Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
TruLaser 3060 fiber, flexibilný štandardný stroj s obrábaním nadrozmerných a viacerých tabúľ
TruLaser 3060 fiber, flexibilný štandardný stroj s obrábaním nadrozmerných a viacerých tabúľ
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 3060 fiber

Flexibilný štandardný stroj s obrábaním nadrozmerných a viacerých tabúľ

Pre veľké úlohy

Rozšírte spektrum výroby Vašich dielcov na stroji TruLaser 3060 fiber obrábaním nadrozmerných plechov v pracovnej oblasti rozmeru 6 x 2,5 m. Tento stroj Vám otvára nie len úplne nové dimenzie dielcov, no vďaka diskovému laseru TruDisk Vám ešte aj zabezpečuje výsledky rezania v extrémne vysokej kvalite. Vďaka funkciám TRUMPF budete bezpečne rezať dokonca aj konštrukčnú oceľ s hladkými odrezanými hranami a jednoduchším odoberaním dielcov. Okrem toho môžete vo veľkorysom pracovnom priestore postupne po sebe automaticky obrábať až štyri tabule stredného formátu – dokonca aj keď sú tieto tabule iných materiálov a rôznych hrúbok plechu.

Obrábanie viacerých tabúľ

Pomocou funkcie obrábania viacerých tabúľ môžete postupne po sebe automaticky obrábať viacero menších tabúľ plechu na jednej palete.

Nadrozmerné formáty až do 6 x 2,5 m

Môžete obrábať plechy rozmeru 6 x 2,5 m – viac ako na akomkoľvek inom stroji v tejto triede.

Rezanie detailov v hrubej konštrukčnej oceli

Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.

Najlepšie výsledky bez kompromisov

BrightLine fiber umožňuje vynikajúcu kvalitu výroby a bezproblémové odoberanie dielcov.

Perfektné využitie zvyšku tabule - ľahká dodatočná výroba dielcov

Pomocou funkcie Drop&Cut celkom jednoducho dorobíte dielce zo zvyšku tabule.

Zvýšenie pripravenosti stroja

Condition Guide má stále prehľad o stave Vášho stroja.

Bezpečne bez mostíkov microjoint

Smart Collision Prevention znižuje riziko vzniku kolízií pri rezaní laserom.

TruLaser 3060 fiber
Tenký oceľový dielec

Tenký oceľový dielec

Váš stroj TruLaser 3060 fiber reže extrémne rýchlo najmä tenký plech.

TruLaser 3060 fiber, Vzorový diel odoberania

Ľahko odoberateľné dielce

Pomocou BrightLine fiber, vďaka premyslenej kombinácie špeciálnej optiky v spojení s dýzami BrightLine optimalizovanými pre prúdenie a pomocou ďalších technických inovácií poskytuje TruLaser 3060 fiber najvyššiu kvalitu dielcov. Zlatý klinec: Vďaka rezným hranám vysokej kvality sa Vaše dielce nezaseknú pri ich odoberaní. Môžete ľahko odoberať dielce a tak šetriť mnoho času.

TruLaser 3060 fiber, farebné kovy

Rezanie všetkých bežných materiálov

Konštrukcia lasera TruDisk umožňuje obrábanie farebných kovov pomocou dusíka – bez starostí zo spätného odrazu. TRUMPF okrem toho umožňuje obrábanie plechov potiahnutých fóliou.

TruLaser 3030, hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Proces CoolLine cielene ochladzuje obrobok počas rezania laserom. Umožňuje to vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

- / -
TruLaser 3060 fiber
Rozmery  
Dĺžka 15700 mm
Šírka 6800 mm
Výška 2280 mm
Maximálna rýchlosť  
Simultánne 140 m/min
Pracovná oblasť  
Os X 6000 mm
Os Yp 2500 mm
Max. hmotnosť obrobku 3000 kg
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001  
Max. výkon lasera 3000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 15 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 15 mm
Max. hrúbka plechu, meď 6 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 6 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 4001  
Max. výkon lasera 4000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Max. hrúbka plechu, meď 8 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 8 mm
Špecifické dáta lasera - TruDisk 6001  
Max. výkon lasera 6000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 25 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 25 mm
Max. hrúbka plechu, meď 10 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 10 mm
Hodnoty spotreby  
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 13 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 4001 15 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Technický list

Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Výkonné funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.

Bezpečnosť procesu

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.

Ochrana proti kolízii

Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja a bezpečnosť procesov vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom. V prípade kolízií sa zabráni poškodeniu obrábacej hlavy.

CoolLine pre stroje TruLaser s pevnolátkovým laserom
CoolLine

Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií, tesnejšie uloženie dielcov a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

Online kontrola stavu ochranného skla

Čisté ochranné sklá udržiavajú kvalitu Vašich rezov na dlhodobo vysokej úrovni. Aby ste vedeli, kedy musíte vymeniť ochranné sklá, senzor nepretržite sleduje stav ochranného skla. Čistenie a výmena sa vykonáva len v prípade potreby, čím sa šetria náklady.

Autonómia

Smart Collision Prevention 1

Smart Collision Prevention znižuje na minimum riziko vzniku kolízií pri rezaní laserom. Tento postup rozpozná podľa geometrie dielcov, ktoré dielce sú ohrozené preklopením. Vytvára potom optimálnu stratégiu obrábania pre konkrétnu zákazku: Laser šikovne obchádza dielce s rizikom preklopenia. Vyrežú sa úplne až vtedy, keď už nehrozí žiadne riziko vzniku kolízie. Vďaka tomu vôbec nemusíte počítať s používaním mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy.

DetectLine

Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.

Kvalita

TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber

Vďaka BrightLine fiber sa stáva pevnolátkový laser univerzálnym nástrojom: Táto funkcia Vám umožňuje dosahovať výsledky rezania vo vysokej kvalite, v celom rozsahu hrúbok plechu. Okrem toho ostávajú zachované všetky výhody pevnolátkového lasera pri obrábaní tenkého plechu, najmä vysoké rýchlosti obrábania.

PierceLine

Pomocou funkcie PierceLine je sledovaný a regulovaný proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.

TruLaser 3030 fiber, Balík Performance
Balík Performance

Inovatívne dýzy Performance a optimalizované parametre rezania v balíku Performance Vám pri tavnom reze v oblasti tenkých plechov umožňujú dosiahnuť hneď dva veľké kroky vpred: kvalitatívny skok a výrazne vyššiu produktivitu.

Produktivita

Highspeed

Rýchle a úsporné – bez škrtov v kvalite: Pomocou Highspeed dosiahnete rekordy pri rezaní dusíkom pevnolátkovým laserom. Môžete tak takmer zdvojnásobiť Vaše využitie tabule pri stredných a hrubých oceľových a nerezových plechoch, presne tak ako aj rýchlosť pohybu. Špaciálna konštrukcia dýz Vám okrem toho zníži spotrebu rezného plynu až o 40 % a predíde dokonca tvorbe otrepov pri geometriách s ostrými hranami.

Bezpečnosť procesov a podpora operátora

Dot Matrix Code 1

Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci TRUMPF aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napr. na mieste odoberania dielcov.

TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide

Postačuje jeden pohľad: Vďaka novej funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.

Drop&Cut

Pomocou funkcie Drop&Cut využijete jednoducho, intuitívne a efektívne zvyšok tabule. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

TruTops Monitor

Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Od poloautomatického nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku s napojením na sklad - TRUMPF ponúka riešenia, ktoré optimalizujú Váš reťazec procesov.

LoadMaster, jednoduché nakladanie do 2D laserového obrábacieho stroja

Nakladanie

Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.

LiftMaster Compact

Nakladanie a vykladanie

Výberom zariadenia LiftMaster Compact si zvolíte najrýchlejšiu a najkompaktnejšiu manipulačnú jednotku z ponuky produktov TRUMPF. Zatiaľ čo jeho platňa s prísavkami vykladá plechy cez menič paliet, môže rám s hrablicami odkladať vyrezané plechy na Synchronloader.

LiftMaster

Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov

Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah automatizačných funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky a LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.

PalletMaster Tower, viacnásobný menič paliet

Režim pomocných paliet

PalletMaster Tower Vám umožňuje nepretržitú flexibilnú manipuláciu s materiálom. Poskytuje automatizovanú výmenu paliet v kombinácii s kompaktnou technikou skladovania.

TruStore Séria 1000

Skladový systém

Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • * Táto funkcia je k dispozícii ako verzia na testovanie alebo prenájom.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Sťahovanie

Brožúra 2D laserové obrábacie zariadenia
Brožúra 2D laserové obrábacie zariadenia
pdf - 8 MB
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.