Pri poskytovaní tejto stránky a pre jej funkčnosť používame súbory cookie. Ak smieme používať súbory cookie aj na ďalšie účely, kliknite prosím sem. Informácie o deaktivovaní súborov cookie a o ochrane údajov
TruLaser Cell 8030, osvedčený je ešte lepší
TruLaser Cell 8030, osvedčený je ešte lepší
3D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser Cell 8030

Osvedčený je ešte lepší

Otočný polohovací stôl stroja TruLaser Cell 8030
Otočný polohovací stôl stroja TruLaser Cell 8030
3D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser Cell 8030

Oddeľte manipulačný priestor rotačným meničom

-/-

Produktívne špičkové 3D laserové obrábacie zariadenie

TruLaser Cell 8030 druhej generácie nastavuje nový štandard pre 3D obrábanie dielcov tvárnených za tepla. Vďaka novým vývojm a optimalizovaným detailom ponúka ešte väčšiu bezpečnosť procesov v spojení s asi najvyšou produktivitou na trhu. Vďaka doplnkom ako napr. Smart Approach, Dynamic Level 2 alebo otočnému polohovaciemu stolu zvýšite hospodárnosť Vašej výroby.

Maximálne produktívne

Vynikajúca dynamika, patentované funkcie a jedinečné možnosti automatizácie

Najvyššia robustnosť

Nový stroj je založený na základe skúseností z najväčšej základne inštalovaných 3D strojov v oblasti "Hotforming"

Mnohoraké funkcie

Optimálne výrobné procesy vďaka funkciám ako X-Blast Technology alebo ObserveLine Comfort & Professional

Najlepšia energetická efektivita

V kombinácii s laserom TruDisk 2000 sa znižuje Vaša spotreba prúdu a klesajú náklady na dielce.

TruLaser Cell 8030 – osvedčený je ešte lepší
Vysoká dynamika pre Hujer Lasertechnik.
-/-
Kompaktná plocha inštalácie stroja TruLaser Cell 8030
Kompaktná plocha inštalácie

Konštrukcia zariadenia TruLaser Cell 8030 je nie len kompaktná, ale aj mimoriadne nenáročná na obsluhu a ergonomická. Rotačný menič je dobre prístupný tak spredu ako aj zo strán. Podľa Vašich požiadaviek a potrieb vo Vašom výkrese haly je možné flexibilne naplánovať viacero strojov. Pritom je možné buď zoptimalizovať plochy inštalácie alebo preferovaný materiálový tok.

Rezacia dýza X-Blast Nozzle
X-Blast Nozzle Technology

Rrezacia dýza X-Blast Nozzle má v porovnaní s bežnými dýzami dvojnásobne širší záber pôsobnosti. Vďaka tomu je možné zväčšiť pracovnú vzdialenosť dýzy – dochádza tak k výrazne menšiemu počtu kolízií dýz. Okrem toho sa zlepšuje stabilita procesu, čo zvyšuje kvalitu Vašich obrobkov.

Dynamic Level 2, TruLaser Cell 8030
Dynamic Level 2

Pomocou doplnkovej výbavy Dynamic Level 2 zrýchľuje Váš stroj TruLaser Cell 8030 ešte rýchlejšie. Pri zložitých obrábaných dielcoch tak môžete znížiť časy Vašich cyklov až o 11 %.

Laserom na stroji TruLaser Cell 8030 vyrezaný B-stĺpik

Laserom vyrezaný B-stĺpik

TruLaser Cell 8030 spoľahlivo reže 3D obrábané dielce ako napríklad B-stĺpiky automobilov. Pritom je obrábanie konštrukčných dielcov tvárnených za tepla pomocou lasera výrazne hospodárnejšie ako bežnými postupmi. Okrem toho je možné konštrukčné dielce vďaka laseru, flexibilnému nástroju, jednoducho a flexibilne prispôsobiť podľa nových požiadaviek – a to aj neskôr v budúcnosti.

Laserom na stroji TruLaser Cell 8030 vyrezaná čelná stena rámu

Čelná stena rámu tvárnená za tepla a vyrezaná laserom

Veľkosériové dielce môžete vyrezávať na stroji TruLaser Cell 8030 mimoriadne hospodárne. Okrem toho Vám NC programovanie ponúka maximálnu flexibilitu geometrií Vašich obrábaných dielcov.

-/-
TruLaser Cell 8030
Oblasť pohybu osi  
Max. počet osí 5
Oblasť pohybu osi X 3000 mm
Oblasť pohybu osi Y 1300 mm
Oblasť pohybu osi Z 600 mm
Oblasť pohybu osi B ± 135 °
Oblasť pohybu osi C n x 360 °
Oblasť pohybu osi Dynamická rezacia optika ± 10 mm
Max. veľkosť obrobku  
Max. veľkosť obrobku v X 2540 mm
Max. veľkosť obrobku v Y -
Max. veľkosť obrobku v Z 370 mm
Max. rýchlosti osí  
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 100 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y 100 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 100 m/min
Max. rýchlosť osi simultánne 173 m/min
Max. rýchlosť osi B 90 1/min
Max. rýchlosť osi C 90 1/min
Max. osové zrýchlenia  
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Y 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z 10 m/s2
Max. osové zrýchlenie simultánne 17,3 m/s2
Max. osové zrýchlenie osi B 200 rad/s2
Max. osové zrýchlenie osi C 100 rad/s2
Max. osové zrýchlenie dynamickej rezacej optiky 40 m/s2
Presnosť polohovania  
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) 0,08 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,015 °
Laser  
Max. výkon lasera 2000 W - 4000 W

Vylepšite dynamiku, hospodárnosť a produktivitu Vášho stroja TruLaser Cell 8030 pomocou množstva inovatívnych doplnkových výbav

Úplné oddelenie v manipulačnom priestore TruLaser Cell 8030 pomocou otočného polohovacieho stola.
Otočný polohovací stôl

Sú postupy manuálneho nakladania a vykladania problémovým miestom vo Vašej produkcii? Nápomoc prinesie otočný polohovací stôl: Úplne ním oddelíte priestor nakladania a vykladania. Ako cenovo priaznivú automatizáciu výroby dielcov umiestnite alternatívne robot na strane vykladania. Zrealizujete tak len s jedným zamestnancom najkratšie doby taktu a budete vyrábať výrazne produktívnejšie. Ak by sa Vaše požiadavky v priebehu času zmenili, môžete tento variant kedykoľvek zmeniť na plnoautomatizované riešenie.

Aplikácia MobileControl App od TRUMPF-u
Aplikácia MobileControl App

Za pomoci TRUMPF aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.

Smart Approach

Funkcia Smart Approach optimalizuje a vylepšuje správanie sa stroja pri nájazde k hrane dielca po zapichovaní. Tento patentovaný postup znižuje doby cyklov pri maximálnej bezpečnosti procesov až o 9 %.

FocusLine

FocusLine umožňuje programom riadené nastavenie polohy ohniska v závislosti od druhu a hrúbky materiálu. Nastavenie polohy sa vykonáva pomocou zrkadla, ktoré je pod tlakom vody, zakrivenie jeho zrkadliacej plochy sa mení.

ObserveLine Professional

Malé kolízie dýzy môžu viesť k minimálnym, pre operátora neviditeľným chybným zmenám pohybu obrábacej optiky. Dôjde ku zvýšenej tvorbe nepodarkov a s tým spojenými nákladmi. Optický postup merania ObserveLine Professional kontroluje v pravidelných, voľne definovateľných intervaloch presnosť polohovania stroja celkom bez nutnosti prestavenia stroja a takmer bez ovplyvnenia doby taktu. Rozpoznajú sa chybné polohy a zníži sa produkcia nepodarkov.

ObserveLine Comfort

Najrozličnejšie dôvody môžu viesť k tomu, že odpad rezania laserom ostane prichytený k hotovému dielcu. Pomocou optického systému merania ObserveLine Comfort rýchlo rozpoznáte chybu, pretože tento doplnok skontroluje každý obrys, či je úplne vyrezaný. Oproti meraniu s reguláciou vzdialenosti má pritom ObserveLine Comfort viacero výhod. TAkto skráti proces dobu merania a merať je možné dokonca aj menšie priemery otvorov ako aj šikmo trčiaci odrezaný odpad.

Ukazovateľ zobrazenie zvyšnej doby chodu TruLaser Cell 8030
Zobrazenie zvyšnej doby chodu Comfort

Pomocou zobrazenia zvyšnej doby chodu Comfort ste kedykoľvek najlepšie informovaní. Zobrazuje zostávajúcu dobu obrábania aktuálne obrábaného dielca a poskytuje ďalšie informácie o momentálnom stave aktuálnej výrobnej zákazky.

Prípojka automatizácie TruLaser Cell 8030
Prípojka automatizácie

V závislosti od stupňa automatizácie Vašej výroby si vyberte z rôznych variantov prípojok. Variant Basic spoľahlivo podáva signály pre systémy plánovania výroby. Pri variante Comfort samostatne zvládnete jednoduchšie automatizácie. Pre vysoko automatizovanú výrobu je vhodný variant Professional.

Pri všetkých troch riešeniach budete okrem toho profitovať z úplnej dokumentácie a budúcich aktualizácií, ktoré udržia verziu Vášho štandardného softvéru vždy v najnovšom stave.

FastLine

Funkcia FastLine zlepšuje a optimalizuje spôsob nájazdu stroja po zapichovaní ku rezaniu geometrie. V závislosti od druhu a hrúbky materiálu ako aj počtu geometrií, ktoré je potrebné obrábať môžete zvýšiť produktivitu Vášho zariadenia až o 60 %.

Smart Optics Setup

Doplnok Smart Optics Setup predstavuje prípravok namontovaný na zákadné teleso stroja na rezanie testovacích plechov a na opätovné nastavenie stroja. Pomocou štandardizovaných makier je realizácia ešte jednoduchšia. Šetrí to čas a peniaze.

Prípojka riadenia

Nové prípravky integrujete do riadenia stroja jednoducho a cenovo výhodne cez pneumatické a elektrické prípojky.

TruTops Cell Basic

TruTops Cell Basic

TruTops Cell Basic Vám umožňuje úpravu programu rezania priamo na stroji. Teraz už nemusíte vykonávať všetky zmeny manuálne v NC programe, čím sa ešte rýchlejšie dostanete do Vášho procesu. Všetky zmeny, ktoré vykonáte cez TruTops Cell Basic, sa zobrazia online a na monitore stroja.

TruTops Cell

TruTops Cell

TruTops Cell prináša všetko, čo potrebujete pre pohodlné programovanie Vašich 3D procesov obrábania laserom – pritom je jedno, či sa jedná o vytváranie programov rezania laserom, zvárania laserom alebo laserového navárania. Načítava 3D CAD súbory cez početné rozhrania a v prípade potreby ich upravuje. Systém automaticky vytvára návrhy rezania vo všetkých troch dimenziách. Okrem toho automaticky vypočíta návrhy pre prípravky.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Visual Online Support (VOS)

Vyjasnenie dokonca aj zložitých situácií cez aplikáciu – bez zásahu technika na mieste? Cez Visual Online Support (VOS) si cez aplikáciu pohodlne, rýchlo a bezpečne vymeníte obrazové, zvukové a video súbory a vyhnete sa tak dlhým prestojom stroja.

V závislosti od aplikácie si môžete pre Vaše aplikácie vybrať zo širokej palety TRUMPF CO2 a pevnolátkových laserov ten správny laser, ktorý môžete potom optimálne skombinovať so zariadením TruLaser Cell 8030.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Ďalšie konfigurácie optiky sú možné na požiadanie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.