Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruPrint 2000, hospodárna 3D tlač v prémiovej kvalite od firmy TRUMPF
TruPrint 2000, hospodárna 3D tlač v prémiovej kvalite od firmy TRUMPF
Systémy 3D tlače

TruPrint 2000

Hospodárna 3D tlač v prémiovej kvalite

Profitujte z výhod hospodárnej 3D tlače v prémiovej kvalite

Zariadenie TruPrint 2000 poskytuje pri svojom malom priemere laserového lúča 55 µm vysoko kvalitný výsledok tlače, ktorý presviedča vďaka svojej kvalite povrchu a presnosti detailov. Má objem pracovného priestoru 3D tlače (valec) s priemerom 200 mm a výškou 200 mm. Vďaka fullflied multilasera s dvoma vláknovými lasermi s výkonom 300 W firmy TRUMPF, ktoré osvetľujú v celom objeme pracovného priestoru 3D tlače, sa okrem toho môžete spoľahnúť na najvyššiu produktivitu. Melt Pool Monitoring a rozsiahle sledovanie procesu zabezpečujú najvyššie štandardy kvality. Výrobný proces so zriadením TruPrint 2000 je založený na uzatvorenom obehu prášku v ochrannej atmosfére. Umožní to jednoduchú, praktickú manipuláciu ako aj najvyššiu bezpečnosť práce.

Vysoko produktívna kvalita prémiových obrobkov

Vďaka multi laseru pre celé pole (Fullfield Multilaser) s priemerom lúča 55 µm pracuje stroj vysoko produktívne a dosahuje vysoko kvalitné výsledky tlače.

Nízke náklady na výrobu dielcov

Vďaka perfektne zladenej koncepcii stroja je možné hospodárne vyrábať obrobky v sériovej výrobe.

Najvyššie štandardy kvality

Pri Melt Pool Monitoring a rozsiahlom sledovaní procesu udržíte kvalitu dielcov na konštantne vysokej úrovni.

Jednoduchá obsluha

Inertný, uzatvorený obeh prášku prispieva k jednoduchej, praktickej manipulácii s dielcami a práškom v ochrannej atmosfére.

Vyskúšajte si všetky funkcie zariadenia TruPrint 2000 v našej 3D animácii produktu
Náš odborník na produkt poskytne stručný prehľad koncepcie stroja (na Formnext 2019)
Softvér TruTops Print - jednoduchá príprava dát pre stroje TruPrint pomocou Build Processor-a firmy TRUMPF
Stroj TruPrint 2000 so stanicou prípravy prášku
TruPrint 2000 so stanicou prípravy prášku

Inertná koncepcia stroja TruPrint 2000 so stanicou na prípravu prášku umožňuje veľmi jednoduchú manipuláciu s práškom a dielcami v ochrannej atmosfére. Vďaka integrovanému inertnému podávaču prášku sa vytlačený obrobok rozbalí priamo v stroji. Prebytočný prášok sa zhromažďuje v prepadovom zásobníku. Používa sa v stanici prípravy prášku, na preosiatie v ochrannej atmosfére pre použitie prášku vo valcovom zásobníku. Obeh prášku sa uzatvorí – operátor neprichádza do kontaktu s práškom.

Integrovaný podávač prášku stroja TruPrint 2000
Integrovaný podávač prášku

Po procese laserovej 3D tlače sa hotový obrobok oslobodí od prášku vnútri pracovnej komory s integrovaným podávačom prášku. Priemer podkladovej platne 200 mm umožňuje jednoduchú a praktickú manipuláciu vnútri stroja. Vďaka tomu sú potrebné periférne zariadenia obmedzené na minimu: Priemyselná automatizácia 3D tlače so stanicou prípravy prášku.

Fullfield Multilaser stroja TruPrint 2000
Fullfield Multilaser

Pomocou lasera Fullfield Multilaser (2 x 300 W) môžu všetky lasery v celom objeme pracovného priestoru 3D tlače, čím sa skrátia Vaše doby výroby dielcov - pre dosiahnutie najvyššej presnosti sa vykonáva plnoautomatická vzájomná kalibrácia skenovacieho poľa multilasera. Okrem toho vďaka priemerom lúča 55 µm docielite veľmi vysokú kvalitu povrchu a presnosť detailov. Okrem toho Vám minimálna drsnosť povrchu ušetrí nutnosť následných úprav dielca.

Melt Pool Monitoring zobrazenie na TruPrint 2000
Melt Pool Monitoring

Odchýlky v procese tavenia laserom je možné pomocou snímačov včasne rozpoznať a vizualizovať kritické oblasti na obrobku. Okrem toho môžete paralelne sledovať všetky taveniny – čo je mimoriadne užitočné pri doplnkovej výbave Fullfield Multilaser. Melt Pool Monitoring znižuje nároky v aplikovaní a vývoji certifikovaných procesov s povinnosťou preukazovania pôvodux. Zabezpečenie kvality je doplnené o systém Powder Bed Monitoring ako aj o údaje stavu stroja.

