You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPrint Séria 1000 | TRUMPF
TruPrint 1000, kompaktná 3D tlačiareň firmy TRUMPF
TruPrint 1000, kompaktná 3D tlačiareň firmy TRUMPF
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 1000

Kompaktná a robustná 3D tlač

Aditívne výrobné systémy

TruPrint 1000

Vyššia produktivita pomocou doplnkovej výbavy Multilaser

Aditívne výrobné systémy

TruPrint 1000

Laser Metal Fusion (LMF)

Laserové tavenie na báze prášku (LMF) na zložité, kovové obrábané dielce

TruPrint 1000 je najproduktívnejší stroj v strednom formáte a ponúka Vám všetky výhody aditívneho spôsobu výroby (3D tlač). Má objem pracovného priestoru (3D tlače) (valec) s priemerom 100 mm a výškou 100 mm. Tento je možné aj pre ušľachtilé kovy bez komplikácií zmenšiť. Pomocou zariadenia TruPrint 1000 je možné vytvoriť obrobky v takmer každom geometrickom tvare. Aj zložitejšie tvary je možné jednoducho a rýchlo premeniť z CAD návrhu na kovový 3D dielec – a to v najvyššej kvalite. Využite zariadenie TruPrint 1000 na generatívnu výrobu malých priemyselných jednotlivých dielcov a sérií. Pomocou doplnkovej výbavy Multilaser dosiahnete okrem toho nárast produktivity až o 80 % a najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek.

Vďaka doplnkovej výbave budete profitovať z dlhšej doby chodu zariadenia TruPrint 1000. Pretože to pojme do konštrukčného valca až štyri podkladové platne, ktoré sa menia automaticky bez zastavenia procesu laserovej 3D tlače.

Pre dentálnu medicínu ponúka TRUMPF v zariadení TruPrint 1000 doteraz najproduktívnejšiu 3D tlačiareň kovov na zubné náhrady. No to nie je všetko: Ďalšou špičkou je ich digitálne prepojenie s frézovacími stanicami. Vďaka tomu je možné produkovať nové vysoko presné dentálne produkty.

Jednoduchá a intuitívna obsluha

Zariadenie TruPrint 1000 sa vyznačuje rýchlou inštaláciou, ergonomickou manipuláciou a intuitívnou dotykovou obrazovkou.

Vysoká rýchlosť procesu

Systém nanášania vrstvy prášku umožňuje súčasné nanášanie prášku a expozíciu laserom.

Maximálna produktivita

Až o 80 % viac dielcov pri rovnakom čase, pomocou doplnkovej výbavy Multilaser.

Mobilné ovládanie a pozorovanie

Pomocou aplikácie môžete flexibilne ovládať a kontrolovať TruPrint 1000 pomocou tabletu.

Individuálne nastaviteľné

Zvoľte si z balíkov doplnkových výbav špecifických podľa odvetví ten vhodný balík.

Najproduktívnejšia 3D tlačiareň na kov v malom formáte v akcii
Vyrovnanie špičiek vo výrobe s doplnkovou výbavou Multiplate
Dentálna 3D tlač s hybridným priebehom výroby: 1. 3D tlač a 2. dodatočné obrábanie frézovaním
Doplnková výbava predlisok: Presná a cenovo výhodná výroba individuálnych samostatných zásuvných spojov (abutment)
Doplnková výbava Multilaser pre viac produktivity, TruPrint 1000
TruPrint 1000 s doplnkovou výbavou Multilaser

Využite doplnkovú výbavu Multilaser pre dosiahnutie maximálnej produktivity: Dva vláknové lasery TRUMPF výkonu 200 W (vlnová dĺžka 1.070 nm) súčasne natavujú prášok v pracovnom priestore tlače, pričom vytvárajú flexibilne až o 80 % viac dielcov v tom istom čase. Týmto spôsobom docielite rýchlejšiu dostupnosť dielcov ako aj najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek.

Monitorovanie TRUMPF Powder Bed na sledovanie kvality dielcov
Monitorovanie Powder Bed na sledovanie kvality dielcov

Vďaka integrovanej kamere v komore zariadenia TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom získate kedykoľvek prehľad o stave obrobku a dokážete po vrstvách analyzovať parametre kvality. Popri nanášaniu prášku zaznamenáva Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpozná v práškovom lôžku vyčnievajúce dielce.

Doplnková výbava Multiplate na TruPrint 1000
Doplnková výbava Multiplate

Rýchlo vyrovnajte špičky vo výrobe a profitujte z dlhšej doby chodu stroja bez zásahu operátora. Umožňuje to na želanie dodávané uchytenie až štyroch podkladových platní v konštrukčnom valci, vďaka čomu je možné automaticky vymeniť podkladovú platňu bez zastavenia procesu laserovej 3D tlače. Softvér stroja plnoautomaticky podporuje, keď sa prvý program pre tlač ukončí a spustí sa nasledujúci program. Hotové obrobky vytvorené 3D tlačou sa zhromažďujú v prepadovom zásobníku.

Doplnková výbava Predlisok (preform)

Doplnková výbava Predlisok (preform) je vhodná na presnú a rýchlu výrobu individuálnych samostatných zásuvných spojov (abutment). Keďže sa tlačí len podiel individuálny podľa daného pacienta, výrazne sa okrem toho znižujú náklady na výrobu dielca. Na jednej platforme je možné tlačiť až 64 individuálnych samostatných zásuvných spojov, ktoré je možné jednoducho vybrať z platne. Automatizované rozpoznanie predliskov je dôležitým míľnikom v industrializácii technológie 3D tlače v dentálnom priemysle.

X-tesnenie zariadenia TruPrint 1000
Inovatívny systém nanášania vrstvy prášku pre vysoké rýchlosti procesu

TruPrint 1000 koordinuje nanášanie prášku a expozíciu laserom paralelne s výrobou dielcov. Vďaka sklopnému nanášaču sa zrýchli proces nanášania prášku a vedľajšie časy sa znížia na minimum, čo umožňuje dosahovať vyššie rýchlosti procesu. Nanášaci prípravok s X profilom prispieva k optimálnemu nanášaniu prášku a spoľahlivému, robustnému procesu.

Sprievodca nastavením stroja TruPrint 1000
Sprievodca nastavením

Pomocou sprievodcu nastavením je obsluha stroja jednoduchšia! Operátor stroja môže priamo cez grafickú ovládaciu plochu stroja otvoriť sprievodcu nastavením TruPrint. V sprievodcovi sa následne môže nechať krok za krokom viesť rôznymi pracovnými krokmi, ako napr. presunom na nulovú vrstvu.

Amorfné kovy

Zariadenie TruPrint 1000 umožňuje priemyselné spracovanie amorfných kovov: Tieto majú mimoriadne vysokú pevnosť v kombinácii s vysokou pružnosťou ako aj odolnosťou voči korózii a bio kompatibilitou. Vďaka tomu je možné zmenšiť hrúbky stien alebo pracovať s bionickými štruktúrami pri konštruovaní dielcov. Výsledok: Menšia hmotnosť obrobku a kratšie časy výroby. Zdroj obrázkov: Heraeus AMLOY

Dentápna platňa

Dentálna platňa je opatrená meracími bodmi pre frézovací stroj. Týmto spôsobom je možné následne ofrézovať definované lícované oblasti dentálnej platne. Tu sa ukazuje možnosť dentálneho hybridného reťazca procesov.

Držiak vytvorený zariadením TruPrint 1000

Držiak

TruPrint 1000 poskytuje úplnú voľnosť pri konštruovaní pri optimálnom umiestnení chladiacich kanálov, čím sa výrazne zlepšujú vlastnosti obrobkov, napr. pri nástrojoch na trieskové obrábanie.

Planetová prevodovka vytvorená pomocou TruPrint 1000

Malosériová výroba na predlisku

TruPrint 1000 umožňuje rýchlu a hospodárnu malosériovú výrobu. Na predlisovanej podstave sa vytvára obrobok aditívne, bez podporných štruktúr. Najjemnejšie mriežkové štruktúry, detailné kanály a integrované funkcie sú realizované len v jednom kroku. Nad kĺbom nachádzajúcim sa vnútri rotuje napr. glóbus na svojom stojane

Energia a turbína

Aditívny spôsob výroby umožňuje flexibilnú výrobu bez nástrojov konštrukčných dielcov, napríklad výrobu tejto hlavy horáka.

Prototyp rotora vytvorený pomocou zariadenia TruPrint 1000

R&D - Výroba prototypov

Pomocou zariadenia TruPrint 1000 môžete rýchlo vyrobiť prototyp ako napríklad tento rotor pre automobilový priemysel. Optimalizácie, v tomto prípade pomerov prúdenia, je možné kedykoľvek rýchlo a jednoducho zmeniť a upraviť tým prototyp.

Dentálny produkt vytvorený pomocou TruPrint 1000

Dentápna platňa

Pomocou zariadenia TruPrint 1000 môžete ekonomicky a vysoko kvalitne vytvárať individuálne dentálne produkty - napríklad zubné korunky alebo implantáty s kobaltom-chrómom.

Protéza vyrobená pomocou zariadenia TruPrint 1000

Odliatky protéz

Pomocou 3D tlače je možné vytvárať napríklad na protézach detailné štruktúry s úplnou voľnosťou pri konštruovaní.

Mostík gitary

Výroba hudobných nástrojov

Gitarový mostík vyrobený z amorfných kovov pomocou 3D tlače ponúka množstvo výhod. Vysoká pružnosť vysoko presného obrobku znamená, že zaznenie tónu je rýchlejšie a tóny znejú dlhšie. Vďaka vysokej pevnosti materiálu je možné vytvoriť individuálne konštrukcie, ktoré ešte viac vylepšia zvuk. Okrem toho je vytlačený dielec bio kompatibilný a hypoalergénny.

TruPrint 1000
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 100 mm x 100 mm 100 mm Výška 1
Efektívny objem pracovného priestoru (štandard) Priemer 98 mm x 100 mm Výška
Efektívny objem pracovného priestoru (doplnková výbava: príprava pre vymeniteľný valec) Priemer 98 mm x 80 mm Výška
Priemer 61,5 mm x 80 mm Výška
Priemer 32,5 mm x 80 mm Výška
Spracovávané materiály Zvárateľné materiály vo forme prášku, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny hliníka [1], niklu, kobalt-chrómu, medi, titánu [1] alebo zliatin vzácnych kovov, amorfné kovy. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie. [1] Len s doplnkovou výbavou Rukavicový box + Snímač prítomnosti kyslíka s vysokým rozlíšením.
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 200 W
Priemer lúča (štandard) 55 μm
Priemer lúča (doplnková výbava) 30 μm
Hrúbka vrstvy 10 - 50 μm
Miera rastu 2 - 18 cm³/h 2
Minimálny merateľný obsah kyslíka (štandard) Až do 3000 ppm
Minimálny merateľný obsah kyslíka (doplnková výbava) Až do 100 ppm
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 230 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 7 A
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie - doplnková výbava multilaser) 9 A
Elektrická prípojka (frekvencia) 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Konštrukcia  
Rozmery (Š x V x H) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Hmotnosť (vč. prášku) 650 kg
Konštrukcia (doplnková výbava multilaser)  
Rozmery (vr. filtra) (Š x V x H) 1455 mm x 1680 mm x 950 mm
Hmotnosť (vč. prášku) 750 kg

TruTops Print so softvérovým balíkom Siemens NX

Na začiatku reťazca procesov aditívneho spôsobu výroby je príprava dát pre 3D  program konštrukcie a výroby. Ako vývojový partner firmy Siemens ponúka TRUMPF prvýkrát so softvérovým balíkom "TruTops Print so Siemens NX" vhodné softvérové riešenie s jednotnou ovládacou plochou bez prerušenia systému. Iinteligentná reťaz procesov softvérového riešenia ponúka vysokú bezpečosť procesov, pretože nástroje vývoja, simulácie, 3D tlače a NC- programovania kovových dielcov sú zahrnuté do jedného systému a preto už nie je nutné žiadne konvertovanie dát do STL. Zum Slicen und Hatchen der Baujobs und für das Parametermanagement ist im Softwarepaket zudem der TRUMPF Build Processor integriert. Ušetrite čas a náklady jednoznačným tokom prác.

V závislosti od toho, aké technické nároky si vyžadujú Vaše aplikácie, môžete zariadenie TruPrint 1000 rozšíriť o príslušné doplnkové výbavy. Popri doplnkových výbavách Multiplate, Rozpoznanie dentálnych predliskov a Powder Bed Monitoring si môžete zvoliť zo štyroch balíkov ušitých na mieru podľa rozličných odvetví.

Doplnková výbava Multilaser

Zvýšte Vašu produktivitu pomocou doplnkovej výbavy Multilaser: Dva vláknové lasery TRUMPF s výkonom po 200 W súčasne natavujú prášok v pracovnom priestore tlače, pričom vytvárajú flexibilne až o 80 % viac dielcov v tom istom čase. Týmto spôsobom docielite rýchlejšiu dostupnosť dielcov ako aj najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek.

Doplnková výbava Multiplate

Chceli by ste flexibilne vyrovnávať špičky vo výrobe a predĺžiť dobu chodu stroja bez zásahu operátora? S doplnkovou výbavou Multiplate je možné uchytiť v konštrukčnom valci až štyri podkladové platne, vďaka čomu je možné automaticky meniť podkladovú platňu bez zastavenia procesu laserovej 3D tlače. Okrem toho profitujete z plnoautomatickej podpory softvéru stroja na ukončenie prvého a začatie nasledujúceho programu pre tlač Hotové obrobky vytvorené 3D tlačou sa zhromažďujú v prepadovom zásobníku.

Balík pre dentálnu medicínu

Balík pre dentálnu medicínu stroja TruPrint 1000 je predurčený pre vysoké požiadavky dentálneho odvetvia. Získate tak TruTops Print, priemyselný softvér pre profesionálnu prípravu programu pre tlač. Pomocou balíka stroja TruPrint 1000 rýchlo prepočítate programy pre tlač a dokážete importovať resp. exportovať parametre. Okrem toho je možné pre konštrukciu jednoducho využívať štandardné dentálne programy. Vďaka parametrom pre kobalt-chróm, perfektne vyladených pre zariadenie TruPrint, budete profitovať zo znalostí firmy TRUMPF v oblasti materiálov a procesov a môžete rýchlo začať s výrobou.

Priemyselný balík

TruPrint 1000 Industry-Paket je koncipovaný podľa vysokých požiadaviek priemyselných podnikov. Umožňuje bezpečné spracovanie širokého spektra materiálov. K balíku patria doplnkové výbavy obsah kyslíka s vysokým rozlíšením (obsah kyslíka až do 0,01%) a rukavicový box. V druhom prípade sú klasické dvere pracovnej komory nahradené dverami, v ktorých sú rukavicové návleky. Týmto spôsobom je možné rozbaľovať obrobky v ochrannej atmosfére.

Balík pre laboratóriá

TruPrint 1000 Lab-Paket ponúka najvyššiu flexibilitu pre výskumné a vývojové ústavy – napríklad pri vývoji materiálov. Popri technických doplnkových výbavách - snímač kyslíka s vysokým rozlíšením (obsah kyslíka až do 0,01%) a rukavicový box, obsahuje tento balík naviac aj jemný filter v obehu plynu ako aj prípravu pre vymeniteľné valce.

Balík výroby klenotov

TruPrint 1000 Jewelery-Paket Vám prinesie optimálne komponenty na jemné spracovanie vzácnych kovov pri výrobe šperkov. Popri príprave pre vymeniteľné valce, ktoré zvyšujú pohotovosť stroja a prispôsobuje použitie prášku podľa geometrie dielcov, obsahuje tento balík štandardne priemer lúča 30 µm. Nakoniec vylepšuje kvalitu povrchu ako aj hustotu výkonu lasera, čím je možné vytvoriť jemnejšie štruktúry.

Doplnková výbava Predlisok (preform)

Doplnková výbava Predlisok (preform) je vhodná na presnú a rýchlu výrobu individuálnych samostatných zásuvných spojov (abutment). Keďže sa tlačí len podiel individuálny podľa daného pacienta, výrazne sa okrem toho znižujú náklady na výrobu dielca. Na jednej platforme je možné tlačiť až 64 individuálnych samostatných zásuvných spojov, ktoré je možné jednoducho vybrať z platne. Automatizované rozpoznanie predliskov je dôležitým míľnikom v industrializácii technológie 3D tlače v dentálnom priemysle.

Doplnková výbava Powder Bed Monitoring

Vďaka integrovanej kamere v komore zariadenia TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom získate kedykoľvek prehľad o stave obrobku a dokážete po vrstvách analyzovať parametre kvality.

TRUMPF monitorovacie riešenia

Riešenia monitorovania pre Váš aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania od firmy TRUMPF je možné profesionálne sledovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint. Pritom sa zaznamenávajú a upravujú senzormi podporované dáta. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou produktu TruTops Monitor okrem toho získate úplný prehľad o celom Vašom strojovom parku a možnosť vstupu do stroja na diaľku - buď cez ovládaciu plochu alebo mobilne prostredníctvom aplikácie iOS MobileControl App.

Kovový prášok TRUMPF pre aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Prášok a parametre

Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Voliteľné: zmenšenie pracovného priestoru
  • Skutočná miera nanášania, ktorá sa skladá z expozície a nanesenia vrstvy. V závislosti od konfigurácie zariadenia, parametrov procesov, materiálu a stupňa naplnenia.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Na stiahnutie
Servis & Kontakt