Výhody našich 2D laserových obrábacích zariadení

Laserové obrábacie zariadenia sú zložité špičkové produkty. Súhra medzi laserom, optikou, strojom a softvérom musí perfektne klapať. Preto my vo firme TRUMPF vyvíjame naše lasery a stroje kompletne sami. Laser a stroj tvoria jednu jednotku, spoločný balík, ktorý produkuje najvyššie výkony. Pomocou produktov TRUMPF môžete optimálne využívať rôznorodé možnosti rezania laserom a Vášho stroja. Pritom stále sledujeme celý proces: samotné „rýchlejšie rezanie“ tvorí len jednu časť potenciálu – pomocou inteligentných funkcií a riešení firmy TRUMPF optimalizujete aj všetky okrajové procesy.

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.