Pre zabezpečenie funkčnosti tejto internetovej stránky používame súbory cookie. Keď môžeme súbory cookie použiť aj na iné účely, kliknite sem. Informácie týkajúce sa deaktivácie súborov cookie a ochrany osobných údajov
TruLaser Cell Séria 7000, Vždy optimálne vybavené
TruLaser Cell Séria 7000, Vždy optimálne vybavené
3D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser Cell séria 7000

Vždy optimálne vybavené

TruLaser-Cell-Series-7000-laser-cutting
TruLaser-Cell-Series-7000-laser-cutting
3D laserové obrábacie zariadenia

TruLaser Cell séria 7000

Všestranný talent pre rôzne aplikácie

- / -
Stavebnicové a vysoko flexibilné

Pomocou laserového systému TruLaser Cell Série 7000 budete perfektne vybavení – či už chcete obrábať dvoj alebo trojrozmerné dielce alebo rúry. Môžete flexibilne prepínať medzi rezaním, zváraním ako aj laserovým naváraním. Stavebnicová konštrukcia stroja ako aj možnosť individálneho nastavenia a dovybavenia stroja Vám umožní optimálne prispôsobiť TruLaser Cell Série 7000 podľa meniaceho sa prostredia výroby a flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov.

Individuálny vstup

Stavebnicový princíp ako aj možnosť dovybavenia stroja umožňuje individuálnu konfiguráciu.

Najvyššia flexibilita procesov

Rezanie, zváranie alebo laserové naváranie: prepínajte sa flexibilne medzi všetkými procesmi.

Najvyššia kvalita obrábania

Technologické tabuľky a automatické nastavenie základného lúča Vám garantujú najvyššiu kvalitu.

Hospodárna výroba

Najvyššia dynamika stroja a mnoho doplnkových výbav šetriacich čas umožňujú hospodárnu výrobu.

Jednoduchá a komfortná obsluha

Vďaka množstvu inovácií napr. ergonomickému ovládaciemu pultu je zaručená komfortná obsluha stroja.

TruLaser Cell Séria 7000, Vždy optimálne vybavené
Hospodárna výroba

Najvyššie hodnoty pri rýchlosti polohovania a zrýchlení osí skracujú Vaše výrobné časy takisto ako zapichovanie pri rezaní za pohybu pomocou funkcie FastLine Cell, ktoré skráti Vaše vedľajšie neproduktívne časy až o 40 %. Dynamická obrábacia optika umožňuje veľmi vysoké zrýchlenia a magnetická spojka na obrábacej hlave skracuje Vaše časy výpadkov.

6D myš pre jednoduché ovládanie stroja TruLaser Cell Série 7000
Jednoduchá a komfortná obsluha

Ergonomický ovládací pult visí priestorovo úsporne na kabíne stroja. Dá sa otáčať, ovládať z kabíny alebo na želanie posúvať pozdĺž celej čelnej strany stroja. 6D myš Vám zjednodušuje rýchle zabehnutie, učenie (teach) a pohyb osí. Riadenie automaticky rozpozná, ktorá optika je namontovaná, takže sa výmena optiky môže vykonať rýchlo a bezchybne.

TruLaser Cell Séria 7000 - vlákno 2v1
Vlákno 2v1

Vlákno 2v1 vyvinuté pre prevádzku s pevnolátkovými lasermi umožňuje zváranie a rezanie len jedným optickým káblom. Pri prechode medzi týmito dvoma procesmi je nutné vymeniť len adaptér procesu, systémové riadenie automaticky prispôsobí laserový lúč. Získate tak nie len najlepšie výsledky obrábania ale môžete aj jednoducho ovládať Vaše zariadenie a použiť ho na výrazne viac aplikácií.

Rezanie pozinkovaného oceľového plechu laserom

Obrábanie pozinkovanej ocele

Práve v automobilovom priemysle sa často vyrábajú komponenty z pozinkovaného oceľového plechu, aby boli konštrukčné časti chránené pred koróziou. Pomocou stroja TruLaser Cell Serie 7000 môžete rýchlo a v najvyššej kvalite rezať pozinkované oceľové plechy. Okrem toho Vám stroj umožňuje optimálne reagovať na zmeny a patrične prispôsobiť obrábaný dielec. Zvyšuje to Vašu flexibilitu, ktorá je dôležitá najmä v oblasti výroby prototypov a predsériovej produkcie.

Dielec automobilu vyrezaný na stroji TruLaser Cell Série 7000

Laserom vyrezaný dielec automobilu

Pomocou stroja TruLaser Cell Série 7000 sa vytvárajú otvory a orezáva sa hlbokoťažný plechový dielec. Práve pri malých počtoch kusov je obrábanie pomocou bežných vysekávacích nástrojov často príliš drahé. Pomocou stroja TruLaser Cell Série 7000 vyrežete v najkratšom čase všetky potrebné geometrie a znížite si tak výrobné náklady.

Rezanie laserom pomocou TruLaser Cell Série 7000 s najvyššou presnosťou

Presné a rýchle rezanie laserom

Oproti alternatívnym postupom ako napr. frézovaniu ponúka TruLaser Cell Série 7000 pri zložitých dielcoch cenovo výhodnú alternatívu. Stroj vykoná orezanie všetkých vonkajších obrysov laserom a vytvorí priechodzie otvory.

Obežné koleso ventilátora zvárané pomocou TruLaser Cell Série 7000

Laserom zvárané obežné koleso ventilátora

Obrábanie trojrozmerných dielcov laserom ako napríklad obežného kolesa ventilátora Vám umožňuje nové možnosti vytvárania geometrií. Môžete teda konštruovať s úsporou materiálu a realizovať znižovanie hmotnosti. Okrem toho sa vďaka zváraniu laserom v porovnaní s bežnými postupmi výrazne zníži nutnosť dodatočných úprav. Ušetríte čas a predídete zdeformovaniu obrábaného dielca.

Elektromagnetická spojka zváraná pomocou TruLaser Cell Série 7000

Laserom zváraná elektromagnetická spojka

Laserom zváraná elektromagnetická spojka

Laserové naváranie pomocou TruLaser Cell Série 7000

Laserové naváranie rezného kotúča rezačky na kukuricu

Pri laserovom naváraní rezného kotúča rezačky na kukuricu prebiehajú tri štádiá výroby, ktoré sú predstavené na obrázku. Dole: pred povrchovou úpravou Uprostred: dielec s vrstvou tvrdeného materiálu Hore: hotový obrobený dielec.

Laserové naváranie na kolese turbíny pomocou TruLaser Cell Série 7000

Povrchová úprava klznej plochy turbodúchadla pomocou laserového navárania

Pomocou laserového navárania je možné vytvárať funkčné povrchové úpravy s vylepšenými mechanickými a tribologickými vlastnosťami lôžka ložiska na rôznych hriadeľoch. V prípade obežných kolies plynových turbín, turbodúchadiel alebo leteckých motorov je okrem toho možné lokálne opraviť poškodené lopatky.

- / -
TruLaser Cell 7020
TruLaser Cell 7040
Oblasť pohybu osi    
Max. počet osí 12 12
Oblasť pohybu osi X 2000 mm 4000 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 1500 / 2000 mm 1500 / 2000 mm
Oblasť pohybu osi Z 750 mm 750 mm
Oblasť pohybu osi B ± 135 ° ± 135 °
Oblasť pohybu osi C n x 360 ° n x 360 °
Oblasť pohybu osi Dynamická rezacia optika ± 10 mm ± 10 mm
Max. veľkosť obrobku    
Max. veľkosť obrobku v X 1540 mm 3540 mm
Max. Werkstückgröße in Y (Web) 1040 / 1540 mm 1040 / 1540 mm
Max. veľkosť obrobku v Z 520 mm 520 mm
Max. rýchlosti osí    
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 100 m/min 100 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y 100 m/min 100 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 100 m/min 100 m/min
Max. rýchlosť osi simultánne 173 m/min 173 m/min
Max. rýchlosť osi B 90 1/min 90 1/min
Max. rýchlosť osi C 90 1/min 90 1/min
Max. osové zrýchlenia    
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X 9 m/s² 9 m/s²
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Y 10 m/s² 10 m/s²
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z 10 m/s² 10 m/s²
Max. osové zrýchlenie simultánne 16 m/s² 16 m/s²
Max. osové zrýchlenie osi B 200 rad/s² 200 rad/s²
Max. osové zrýchlenie osi C 100 rad/s² 100 rad/s²
Max. osové zrýchlenie dynamickej rezacej optiky 40 m/s² 40 m/s²
Presnosť polohovania    
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) 0,08 mm 0,08 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser    
Max. výkon lasera 2000 W - 6000 W 2000 W - 6000 W
Dostupné lasery TruFlow, TruDisk TruFlow, TruDisk
PDF <1MB
Technický list

Technické údaje všetkých variantov produktu na stiahnutie.

S rozmanitými doplnkovými výbavami je práca na zariadení TruLaser Cell 7000 nie len jednoduchšia, ale vďaka minimálnym vedľajším časom aj citeľne rýchlejšia a preto aj produktívnejšia.

Deliaca stena dvoch staníc zariadenia TruLaser Cell Série 7000
Deliaca stena dvoch staníc

Deliaca stena rozdeľuje pracovný priestor na dve úžitkové plochy. Vďaka tomu môžete nezávisle od voľby zdroja lúča (CO2 alebo pevnolátkový laser) súčasne osadzovať obrobok, nakladať a vykladať materiál a obrábať laserom, v prevádzke s dvoma stanicami.

Rotačný menič na TruLaser Cell Série 7000
Rotačný menič

Pomocou rotačného meniča môžete optimalizovať TruLaser Cell Série 7000 špeciálne pre vysoko produktívnu sériovú výrobu. Vďaka len jednej manipulačnej pozícii zvýšite produktivitu a ergonómiu.

Lineárny menič na TruLaser Cell Série 7000
Lineárny menič

Pracovné stoly je možné vďaka lineárnemu meniču presúvať do smerov všetkých osí. Vďaka tomu je nakladanie a vykladanie veľkých obrobkov výrazne jednoduchšie.

.

Obrázok produktu TruTops Cell

TruTops Cell

TruTops Cell poskytuje všetko, čo potrebujete na pohodlné programovanie Vašich 3D procesov obrábania laserom. Vďaka integrovanej štandardnej optike pritom pokrýva procesy rezania laserom, zvárania laserom alebo laserového navárania. Načítava 3D CAD súbory cez početné rozhrania a v prípade potreby ich upravuje. Systém automaticky vytvára návrhy rezania vo všetkých troch dimenziách. Okrem toho automaticky vypočíta návrhy pre prípravky.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Visual Online Support (VOS)

Vyjasnenie dokonca aj zložitých situácií cez aplikáciu – bez zásahu technika na mieste? Cez Visual Online Support (VOS) si cez aplikáciu pohodlne, rýchlo a bezpečne vymeníte obrazové, zvukové a video súbory a vyhnete sa tak dlhým prestojom stroja.

V závislosti od aplikácie si môžete pre Vaše aplikácie vybrať zo širokej palety TRUMPF CO2 a pevnolátkových laserov ten správny laser, ktorý môžete skombinovať so zariadením TruLaser Cell Série 7000.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail

Na stiahnutie

Brožúra Laserové systémy
Brožúra Laserové systémy
pdf - 5 MB
Servis & Kontakt

Close

Country and language selection

Please note

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or select a country or region.