Amorfné kovy

Zariadenie TruPrint 2000 umožňuje priemyselné spracovanie amorfných kovov: Tieto majú mimoriadne vysokú pevnosť v kombinácii s vysokou pružnosťou ako aj odolnosťou voči korózii a bio kompatibilitou. Vďaka tomu je možné zmenšiť hrúbky stien alebo pracovať s bionickými štruktúrami pri konštruovaní dielcov. Výsledok: Menšia hmotnosť obrobku a kratšie časy výroby. Zdroj obrázkov: Heraeus AMLOY

Klietky stavcov chrbtice vyrobené pomocou zariadenia TruPrint 2000

Klietky stavcov chrbtice

Pomocou stroja TruPrint 2000 vždy získate prémiovú kvalitu obrobkov podľa najvyšších medicínskych noriem. Drsnosť povrchu vylepšuje integráciu kostí a chrupaviek medzi kosťami a implantátom. Vďaka 3D tlači získate nové možnosti pri konštruovaní, ktoré umožňujú ďalšie funkčné využitie. Vďaka klietkam stavcov vyrobeným pomocou 3D tlače sa pacienti rýchlo uzdravujú a výrazne je vylepšená dlhodobá stabilita.

Removable partial dentures (RPDs)

Removable partial dentures (RPDs)

Vďaka malému priemeru laserového lúča 55 µm v zariadení TruPrint 2000 dosiahnete veľmi vysokú kvalitu povrchu a presnosť detailov, ktoré sú výhodou najmä pri dentálnych výrobkoch. Okrem toho Vám minimálna drsnosť povrchu šetrí nutnosť následných úprav obrobkov.

Kolenný implantát

Vďaka malému priemeru laserového lúča 55 µm v zariadení TruPrint 2000 profitujete z presnosti detailov, ktoré sú predurčené najmä pre medicínske implantáty akými sú stehenné komponenty pre totálnu náhradu kolien. Pretože vďaka 3D tlači je možné tlačiť najdetailnejšie mriežkové štruktúry; výrazne sa vylepší integrácia kostí a chrupaviek.

Ozubené koleso, 3D tlač

Vstrekovacie formy vyrobené 3D tlačou

Najdetailnejšie kanály chladenia, ktoré sa nachádzajú vo vložkách nástrojov s temperovaním kopírujúcim obrobok, je možné vytlačiť pomocou priemeru lúča 55 µm v zariadení TruPrint 2000. Takto vylepšeným chladením vstrekovacej formy je možné výrazne skrátiť dobu cyklu výroby ozubených kolies.

CMF implantát - platnička lebky

Pomocou zariadenia TruPrint 2000 vyrábate individuálne implantáty s najvyššími požiadavkami na kvalitu v kvalifikovanom prostredí. Vysoko presné obrobky z materiálu Ti6Al4VELI je možné cenovo efektívne tlačiť vďaka systému "on demand" vo veľmi krátkom čase - v prípade potreby aj v sériovej výrobe.

Expanzné puzdro

Expanzné puzdro vytlačené z amorfného kovu AMLOY ZR01 (AMZ4) má nízku hmotnosť, čo je možné vďaka vysokej pružnosti a pevnosti materiálu - najmä v porovnaní s kryštalickými materiálmi. Okrem toho je možné priamo v obrobku tlačiť zložité geometrie, vďaka čomu je možné vynechať jednotlivé časti konštrukčnej skupiny. Vytvorené v Heraeus AMLOY

TruPrint 2000
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 200 mm x 200 mm Výška
Efektívny objem pracovného priestoru (štandard) Priemer 200 mm x 200 mm Výška
Spracovávané materiály Zvárateľné materiály vo forme prášku, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny hliníka, niklu, kobalt-chrómu alebo titánu, amorfné kovy. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie.
Predohrev (štandard) Až do 200 °C
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 300 W
Priemer lúča (štandard) 55 μm
Hrúbka vrstvy 20 - 100 μm
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 400/460 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 32 A
Elektrická prípojka (sieťová frekvencia) 50 Hz / 60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Konštrukcia  
Rozmery (Š x V x H) 2180 mm x 2030 mm x 1400 mm
Hmotnosť (vč. prášku) 3200 kg
Zobrazenie softvéru TruTops Print, TRUMPF

TruTops Print

Softvérom TruTops Print ponúka TRUMPF vhodné softvérové riešenie na vyťaženie toho najlepšieho zo strojov TruPrint. Moderná ovládacia plocha obsahuje prehľadne všetky funkcie a umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám. Vďaka vysokej flexibilite a individuálnym možnostiam spracovania údajov, ako napríklad z-segmentovanie, ako aj vďaka intuitívnemu a prehľadnému manažmentu parametrov s úplne dostupnými parametrami, je zaručená najvyššia efektivita a produktivita s najvyššou kvalitou tlače a opakovateľnosťou ako aj možnosťou vytvárania previsov s menším množstvom podpier. Vysokú kvalitu vytvorených vektorových súborov vo formáte WZA je možné overiť pomocou integrovaného prehliadača BuildJob.

