Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruPrint 1000, kompaktná 3D tlačiareň firmy TRUMPF
.World Premiere
TruPrint 1000, kompaktná 3D tlačiareň firmy TRUMPF
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 1000

3D tlač v prémiovej kvalite: vysoko produktívna a kompaktná

3D tlač v prémiovej kvalite: vysoko produktívna a kompaktná

Ďalšou generáciou zariadenia TruPrint 1000 pokračujeme v písaní nových dejín úspechu – s ešte vyššou produktivitou a prémiovou kvalitou vďaka Fullfield Multilaser a úplne novo vytvorenej homogenite prietoku plynu. Stroj na 3D tlač je predurčený na spracovanie kovových práškov po procese laserového tavenia prášku (LMF), nazývané aj Powder Bed Fusion. Vďaka vysokej odolnosti a kvality v 3D tlači je TruPrint 1000 ideálne vhodný nie len pre trh s dentálnymi produktmi, presadzuje sa aj v oblasti vedy a výskumu alebo pri malých sériových typových radách.

Nová konštrukcia stroja TruPrint 1000 je optimálne navrhnutá tak, aby sa stroj vošiel aj cez štandardné dvere a aby našiel miesto v každom laboratóriu, napr. v dentálnej oblasti alebo na univerzitách.

Najvyššie miery nanášania a doby chodu stroja

Vďaka multilaseru 2 x 200 W a automatickej výmene podkladovej platne

Vynikajúca kvalita dielcov a povrchu materiálu

Vďaka novo vyvinutému prúdeniu plynu a vylepšenej stabilite ohniska lasera

Ergonomická, bezkontaktná manipulácia s práškom

Inertný obeh prášku s rukavicovým boxom a vymeniteľnými valcami

Flexibilita procesu a rozšírený monitoring

Vďaka nastaviteľnej veľkosti priemeru lúča (55/80 µm) a detailnej analýze procesov

Najlepšie riešenie pre dentálne aplikácie

Nižšie náklady na výrobu dielcov používaním predliskov, základni Multiplate a hybridnému, digitálnemu reťazcu

TruPrint 1000 – kompletný prehľad stroja, procesu ako aj manipulácie s práškom a s dielcami
Softvér TruTops Print - jednoduchá príprava dát pre stroje TruPrint pomocou Build Processor-a firmy TRUMPF
Fullfield Multilaser

Využite doplnkovú výbavu Multilaser pre dosiahnutie maximálnej produktivity: Dva vláknové lasery TRUMPF výkonu 200 W (vlnová dĺžka 1.070 nm) súčasne natavujú prášok s plným prekrytím v celom pracovnom priestore tlače, pričom vytvárajú flexibilne až o 80 % viac dielcov v tom istom čase - pri najvyššej kvalite. Týmto spôsobom docielite rýchlejšiu dostupnosť dielcov ako aj najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek.

Doplnková výbava Multiplate

Rýchlo vyrovnajte špičky vo výrobe a profitujte z dlhšej doby chodu stroja bez zásahu operátora. Umožňuje to na želanie dodávané uchytenie až štyroch podkladových platní v konštrukčnom valci, vďaka čomu je možné automaticky vymeniť podkladovú platňu bez zastavenia procesu laserovej 3D tlače. Softvér stroja plnoautomaticky podporuje, keď sa prvý program pre tlač ukončí a spustí sa nasledujúci program. Hotové obrobky vytvorené 3D tlačou sa zhromažďujú v prepadovom zásobníku.

Motorická optika

Prepínajte jednoducho priemer lúča na 55 alebo 80 µm v práškovom lôžku, aby ste mali možnosť výberu medzi najlepšími kvalitami povrchu materiálu alebo vyššou produktivitou. Vďaka tomu môžete spracovávať napríklad materiály s vysokou mierou odrazu svetla, ktoré si vyžadujú vyššiu hustotu energie.

TruPrint 1000, Zylinderwechsel
Výmena valcov

Vytvorili sme takú jednoduchú výmenu valcov ako je obsluha kávovaru! Vymeniteľný konštrukčný valec a valcový zásobník výrazne zvyšuje Vašu produktivitu a skracuje časy osadzovania. Pri výmene materiálu alebo v prípade servisného zásahu je možné opäť rýchlo spustiť výrobu 3D tlačou. Valcový zásobník je možné napĺňať mimo stroja, súbežne s hlavným výrobným časom. Celé to funguje aj pri zmenšenom objeme pracovného priestoru (priestor: Ø 50 x H 100 mm) pri použití drahých materiálov.

Inertná manipulácia s práškom s preosievacou stanicou

Teraz je možná ergonomická, bezkontaktná manipulácia s práškom aj v malom formáte! Uzatvorený obeh prášku v ochrannom ej atmosfére je vytvorený pomocou rukavicového boxu a vymeniteľných valcov, ktoré sú umiestnené v samostatnej preosievacej stanici, napr. firmy assonic. Prášok je možné preosievať, opäť upravovať a skladovať pri inertných podmienkach.

Doplnková výbava Predlisok (preform)

Doplnková výbava Predlisok (preform) je vhodná na presnú a rýchlu výrobu individuálnych samostatných zásuvných spojov (abutment). Keďže sa tlačí len podiel individuálny podľa daného pacienta, výrazne sa okrem toho znižujú náklady na výrobu dielca. Na jednej platforme je možné tlačiť až 64 individuálnych samostatných zásuvných spojov, ktoré je možné jednoducho vybrať z platne. Automatizované rozpoznanie predliskov je dôležitým míľnikom v industrializácii technológie 3D tlače v dentálnom priemysle.

Monitorovanie Powder Bed na sledovanie kvality dielcov

Vďaka integrovanej kamere v komore zariadenia TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom získate kedykoľvek prehľad o stave obrobku a dokážete po vrstvách analyzovať parametre kvality. Popri nanášaniu prášku zaznamenáva Powder Bed Monitoring stav vrstvy a rozpozná v práškovom lôžku vyčnievajúce dielce.

Sprievodca nastavením stroja TruPrint 1000
Sprievodca nastavením

Pomocou sprievodcu nastavením je obsluha stroja jednoduchšia! Operátor stroja môže priamo cez grafickú ovládaciu plochu stroja otvoriť sprievodcu nastavením TruPrint. V sprievodcovi sa následne môže nechať krok za krokom viesť rôznymi pracovnými krokmi, ako napr. presunom na nulovú vrstvu.

Príprava programu pre tlač softvérom TruTops Print

Vďaka softvéru TruTops Print stále využívate výhody optimálnej prípravy programu pre 3D tlač a absolútneho minima podporných štruktúr. Pomocou balíka softvéru a stroja TruPrint 1000 môžete rýchlo pripraviť programy pre tlač a dokážete importovať a exportovať parametre. Možnosť realizácie konštrukčný diely s prevismi pod 10 stupňov. Vďaka parametrom pre kobalt-chróm, perfektne vyladených pre zariadenie TruPrint, budete profitovať zo znalostí firmy TRUMPF v oblasti materiálov a procesov a môžete rýchlo začať s výrobou. Okrem toho je možné pre konštrukciu jednoducho využívať štandardné dentálne programy.

Vzorka dentálnej platne

Dentápna platňa

Na dentálnej platni sú zobrazené rôzne dentálne aplikácie, ktoré boli vytlačené na novom stroji TruPrint 1000: s výrazným nárastom výkonu a kvality dielcov vyrábaných tlačou.

Medicínske aplikácie

Nový stroj TruPrint 1000 je vďaka inertnému obehu prášku ako aj vysokej hustote a hladkému povrchu, ktorý je možné dosiahnuť na tlačených dielcoch, ideálny aj na medicínske aplikácie. Skladovanie titánového prášku v ochrannej atmosfére je dôležité pre zachovanie kvality prášku a pre vytvorenie bezpečného pracovného prostredia pre operátora. TruPrint 1000 dokáže pracovať s obsahom kuslíka 100 ppm v pracovnej komore, čím je zaručená perfektná kvalita výroby medicínskych komponentov. Vysoká rýchlosť nanášania umožňuje tlač viacerých implantátov špecifických podľa zákazníkov už za pár hodín.

Vzorka s previsom v tvare špirály

Na konštrukčný diel je vidno, ako umožňuje vylepšený výkon stroja a optimalizovaná stratégia procesora TruTops Print Build dosahovať minimálne previsy (15°-25°) a garantovať kvalitu dielcov a ich povrchu.

Dentálna platňa s prípravou pre následné frézovanie

Dentálna platňa s prípravou pre následné frézovanie

Dentálna platňa je opatrená meracími bodmi pre frézovací stroj. Týmto spôsobom je možné následne ofrézovať definované lícované oblasti dentálnej platne. Tu sa ukazuje možnosť dentálneho hybridného reťazca procesov.

Vzorka kolesa ventilátora

Koleso ventilátora / lopatkové koleso z nereze 316L

Previsy (až do 10°) na vyobrazenom kolese ventilátora je možné tlačiť pomocou softvéru TruTops Print bez potreby podporných konštrukcií, čo znižuje náročnosť následných úprav.

Odliatky protéz

Odliatky protéz (RPD)

Pomocou stroja TruPrint 1000 je možné vytvárať detailné štruktúry napríklad odliatkov protéz (RPD) z materiálu kobalt-chróm s úplnou voľnosťou pri konštruovaní. Novodobé podporné konštrukcie naviac zjednodušujú následné úpravy.

Dentálna platňa s predliskom

Dentálna platňa s predliskom

Doplnková výbava Predlisok (preform) zariadenia TruPrint 1000 je vhodná na presnú a rýchlu výrobu individuálnych samostatných zásuvných spojov (abutment). Keďže sa tlačí len podiel individuálny podľa daného pacienta, výrazne sa okrem toho znižujú náklady na výrobu dielca. Na jednej platforme je možné tlačiť až 64 individuálnych samostatných zásuvných spojov, ktoré je možné jednoducho vybrať z platne.

Malosériová výroba na predlisku

TruPrint 1000 umožňuje rýchlu a hospodárnu malosériovú výrobu. Na predlisovanej podstave sa vytvára obrobok aditívne, bez podporných štruktúr. Najjemnejšie mriežkové štruktúry, detailné kanály a integrované funkcie sú realizované len v jednom kroku. Nad kĺbom nachádzajúcim sa vnútri rotuje napr. glóbus na svojom stojane

TruPrint 1000
Efektívny objem pracovného priestoru (štandard) Priemer 98 mm x 100 mm Výška
Efektívny objem pracovného priestoru (doplnková výbava: Zmenšenie objemu konštrukčného valca) Priemer 48 mm x 100 mm Výška
Spracovávané materiály Zvárateľné materiály vo forme prášku, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny hliníka [1], niklu, kobalt-chrómu, medi, titánu [1] alebo zliatin vzácnych kovov, amorfné kovy. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie. [1] Len s doplnkovou výbavou Rukavicový box + Snímač prítomnosti kyslíka s vysokým rozlíšením.
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 200 W
Priemer lúča (štandard) 80 μm
Priemer lúča (Motorická optika) 55/80 μm
Hrúbka vrstvy 20 - 60 μm
Miera rastu 10 - 50 cm³/h
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 230 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 7 A
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie - doplnková výbava multilaser) 9 A
Elektrická prípojka (frekvencia) 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Konštrukcia  
Rozmery (Š x V x H) 780 mm x 2050 mm x 1160 mm
Hmotnosť (s doplnkovou výbavou Multilaser) Max. 900 kg

TruTops Print

Softvérom TruTops Print ponúka TRUMPF vhodné softvérové riešenie na vyťaženie toho najlepšieho zo strojov TruPrint.
Moderná ovládacia plocha obsahuje prehľadne všetky funkcie a umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám. Vďaka vysokej flexibilite a individuálnym možnostiam spracovania údajov, ako napríklad z-segmentovanie, ako aj vďaka intuitívnemu a prehľadnému manažmentu parametrov s úplne dostupnými parametrami, je zaručená najvyššia efektivita a produktivita s najvyššou kvalitou tlače a opakovateľnosťou ako aj možnosťou vytvárania previsov s menším množstvom podpier. Vysokú kvalitu vytvorených vektorových súborov vo formáte WZA je možné overiť pomocou integrovaného prehliadača BuildJob.

Príprava dát vhodných pre Váš priebeh výroby

Aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh prípravy údajov, TruTops Print je už prepojený s množstvom systémov CAD/CAM. To Vám poskytuje najvyššiu možnú flexibilitu pri výbere softvéru na spracovanie dát. Rozhodnite sa sami, ktoré riešenie najviac vyhovuje Vašim výrobným procesom.

V závislosti od toho, aké technické nároky si vyžadujú Vaše aplikácie, môžete zariadenie TruPrint 1000 rozšíriť o príslušné doplnkové výbavy.

Doplnková výbava Fullfield Multilaser

Zvýšte Vašu produktivitu až o 80 % pomocou doplnkovej výbavy Multilaser: Dva vláknové lasery TRUMPF s výkonom po 200 W a priemerom lúča 55 resp. 80 µm súčasne natavujú prášok v pracovnom priestore tlače, pričom vytvárajú flexibilne až o 80 % viac dielcov v tom istom čase. Týmto spôsobom docielite rýchlejšiu dostupnosť dielcov ako aj najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek. Okrem toho, keďže je každá geometria exponovaná laserom, nevznikajú žiadne "švy". Pracujete s laserom Fullfield Multilaser so 100 % prekrytím.

Doplnková výbava Motorická optika

Využívajte výhody možnosti prepínania priemeru lúča medzi 55 a 80 µm. Môžete si vybrať medzi najvyššou kvalitou povrchu alebo vyššou produktivitou a spracovávať materiály, ktoré si vyžadujú vyššiu hustotu energie, ako napríklad pri spracovaní materiálov s vysokou mierou odrazu svetla.

Balík pre inertný obeh prášku

Balík umožňuje profesionálnu manipuláciu s práškom aj v malom formáte. Vďaka štandardným prípojkám je možné pripojiť externé preosievacie stanice, napr. od firmy assonic alebo aj stanicu na prípravu prášku. Minimalizáciou kontaktu s práškom sa automaticky zvyšuje bezpečnosť pri manipulácii s práškom. Inertný obeh prášku umožňuje aj spracovanie reaktívnych materiálov akými je titán vďaka zníženiu a regulácii obsahu kyslíka až na 100 ppm. Prášok je možné prepravovať v ochrannej atmosfére vo valcovom zásobníku alebo v prepadovom zásobníku a preosievať ho do samostatnej nádoby.

Doplnková výbava Multiplate

Chceli by ste flexibilne vyrovnávať špičky vo výrobe a predĺžiť dobu chodu stroja bez zásahu operátora? S doplnkovou výbavou Multiplate je možné uchytiť v konštrukčnom valci až štyri podkladové platne, vďaka čomu je možné automaticky meniť podkladovú platňu bez zastavenia procesu laserovej 3D tlače. Okrem toho profitujete z plnoautomatickej podpory softvéru stroja na ukončenie prvého a začatie nasledujúceho programu pre tlač Hotové obrobky vytvorené 3D tlačou sa zhromažďujú v prepadovom zásobníku.

Doplnková výbava Predlisok (preform)

Doplnková výbava Predlisok (preform) je vhodná na presnú a rýchlu výrobu individuálnych samostatných zásuvných spojov (abutment). Keďže sa tlačí len podiel individuálny podľa daného pacienta, výrazne sa okrem toho znižujú náklady na výrobu dielca. Na jednej platforme je možné tlačiť až 64 individuálnych samostatných zásuvných spojov, ktoré je možné jednoducho vybrať z platne. Automatizované rozpoznanie predliskov je dôležitým míľnikom v industrializácii technológie 3D tlače v dentálnom priemysle.

Doplnková výbava Powder Bed Monitoring

Vďaka integrovanej kamere v komore zariadenia TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom získate kedykoľvek prehľad o stave obrobku a dokážete po vrstvách analyzovať parametre kvality.

Doplnky pre kalibráciu

Pre Vaše zariadenie TruPrint sú k dispozícii rôzne doplnkové výbavy, pre splnenie povinnosti dokladovania Vďaka kalibrovaniu výkonu lasera – aj pre Multilaser a kalibrovanie skenovaných polí (scanfeld) – môžete skalibrovať a zadokumentovať Vaše výkresy merania.

TRUMPF riešenia monitorovania

Monitoring TruPrint

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania firmy TRUMPF môžete jednoducho pozorovať, analyzovať a kalibrovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint - vďaka tomu môžete vyrábať ešte efektívnejšie a dosahovať vyššiu kvalitu dielcov. Profesionálny monitoring umožňuje zobrazenie a vyhodnocovanie údajov podporovaných snímačmi. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint alebo offline vyhodnocovať pomocou softvéru Monitoring Analyzer. Pomocou softvéru TruTops Monitor získate okrem prehľadu aj možnosť prístupu na diaľku cez PC alebo tablet. Interface OPC UA Vám okrem toho poskytuje úplnú flexibilitu s pripojením do vlastného softvérového riešenia. Pomocou dodatočne dostupných funkcií kalibrácie skontrolujete pred začiatkom práce charakteristické veličiny podstatné v procese pre vytvorenie optimálnych podmienok výroby.

Kovový prášok TRUMPF pre aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Prášok a parametre

Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

História úspechu CADSPEED

Výroba zubných náhrad bežnými postupmi akým je frézovanie je náročné, nákladné a trvá dlho. Pomocou aditívneho spôsobu výroby (3D tlač) to ide rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Dôkazom toho je dodávateľ zubnej techniky CADSPEED so svojim strojom TruPrint 1000.

3D tlač v zubnej technike

TRUMPF ponúka vďaka rozsiahlym znalostiam v odvetví stomatológie, technicky zrelým 3D tlačiarňam kovu, softvéru, službám a partnerom ucelený balík pre aditívny spôsob výroby zubných náhrad.

3D tlač amorfných kovov

Pevné, no zároveň veľmi elastické: Amorfné kovy (metalické sklá) sú TÝM novým supermateriálom pre 3D tlač množstva špičkových aplikácií.

Zažite naživo
Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby Zistite viac
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring & analýza Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Podpora kvalifikácie IQ/OQ Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt