Voľba krajiny/regiónu a jazyka
.NEW
2D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser 8000 Coil Edition

Najvyššia produktivita a najlepšie náklady na výrobu dielcov pri sériovej výrobe

Najvyššia produktivita a najlepšie náklady na výrobu dielcov pri sériovej výrobe

Široké možnosti variantov v sériovej výrobe: S touto výzvou je konfrontovaných mnoho zákazníkov – nie je podstatné, či vyrábate malé, stredné alebo veľmi veľké počty kusov. Presne tu nastupuje vysoko produktívne, flexibilné zariadenie Laser Blanking TruLaser 8000 Coil Edition firmy TRUMPF. Spracovatelia plechu často využívajú pri sériovej výrobe lisovacie linky, no pre každý nový variant produktu musia draho a časovo náročne vyrábať raziace nástroje. Flexibilné obrábanie bez nástrojov pomocou lasera priamo zo zvitku šetrí čas, materiál a náklady. No aj oproti klasickému rezaniu laserom z tabule ponúka rezanie laserom zo zvitku obrovské výhody v oblasti nákladov a efektivity.

Vďaka presnej rovnacej stolici ARKU vytvárajú ARKU odvíjacie a rovnacie zariadenia spolu s osvedčenou kvalitou TRUMPF vysoko automatizovaný ucelený systém postavený na kľúč, s množstvom výhod pre zákazníkov. Spoločne s firmou SIEMENS bolo vyvinuté inovatívne riadenie – od odvíjania zo zvitku, cez rovnanie, rezanie laserom až po plne integrované, odoberanie dielcov obsluhované robotom. Programovanie celého systému až po robotické odoberanie sa vykonáva v softvéri TruTops Boost.

Nízke náklady na materiál

Každú tabuľa pochádza zo zvitku. Využite výhodu výrazne nižšej nákupnej ceny zvitkov v porovnaní s cenami materiálov v tabuliach.

Menej odpadu pri rezaní

Kontinuálne rozmiestňovanie dielcov umožňuje optimálne využívanie materiálu, vďaka čomu sa výrazne znižuje podiel odpadu a tým aj náklady na výrobu dielcov.

Kratšie doby cyklov

Počas veľmi krátkeho cyklu, trvajúceho menej ako 10 sekúnd, sa prisunie do stroja pomocou dopravníka nový materiál, zvyšok plechu po rezaní sa presunie na miesto jeho vykladania, a zároveň sa likviduje odpadový materiál.

Plnoautomatizované odoberanie dielcov

Integrovaný robotický a chápadlový systém umožňuje výrazné skrátenie doby vykladania a flexibilnejšie odoberanie dielcov.

Vo videu je zobrazené porovnanie medzi strojom TruLaser 5030 s meničom paliet a novým TruLaser 8000 Coil Edition s nakladaním zo zvitku. Okrem toho je v ňom vysvetlené automatizované robotické vykladanie ale aj konkrétne výhody strojov.
Čiastočne automatizované funkcie umožňujú dosahovať najkratšie časy výmeny zvitkov. Počas obrábania zvyšku zvitku sa môže súbežne s hlavným výrobným časom nakladať nový zvitok.
Odvíjač plechu

Vďaka krátkym časom osadzovania a vysokej pohotovosti využívate výhody vysokej hospodárnosti počas celej životnosti zariadenia. Zariadenie sa vyznačuje kompaktnou konštrukciou, vysokými rýchlosťami, vyššou bezpečnosťou procesov ako aj krátkymi časmi potrebnými na výmenu zvitkov. Štandardne je možné naložiť zvitky hmotnosti až do 25 t a šírky až do 2150 mm.

Presné rovnacie zariadenie

Presné rovnacie zariadenie firmy ARKU podáva konštantne dobré výsledky rovnania čo umožňuje najlepšie rezanie laserom. Pri rovnaní valcovaním prebieha materiál zo zvitku striedavými ohybmi, čím sa plech vyrovná a zníži sa vnútorné pnutie. Vďaka tomu je možné bezpečne vyrezať obrobky a následne ich odoberať zo zvyškovej mriežky. Obrábať je možné oceľ, nerez alebo hliník, samozrejme okrem toho je možné obrábať aj ocele vyššej pevnosti.

Stanica regulácie podávania pásu plechu (loop station)

Mostíky regulácie podávania pásu plechu podávajú materiál do laserovej kabíny a oddeľujú tak proces rezania od prísunu materiálu. Rýchlosť pásu plechu v presnom rovnacom zariadení sa pritom zníži na minimum, no nikdy sa nezastaví. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko poškodenia povrchu materiálu pásu plechu, napríklad stopami po rovnaní. Valce vťahujúce pás plechu integrované do zariadenia na reguláciu podávania plechu posúvajú pás plechu do laserovej kabíny vysokou rýchlosťou.

TruLaser pracovná kabína rezania laserom TruDisk, vrátane dopravníkového pásu

Srdcom systému Laser Blanking je mnohonásobne osvedčené laserové zariadenie TruLaser. Materiál zo zvitku prechádza lineárne cez stroj, vedľajšie neproduktívne časy sa tým výrazne znižujú v porovnaní s bežnými laserovými obrábacími zariadeniami. Umožňuje to firmou TRUMPF novo vyvinutý dopravníkový pás s úložnými lištami roštu. Zatiaľ čo sa prisúva nový materiál, vychádza zároveň von obrobený materiál, zároveň je odvádzaná rozdrobená zvyšková mriežka po pásovom dopravníku na odpad. Mnohonásobne sa tým zvyšuje produktivita celého systému.

Automatizované vykladanie robotom

Jeden alebo na želanie aj dva roboty umožňujú vykladanie súbežne s hlavným výrobným časom a opakovane presné ukladanie do stohov. Vďaka úplnému začleneniu kinematiky robota do architektúry riadenia nie sú potrebné špecifické znalosti programovania robota. Už počas programovania v softvéri TruTops Boost sa stanoví rozmiestnenie dielcov, odoberanie pomocou robota ale aj paletovanie.

Likvidácia kovového odpadu

Malé deliace rezy vo zvyškovej mriežke sa realizujú už počas procesu rezania. Počas odsunu sa tak rozpadne zvyšková mriežka na menšie časti, vďaka čomu je možné ju efektívnejšie zlikvidovať. Pásový dopravník na odpad môže vykonávať prepravu zo stroja v prípade potreby v troch smeroch – buď priamo alebo cez priečny dopravníkový pás doľava alebo doprava. Týmto spôsobom je možné začleniť likvidáciu odpadu do Vašej individuálnej logistiky likvidácie odpadu

Laserom vyrezaný B stĺpik

Automobilový priemysel, B stĺpik

Toto zariadenie Laser Blanking firmy TRUMPF predvádza svoje silné stránky pri výrobe hliníkových alebo oceľových B stĺpikov tvárnených za tepla.

Automobilový priemysel, rám dverí

Zariadenie TruLaser 8000 Coil Edition je mimoriadne vhodné na výrobu hliníkových alebo oceľových rámov dverí v automobilovom priemysle.

Automobilový priemysel, schránka batérií

Používanie systému Laser Blanking je vhodné aj pri výrobe schránok batérií v automobilovom priemysle.

TruLaser 8000 Coil Edition
Laserschneidzelle  
Os X 4000 mm
Os Yp 2500 mm
Os Z 116 mm
Coil System  
Coilaußendurchmesser von 800 mm bis 2000 mm
Coilinnendurchmesser 508 mm / 610 mm
Roboterentladung  
Anzahl Achsen 6
Max. nosnosť 220 kg
Max. horizontale Reichweite 2701 mm
Presnosť opakovania 0,08 mm
Wechsel-Greifersystem  
Saugeranzahl 48
Min. veľkosť dielu 300 mm x 200 mm
Max. veľkosť dielu 2500 mm x 1250 mm
Max. hmotnosť dielu 100 kg

Kvalita

Kartáčovacia stanica

V kartáčovacej stanici sa kontinuálne odstraňuje struska nalepená na úložných lištách, vďaka čomu sa redukujú prestoje stroja na minimum.

PierceLine

PierceLine sleduje a reguluje proces zapichovania. Šetrí to aj materiál aj stroj, zvyšuje kvalitu vyrábaných dielcov a skracuje dobu zapichovania až o 80 %.

Produktivita

Nosnosť odvíjača plechu do 25 t

Vďaka zvýšeniu nosnosti odvíjača plechu na 25 t sa znižuje počet výmen zvitkov a tým sa zvyšuje produktivita.

Druhý vykladací robot

Prídavný robot zvyšuje flexibilitu materiálového toku a výrazne minimalizuje časy vykladania dielcov.

Obstrihávacie nožnice

Obstrihávacie nožnice uľahčujú likvidáciu často znečisteného, prvého vinutia zo zvitku a umožňujú v prípade potreby výmenu zvitku bez nutnosti spätného navíjania

Šírka zvitku až do 2150 mm

Vďaka väčšej šírke zvitku je možné efektívne rozmiestňovať na plechu dokonca aj väčšie dielce.

