You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruLaser 5030 / 5040 | TRUMPF
TruLaser 5030, produktívny stroj
TruLaser 5030, produktívny stroj
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 5030 / 5040

Produktívny stroj

Produktívny stroj

Laserové obrábacie zariadenia TruLaser 5030 / 5040 predstavujú vysokú produktivitu, efektivitu a vysoko kvalitné výsledky. Vyznačujú sa rýchlosťou a bezpečnými procesmi. Rôzne riešenia automatizácie a inteligentné funkcie garantujú vynikajúce výsledky v nepretržitej prevádzke – vďaka CO2 laseru sa môžete dokonca videť v zrkadlových odrezaných hranách. Perfektný stroj pre vynikajúce rezanie laserom.

Perfektná kvalita

Pomocou CO2 laserov TruFlow dosiahnete najlepšie výsledky rezania bez mikro otrepov.

Najlepšie možné hrany

Vďaka BrightLine docielite v nerezi zrkadlovo hladké odrezané hrany.

MInimálne náklady na diely

Vysoká dynamika stroja, dokonca aj pri zložitých geometriách

Rezanie detailov v hrubej konštrukčnej oceli

Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie v špičkovej kvalite.

Zvýšenie pripravenosti stroja

Condition Guide má stále prehľad o stave Vášho stroja.

Bezchybná kvalita dýz

Smart Nozzle Automation sa stará o vyššiu kvalitu dýz - aj pri plnoautomatickej prevádzke

Prezentačné video k TruLaser 5030
TruLaser 3050, zrkadlovo odrezaná hrana

Zrkadlovo hladké odrezané hrany pomocou BrightLine

Proces rezania BrightLine, súhra inovatívnych komponentov a dýzy optimalizovanej pre prúdenie, umožňuje vytvárať rezy najvyššej kvality v hrubej nerezi a konštrukčnej oceli. Najmä pri nerezovej oceli vedie pri BrightLine tavný rez k odrezaným hranám obzvlášť vysokej kvality – môžete sa v nich vidieť. Dostanete ich bez nutnosti alebo len minimálneho dodatočného opracovania.

TruLaser 3050, hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Proces CoolLine cielene ochladzuje obrobok počas rezania laserom. Umožňuje to vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

TruLaser 5030, tenká nerezová oceľ

Tenká nerezová oceľ

Pri tenkých nerezových plechoch dosiahnete perfektnú kvalitu – aj pri detailných geometriách: Hrany sú bez otrepov a ich dodatočná úprava už nie je potrebná.

TruLaser 5030
TruLaser 5040
Rozmery   
Dĺžka 9950 mm 12510 mm
Šírka 4600 mm 5400 mm
Výška 2400 mm 2400 mm
Maximálna rýchlosť   
Simultánne 300 m/min 300 m/min
Pracovná oblasť   
Os X 3000 mm 4000 mm
Os Yp 1500 mm 2000 mm
Max. hmotnosť obrobku - -
Špecifické dáta lasera - TruFlow 6000   
Max. výkon lasera 6000 W 6000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 25 mm 25 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 16 mm 16 mm
Hodnoty spotreby   
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 6000 32 kW 32 kW

Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Výkonné funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.

Bezpečnosť procesu

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.

Ochrana proti kolízii

Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom. V prípade kolízií sa zabráni poškodeniu obrábacej hlavy.

CoolLine
CoolLine

Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

Autonómia

Smart Nozzle Automation

Optimálny stav dýzy a šošovky je dôležitým predpokladom, ako zabezpečiť výrobný proces a vysokú kvalitu dielcov. Balík Smart Nozzle Automation spája inteligentné funkcie, okrem iného LensLine na zvýšenie životnosti Vašej šošovky, ktoré zaručujú vysokú kvalitu dýz a šošoviek – aj v plnoautomatickej prevádzke.

Smart Collision Prevention

Vďaka tomu vôbec nemusíte počítať s používaním mikro mostíkov microjoint. Šetrí to náročné dodatočné úpravy. Možné je aj automatizované vykladanie dielov, pretože sa nepreklopia.

DetectLine

Kamerový systém určí presnú polohu založených plechov a umožňuje vysoko presné dodatočné úpravy už vyrezaných dielcov. Okrem toho DetectLine automaticky odmeria vyrezané zárezy na nastavovanie ohniska a nastaví polohu ohniska.

Kvalita

BrightLine
BrightLine

Pomocou BrightLine dosiahnete perfektnú geometriu rezu. Špeciálne parametre rezania a dýza BrightLine s prispôsobeným prúdením rezného plynu výrazne vylepšujú kvalitu odrezaných hrán. Tento proces ukazuje svoje silné stránky práve pri hrubom nerezovom plechu. Tavný rez pri BrightLine Vám dopomôže k zrkadlovo odrezaným hranám, v ktorých sa môžete vidieť. Dodatočné úpravy už nie sú potrebné.

PierceLine

PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.

Podpora operátora

TruLaser 5030, Condition Guide
Condition Guide

Postačuje jeden pohľad: Vďaka novej funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.

Dot Matrix Code 1

Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napr. na mieste odoberania dielcov.

Drop&Cut

Pomocou funkcie Drop&Cut využijete zvyšok tabule jednoducho, intuitívne a efektívne ako ešte nikdy. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.

TruTops Boost Key Visual

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

TruTops Monitor

Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie. Od poloautomatického nakladania až po plnoautomatickú výrobnú bunku s napojením na sklad ponúka TRUMPF riešenia, ktoré optimalizujú Váš reťazec procesov.

LoadMaster

Nakladanie

Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.

LiftMaster Compact

Nakladanie a vykladanie

Kompaktné zariadenie LiftMaster Compact plnoautomaticky a mimoriadne rýchlo nakladá a vykladá plech z vášho stroja. So zariadením LiftMaster Linear Basic máte možnosť prepojenia viacerých strojov.

LiftMaster

Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov

Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah automatizačných funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.

PalletMaster Tower

Režim pomocných paliet

PalletMaster Tower Vám umožňuje nepretržitú flexibilnú manipuláciu s materiálom. Poskytuje automatizovanú výmenu paliet v kombinácii s kompaktnou technikou skladovania.

TruStore Séria 1000

Skladový systém

Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • * Táto funkcia je k dispozícii ako verzia na testovanie alebo prenájom.

[Translate to sk_SK:] Diese Themen könnten Sie auch interessieren


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt