexibilita

  RotoLas

  Pomocou prídavného zariadenia RotoLas môžete okrem toho na Vašom 2D laserovom obrábacom zariadení obrábať rúry, dokonca aj cez rohy rúr obdĺžnikového prierezu. Váš stroj môžete veľmi rýchlo prerobiť z obrábania na plochom stole na obrábanie rúr. Flexibilný systém uchytenia pritom absolútne bezpečne vedie rôzne rúry a profily. Podporuje Vás pritom programovací softvér TruTops Tube, ktorý presne prepočítava rýchlosť rezania a rýchlosť pohybu osi Z.

  Autonómia

  Smart Collision Prevention

  Smart Collision Prevention znižuje na minimum riziko vzniku kolízií pri rezaní laserom. Tento postup rozpozná podľa geometrie dielcov, ktoré dielce sú ohrozené preklopením. Vytvára optimálnu stratégiu obrábania pre konkrétnu zákazku: Laser šikovne obchádza dielce s rizikom preklopenia. Vyrežú sa úplne až vtedy, keď už nehrozí žiadne riziko vzniku kolízie. Vďaka tomu vôbec nemusíte počítať s používaním mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy.

  DetectLine

  Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.

  Kvalita

  BrightLine Tavný rez
  BrightLine

  Pomocou BrightLine dosiahnete perfektnú geometriu rezu. Špeciálne parametre rezania a dýza BrightLine s prispôsobeným prúdením rezného plynu výrazne vylepšujú kvalitu odrezaných hrán. Tento proces ukazuje svoje silné stránky práve pri hrubom nerezovom plechu. Tavný rez pri BrightLine Vám dopomôže k zrkadlovo odrezaným hranám, v ktorých sa môžete vidieť. Dodatočné úpravy už nie sú potrebné.

  PierceLine

  PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.

  Bezpečnosť procesov & nenáročnosť obsluhy

  TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
  Condition Guide

  Postačuje jeden pohľad: Vďaka novej funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.

  Dot Matrix Code

  Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.

  Aplikácia MobileControl App

  Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad na mieste odoberania dielcov.

  Drop&Cut

  Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.

  TruTops Boost

  Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

  TruTops Monitor

  Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.

  Softvér okruhu procesov

  Softvér

  Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

  Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Od poloautomatického nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku s napojením na sklad ponúka TRUMPF riešenia, ktoré optimalizujú Váš reťazec procesov.

  LoadMaster

  Nakladanie

  Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.

  LiftMaster Compact

  Nakladanie a vykladanie

  Kompaktné zariadenie LiftMaster Compact plnoautomaticky a mimoriadne rýchlo nakladá a vykladá plech z vášho stroja. So zariadením LiftMaster Linear Basic máte možnosť prepojenia viacerých strojov.

  LiftMaster

  Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov

  Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.

  PalletMaster Tower

  Režim pomocných paliet

  PalletMaster Tower Vám umožňuje nepretržitú flexibilnú manipuláciu s materiálom. Poskytuje automatizovanú výmenu paliet v kombinácii s kompaktnou technikou skladovania.

  TruStore Séria 1000

  Skladový systém

  Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.

  V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

  [Translate to sk_SK:] Diese Themen könnten Sie auch interessieren

  Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
  Čistič úložných líšt roštu

  Viacnásobne a rýchlo vyčistite úložné rošty Vášho laserového stroja s plochým stolom pomocou čističa úložných roštov a výrazne dlhšie tak využívajte rošty.

  Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia

  Výhody kombinácie obrábania vysekávaním a obrábaním laserom: Kombinované vysekávacie a laserové zariadenia TRUMPF vyrábajú široké spektrum dielcov v malých alebo veľkých sériách.

  3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
  3D laserové obrábacie zariadenia

  Režete 3D obrobky, profily alebo rúry? Ako priekopník v 3D obrábaní laserom ponúka TRUMPF pre Vaše aplikácie vhodné 3D laserové obrábacie zariadenia.

  Kontakt

  TRUMPF Slovakia, s.r.o.
  Fax +421 55/728 09 22
  E-mail

  Sťahovanie

  Brožúra 2D laserové obrábacie zariadenia
  Brožúra 2D laserové obrábacie zariadenia
  pdf - 5 MB
  Servis & Kontakt