Likvidácia kovového odpadu

Rozrezaný zvyšný materiál je efektívne dopravovaný do kontajnera po pásovom dopravníku na kovový odpad. Zariadenie je možné flexibilne začleniť do Vašej logistiky likvidácie odpadu.

Pripojenie na sklad

Využívajte výhody automatizovaného uskladňovania obrobkov pomocou skladových systémov. Vyrezané dielce je možné automatizovane uskladňovať do skladových systémov, napríklad aby ich bolo možné neskôr presúvať na ďalšie pracovné kroky, napríklad k automatizovaným ohraňovacím lisom.

Automatický menič dýz

Automatický menič dýz nasadzuje správnu dýzu podľa povelov z programu. Takisto je možné automaticky vymieňať opotrebované dýzy.

Bezpečnosť procesov a podpora operátora

Ochrana proti kolízii

Ochrana Vašej obrábacej hlavy proti kolízii garantuje najvyššiu bezpečnosť procesov. Vašim ziskom je zvýšená pripravenosť stroja vďaka kratším vedľajším neproduktívnym časom. V prípade kolízií sa zabráni poškodeniu obrábacej hlavy.

Online kontrola stavu ochranného skla

Čisté ochranné sklá udržiavajú kvalitu Vašich rezov na dlhodobo vysokej úrovni. Aby ste vedeli, kedy musíte vymeniť ochranné sklá, senzor nepretržite sleduje stav ochranného skla. Čistenie a výmena sa vykonáva len v prípade potreby, čím sa šetria náklady.

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché prispôsobenie procesu rezania podľa rozličných vlastností materiálov. Táto funkcia zvyšuje bezpečnosť procesov, predovšetkým pri rezaní kvalitatívne horšieho materiálu. Pre Vás to znamená: menej nepodarkov pri nižších nákladoch na materiál. Operátor kedykoľvek zapne alebo vypne AdjustLine – nie je potrebné žiadne programovanie.

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja.

Dot Matrix Code

Funkcia Dot Matrix Code (QR kód tvorený bodkami) umožňuje rýchle a bezpečné označovanie dielcov štandardizovaným priemyselným kódom. Počas niekoľkých sekúnd popíše laser Vášho laserového stroja s plochým stolom na dielec 2D kód (DataMatrix) tvorený bodkami. Obsahuje informácie pre reťazec procesov obrábania. Tento kód slúži na vyvolanie vhodného programu na nasledujúcom stroji.

Touchpoint HMI

Pomocou viackrát ocenenej ovládacej plochy je ovládanie stroja mimoriadne jednoduché. Vybavenie úloh bude výrazne rýchlejšie. Naučiť sa ovládať nové funkcie je intuitívne vďaka veľkému dotykovému displeju.

Flexibilita

EdgeLine Bevel

Funkcia EdgeLine Bevel teraz dokáže ešte viac: Nachádza využitie pri rezaní zrazení ale aj zahĺbení a zaobľovaní hrán priamo na Vašom laserovom obrábacom zariadení. Znížite tak Vaše náklady na následné kroky procesov a zabránite výrobe dielcov s ostrými hranami. Jednoduché a rýchle programovanie EdgeLine Bevel podporuje Vašu rôznorodosť využitia. Konkrétne to znamená: Môžete vytvárať zrazenia pod rôznymi uhlami a zahĺbenia vo viacerých veľkostiach. Zaoblené hrany okrem toho zvyšujú optickú kvalitu Vašich obrobkov a znižujú riziko poranenia porezaním sa.

TruTops Boost

Vytvorte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujte Váš laserový stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Obrábanie laserovým rezaním pomocou produktov TRUMPF
Rezanie laserom

Laserom ovládnete mnohoraké úlohy rezania: od rezných medzier presných na mikrometre v polovodičových čipoch až po kvalitné rezy v konštrukčnej oceli hrubej 30 milimetrov.

Laser Blanking

Čo je to Laser Blanking? Ako vyzerá zariadenie TRUMPF obrábajúce zo zvitku? Rezanie laserom bez nástroja si nachádza cestu v čoraz väčšom počte odvetví. Z vysokej flexibility a úspory nákladov profitujú najmä veľkosérioví výrobcovia a zákazkoví výrobcovia s väčšími výrobnými dávkami.

Prehľad všetkých popisovacích laserov TRUMPF TruMark
Popisovací laser

Doplňte Vaše popisovacie systémy našimi popisovacími lasermi TRUMPF v rôznych výkonových triedach. Pri bežných vlnových dĺžkach sú vhodné na gravírovanie, úber materiálu, popúšťanie, sfarbovanie alebo napeňovanie.

Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Servis & Kontakt