Príprava dát vhodných pre Váš priebeh výroby

Aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh prípravy údajov, TruTops Print je už prepojený s množstvom systémov CAD/CAM. To Vám poskytuje najvyššiu možnú flexibilitu pri výbere softvéru na spracovanie dát. Rozhodnite sa sami, ktoré riešenie najviac vyhovuje Vašim výrobným procesom.

Doplnková výbava Multilaser

Zvýšte Vašu produktivitu pomocou doplnkovej výbavy Multilaser: Dva vláknové lasery TRUMPF s výkonom po 300 W a primerom lúča 55 µm súčasne natavujú prášok v pracovnom priestore tlače, pričom vytvárajú flexibilne až o 80 % viac dielcov v tom istom čase. Týmto spôsobom docielite rýchlejšiu dostupnosť dielcov ako aj najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek. Okrem toho, keďže je každá geometria exponovaná laserom, nevznikajú žiadne "švy". Pracujete s laserom Fullfield Multilaser so 100 % prekrytím. Doplnková výbava Automatic Multilaser Alignment automaticky navzájom sleduje a kalibruje počas prebiehajúceho programu pre tlač skenerové pole multilasera - pre optimálnu kvalitu obrobkov vytvorených multilaserom.

Doplnková výbava Powder Bed Monitoring

Vďaka integrovanej kamere v komore zariadenia TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom získate kedykoľvek prehľad o stave obrobku a dokážete po vrstvách analyzovať parametre kvality.

Doplnková výbava Melt Pool Monitoring

Odchýlky v procese tavenia laserom je možné pomocou snímačov včasne rozpoznať a vizualizovať kritické oblasti na obrobku. Okrem toho môžete paralelne sledovať všetky taveniny – čo je mimoriadne užitočné pri doplnkovej výbave Fullfield Multilaser.

Doplnky pre kalibráciu

Pre Vaše zariadenie TruPrint sú k dispozícii rôzne doplnkové výbavy, pre splnenie povinnosti dokladovania: Kalibrovanie výkonu lasera - aj pre multilaser, Meranie polohy ohniska a Kalibrácia skenovacieho poľa - tak môžete merať, v prípade potreby opäť skalibrovať a zadokumentovať Vaše výkresy merania.

TRUMPF monitorovacie riešenia

Monitoring

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania firmy TRUMPF môžete jednoducho pozorovať, analyzovať a kalibrovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint - vďaka tomu môžete vyrábať ešte efektívnejšie a dosahovať vyššiu kvalitu dielcov. Profesionálny monitoring umožňuje zobrazenie a vyhodnocovanie údajov podporovaných snímačmi. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint alebo offline vyhodnocovať pomocou softvéru Monitoring Analyzer. Pomocou softvéru TruTops Monitor získate okrem prehľadu aj možnosť prístupu na diaľku cez PC alebo tablet. Interface OPC UA Vám okrem toho poskytuje úplnú flexibilitu s pripojením do vlastného softvérového riešenia. Pomocou dodatočne dostupných funkcií kalibrácie skontrolujete pred začiatkom práce charakteristické veličiny podstatné v procese pre vytvorenie optimálnych podmienok výroby.

Inertná koncepcia stroja TruPrint 2000 so stanicou na prípravu prášku umožňuje veľmi jednoduchú manipuláciu s práškom a dielcami v ochrannej atmosfére. Vďaka uzatvorenému okruhu je efektívne vylúčený kontakt s práškom, čím je vytvorená vysoká bezpečnosť práce. Okrem toho materiál z dôvodu minimálneho kontaktu s kyslíkom nedegraduje.

Prášok TRUMPF pre systémy 3D tlače

Prášok a parametre

Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Príklad použitia: Aditívny spôsob výroby CMF implantátov

Vďaka aditívnemu spôsobu výroby je možné vyrábať vysoko kvalitné implantáty s rýchlou dostupnosťou za prijateľné náklady - dokonca aj pri výrobe 1 kusa.

3D tlač v zubnej technike

TRUMPF ponúka vďaka rozsiahlym znalostiam v odvetví stomatológie, technicky zrelým 3D tlačiarňam kovu, softvéru, službám a partnerom ucelený balík pre aditívny spôsob výroby zubných náhrad.

3D tlač amorfných kovov

Pevné, no zároveň veľmi elastické: Amorfné kovy (metalické sklá) sú TÝM novým supermateriálom pre 3D tlač množstva špičkových aplikácií.

Kontakt
Odbyt Aditívny spôsob výroby
E-mail
Zažite naživo
Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby Zistite viac
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring & analýza Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Podpora kvalifikácie IQ/OQ Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt