Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
TruLaser 7040, vysoko presný stroj pre sériovú produkciu
TruLaser 7040, vysoko presný stroj pre sériovú produkciu
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 7040

Vysoko presný stroj pre sériovú produkciu

TruLaser 7040, dve laserové obrábacie hlavy
TruLaser 7040, dve laserové obrábacie hlavy
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 7040

Maximálna produktivita s dvoma obrábacími hlavami

- / -
Spĺňa najvyššie požiadavky

TruLaser 7040 predstavuje absolútne špičkové výkony v oblasti produktivity a presnosti. Extrémne tuhá konštrukcia stroja, priame lineárne pohony a meracie systémy s vysokým rozlíšením garantujú presnosť pri najvyššej dynamike – a to po dlhé roky a po množstve prevádzkových hodín. Aj po dlhej dobe prevádzky stroja budete optimálne rezať dokonca aj zložité dielce s mnohými zmenami smeru a najvyššími nárokmi na presnosť, napríklad pílové listy. Pri stredných a veľkých hrúbkach plechu ukáže technika dvoch obrábacích hláv svoju plnú výkonnosť; poskytuje Vám 70-80% nárast dávok výroby. Žiadne iné 2D laserové obrábacie zariadenie nepracuje produktívnejšie. Vďaka CO2 laseru budete zároveň vyrábať dielce vo vynikajúcej kvalite.

Presnosť na najvyššej úrovni

Najvyššia presnosť geometrií vďaka lineárnym pohonom na všetkých osiach ako aj priamy merací systém integrovaný do vodiacich koľajníc.

Dvojitá produktivita

Až do 100 % vyššia produktivita vďaka simultánnemu rezaniu dvoma obrábacími hlavami.

Celkom nahor - a ešte vyššie

S doplnkovým balíkom vysokej dynamiky zvýšte maximálnu dynamiku z 20 m/s² na 25 m/s², pri zachovaní presnosti

Produktívny aj pri zložitých dielcoch

Dokonca aj zložité geometrie môžete obrábať dvoma hlavami plnoautomaticky.

Vynikajúca kvalita hrany

Hladké hrany a obrábanie takmer bez mikro otrepov dosiahnete pomocou CO2 lasera a funkcie BrightLine.

Rezanie hrubej konštrukčnej ocele

Pomocou funkcie CoolLine zvládnete v hrubej konštrukčnej oceli dokonca aj malé geometrie.

Minimálne vedľajšie časy

Rýchly menič paliet umožňuje procesy takmer bez prestávky.

Prispôsobený podľa Vašich požiadaviek

Pracovná oblasť v závislosti od stroja 1250 mm x 2500 mm alebo 2500 mm x 4000 mm.

TruLaser 7040
Najvyššia presnosť, počas celej životnosti stroja
- / -
TruLaser 7040, pohľad zhora
Bezkonkurenčne produktívny

Pomocou dvoch obrábacich hláv vyrába TruLaser 7040 dielce paralelne a dosahuje tak maximálnu produktivitu pri najvyššej presnosti.

TruLaser 7040, zrkadlovo odrezaná hrana

Zrkadlovo hladké odrezané hrany pomocou BrightLine

Proces rezania BrightLine, súhra inovatívnych komponentov ako špeciálnej optiky a dýzy optimalizovanej pre prúdenie, umožňuje vytvárať rezy najvyššej kvality v hrubej nerezi a konštrukčnej oceli. Najmä pri nerezovej oceli vedie pri BrightLine tavný rez k odrezaným hranám obzvlášť vysokej kvality – môžete sa v nich vidieť. Dostanete ich bez nutnosti alebo len s minimálnym dodatočným opracovaním. V tenkých pechoch (2-3 mm) dosiahnete hrany úplne bez otrepov.

TruLaser 7040, hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Hrubá konštrukčná oceľ rezaná pomocou CoolLine

Proces CoolLine cielene ochladzuje obrobok počas rezania laserom. Umožňuje to vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

TruLaser 7040, tenká nerezová oceľ

Tenká nerezová oceľ

Pri tenkých nerezových plechoch dosiahnete perfektnú kvalitu – aj pri detailných geometriách: Hrany sú bez otrepov a ich dodatočná úprava už nie je potrebná.

- / -
TruLaser 7040
Rozmery  
Dĺžka 15800 mm
Šírka 7280 mm
Výška 3090 mm
Hmotnosť  
Hmotnosť základného stroja 15500 kg
Maximálna rýchlosť  
Simultánne 304 m/min
Pracovná oblasť  
Os X 2500 mm
Os Yp 4000 mm
Max. hmotnosť obrobku 2000 kg
Špecifické dáta lasera - TruFlow 3200  
Max. výkon lasera 3200 W 1
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 12 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 8 mm
Špecifické dáta lasera - TruFlow 4000  
Max. výkon lasera 4000 W 1
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 20 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 15 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 10 mm
Špecifické dáta lasera - TruFlow 6000  
Max. výkon lasera 6000 W 1
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 25 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 25 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 16 mm
Hodnoty spotreby  
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 3200 54 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 4000 56 kW
Stredný príkon vo výrobe - TruFlow 6000 66 kW
PDF <1MB
Technický list

Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

Vysoko produktívne a v najvyššej kvalite: Inovatívne funkcie garantujú najlepšie výsledky obrábania.

Bezpečnosť procesu

CoolLine
CoolLine

Konštrukčná oceľ sa pri rezaní laserom mimoriadne silno zahrieva a preto sa môže nekontrolovane taviť. Pomocou funkcie CoolLine sa to nestane. Počas obrábania postrekuje obrábacia hlava vodnú hmlu na obrobok, vďaka dýzam s presnými otvormi dookola okolo laserového lúča. Energia odparovania vody spôsobuje, že sa materiál okolo laserového lúča ochladzuje. CoolLine tak umožňuje vytváranie nových geometrií a výrazne zvyšuje bezpečnosť procesov pri obrábaní hrubej konštrukčnej ocele.

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.

LensLine s automatickou kontrolou stavu

Funkcia LensLine kontroluje stav šošovky počas prevádzky a hlási, či sa má šošovka vyčistiť alebo vymeniť. Môžete sa teda spoľahnúť na perfektne zosúladené cykly čistenia, čo zvýši životnosť šošovky. Čistenie šošovky podľa potreby ušetrí viac ako 40 % času a znižuje náklady spotreby. Použitie šošovky RFID ("Radio Frequency Identification") zaručuje, že sa použijú výlučne len šošovky so správnou ohniskovou vzdialenosťou a v správnej montážnej polohe.

Flexibilita

Možnosť obrábania plechu až do hrúbky 25 mm

Veľké spektrum hrúbok plechu pri stroji TruLaser 7040 umožňuje realizovanie najrozličnejších dielov, každý diel v najvyššej kvalite a pri mimoriadnej presnosti – aj pri hrubom plechu.

TruFlow, spoľahlivý, robustný a rôznorodo použiteľný
Rôzne triedy výkonu lasera

V závislosti od toho, koľko výkonu a produktivity potrebujete, sú pre Vaše laserové obrábacie zariadenie k dispozícii rôzne lasery: TruFlow 3200 (3,2 kW), TruFlow 4000 (4 kW) alebo TruFlow 6000 (6 kW).

TruLaser 7040, dve laserové obrábacie hlavy
1 alebo 2 obrábacie hlavy

Najvyššiu mieru produktivity dosiahnete vďaka dvom súčasne pracujúcim obrábacím hlavám – možný je nárast až do 100%. Podľa Vašich potrieb je ale možný variant aj len s jednou obrábacou hlavou.

Kvalita

Balík vysokej dynamiky

Pomocou doplnkového balíka vysokej dynamiky zvýšite dynamiku z 20 m/s² na 25 m/s², čo enormne skráti dobu obrábania dielca. Váš stroj bude pracovať tak v bezpečnom procese, budete môcť plne profitovať z vysokej dynamiky.

BrightLine
BrightLine

Proces rezania BrightLine, súhra inovatívnych komponentov ako špeciálnej optiky a dýzy optimalizovanej pre prúdenie, umožňuje vytvárať rezy najvyššej kvality v hrubej nerezi a konštrukčnej oceli. Najmä pri nerezovej oceli vedie pri BrightLine tavný rez k odrezaným hranám obzvlášť vysokej kvality – môžete sa v nich vidieť. Dostanete ich bez nutnosti alebo len s minimálnym dodatočným opracovaním. V tenkých pechoch (2-3 mm) dosiahnete hrany úplne bez otrepov.

PierceLine

Pomocou funkcie PierceLine je sledovaný a regulovaný proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.

Bezúdržbové lineárne pohony vo všetkých osiach

Pomocou bezúdržbových lineárnych pohonov na všetkých osiach (X, Y a Z) bude pracovať Vaše laserové obrábacie zariadenie permanentne rýchlo, dynamicky a presne. Výsledky, ktoré budete dosahovať, sú vynikajúce: minimálne odchýlky polohy - len 0,03 mm a stredný rozptyl polohy len 0,02 mm Vám zaručia maximálnu presnosť vyrezávania geometrií. Presnosť ostane aj po dlhej dobe prevádzky taká vysoká ako v prvý deň – vďaka koncepcii pohonu v spojení s meracím systémom a vysoko pevnej konštrukcii stroja.

Uzatvorené priame meracie systémy

Uzatvorený priamy merací systém mimoriadne presne sleduje polohu osí – vďaka tomu dosiahnete maximálnu presnosť.

Produktívny balík pre tenké plechy

Produktívny balík pre tenké plechy umožňuje vysokorýchlostné rezanie, rezanie stlačeným vzduchom a štandardné rezanie. V oblasti tenkých plechov pracuje Váš stroj obzvlášť hospodárne a rýchlo.

Bezpečnosť procesov a podpora operátora

Dot Matrix Code

Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.

Drop&Cut

Pomocou funkcie Drop&Cut využijete zvyšok tabule jednoducho, intuitívne a efektívne ako ešte nikdy. Vďaka kamere sa zobrazí priamy prenos obrazu z vnútorného priestoru stroja priamo na Vašej ovládacej ploche. Umiestníte na zvyšok tabule ľubovoľné množstvo geometrií dielcov. Šetrí to mnoho času pri dodatočnej výrobe jednotlivých dielcov. Odpadajú náročné kroky procesu ako napríklad zarovnávanie plechu, zameranie polohy plechu alebo presunutie nulového bodu.

TruLaser 7040, ovládací pult
Otočný, ergonomický ovládací pult

Operátor si prispôsobí ergonomicky otočením individuálne podľa svojich potrieb. Ovládanie sa vykonáva jednoducho, minimom tlačidiel. Ovládací pult je okrem toho pripojený otočne. Nastavovacie práce ako aj optimalizácia procesov sú tak možné aj bez prístroja pre ručné ovládanie. Klávesnica a myš sú umiestnené s možnosťou vyťahovania. V prípade potreby ich môže operátor tiež využiť

Kamery na kontrolu procesu

Dve kamery integrované vo vnútornom priestore stroja sledujú proces a môžu prenášať obraz na Vašu sieť. Ak chce teda operátor pozorovať proces, nie je naviazaný na stroj – môže využiť čas výroby na ďalšie úlohy.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

TruTops Monitor

Skráťte si Vaše prestoje. Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Z veľkého výberu modulovej stavebnice zvoľte tie správne automatizačné komponenty pre Vaše laserové obrábacie zariadenie.

LoadMaster

Nakladanie

Váš vstup do sveta automatizácie: Zariadenie LoadMaster umožňuje automatické nakladanie surového plechu do Vášho stroja.

LiftMaster

Nakladanie a vykladanie / triedenie dielcov

Automatizačné riešenie LiftMaster poskytuje široký rozsah automatizačných funkcií. Nakladá a vykladá, hodí sa ale aj na manipuláciu s paletami alebo na odoberanie dielcov. LiftMaster Sort okrem toho oddeľuje hotové dielce zo zvyškovej mriežky. LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear spájajú Vaše zariadenie priamo so skladom. SortMaster plnoautomaticky triedi hotové dielce.

TruStore Séria 1000

Skladový systém

Pomocou skladových systémov TruStore Série 1000 a TruStore Série 3000 zorganizujete manipuláciu s Vašim materiálom podľa Vašich potrieb.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Prevádzka zariadenia TruLaser 7040 sa vždy vykonáva s dvomi lasermi TruFlow.

[Translate to sk_SK:] Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Sťahovanie

Brožúra 2D laserové obrábacie zariadenia
Brožúra 2D laserové obrábacie zariadenia
pdf - 6 MB
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.