Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruPrint 3000, flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač
TruPrint 3000, flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 3000

Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač

Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 3000

Priemyselná automatizácia 3D tlače

.NEW
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 3000

Flexibilné nastavenie produkcie

Flexibilné riešenie pre priemyselnú 3D tlač

TruPrint 3000 je univerzálny stroj stredného formátu (LMF / PBF / LPBF) s priemyselnou automatizáciou 3D tlače. Odteraz môžete profitovať z ešte väčšej flexibility, kvality a produktivity pripravenej pre Vašu sériovú výrobu 3D tlačou: Pretože 3D tlačiareň kovov TruPrint 3000 teraz dostanete aj s doplnkovou výbavou Fullfield Multilaser s dvoma lasermi TRUMPF výkonu 500 W alebo dvoma výkonu 700 W.

Produktivita sa nazávisle od gometrie dielcov takmer zdvojnásobí a náklady na výrobu dielcov sa výrazne znížia. Automatické sledovanie a kalibrácia multilasera počas prebiehajúceho programu pre tlač umožňuje dosahovať optimálnu kvalitu dielcov vytvorených multilaserom. Najnovší vývoj vedenia ochranného plynu okrem toho zvyšuje kvalitu obrobkov a opakovateľnosť dielcov. To všetko je dokumentované pomocou Melt Pool Monitoring súbežne s výrobou 3D tlačou. Takto je možné splniť povinnosti dokladovania, napr. v medicínskej oblasti.

TruPrint 3000 sa vysoko flexibilne prispôsobuje individuálnym požiadavkám našich zákazníkov. Pri objeme pracovného priestoru s priemerom 300 mm a výškou 400 mm nachádza svoje uplatnenie v najrozličnejších odvetviach. V závislosti od veľkosti a zložitosti obrobkov, Vašej preferencie v pracovnom postupe a objemu produkcie si môžete flexibilne zvoliť medzi interným alebo externým odstraňovaním prášku - to všetko v ochrannej atmosfére. S druhým menovaným okrem toho minimalizujete prestoje 3D tlačiarne vďaka práci súbežne s hlavným výrobným časom.

Vysoká odolnosť procesov

Konštantná kvalita obrobkov vďaka novo vyvinutému prúdeniu ochranného plynu

Fullfield Multilaser 2 x 700 W

Synchrónna expozícia v celom objeme pracovného priestoru pre maximálne zvýšenie produktivity

Flexibilné nastavenie produkcie

Vďaka rôznym konfiguráciám stroja a periférnych zariadení pre automatizáciu 3D tlače

Rozsiahle riešenia monitorovania

Zabezpečenie vysokého štandardu kvality počas 3D tlače vďaka Melt Pool Monitoring

Inerterný, uzatvorený obeh prášku

Jednoduchá manipulácia s dielcami a práškom v ochrannej atmosfére pre dosiahnutie konštantnej kvality prášku a obrobku

Zistite, vďaka čomu je nový stroj TruPrint 3000 výnimočný
Priemyselná 3D tlač v akcii - vysoko flexibilná pre každú požiadavku
Softvér TruTops Print - jednoduchá príprava dát pre stroje TruPrint pomocou Build Processor-a firmy TRUMPF
Výkonný: Fullfield Multilaser s výkonom 2 x 700 W

Pomocou lasera Fullfield Multilaser (2 x 700 W) môžu osvetľovať všetky lasery v celom objeme pracovného priestoru 3D tlače. Výsledok: Nárast produktivity, kratšie doby produkcie na jeden obrobok a zníženie nákladov na výrobu dielcov. Aby sa dosiahla ešte vyššia presnosť, skenovacie polia multilasera sa automaticky vzájomne kalibrujú. Vďaka tomu dosiahnete vysokú kvalitu povrchu - úplne bez viditeľných švov. Doplnkovú výbavu Fullfield Multilaser dostanete s dvoma výkonnými vláknovými lasermi TRUMPF, ktoré majú priemer lúča 80 µm.

Vysoká kvalita dielcov vďaka koncepcii ochranného plynu

Dosiahnite ešte vyššiu kvalitu dielcov vďaka našej novo vyvinutej koncepcii ochranného plynu. Pretože táto garantuje najodolnejší proces tavenia, pri ktorom ostáva čistá tak pracovná komora ako aj ochranné sklo optiky. Optimálne prúdenie ochranného plynu je dosiahnuté vďaka zmenšenej pracovnej komore a vďaka primárnemu a sekundárnemu prúdeniu. Takto je možné zaručiť opakujúcu sa vysokú kvalitu dielcov, najmä v priemyselnej sériovej výrobe.

Flexibilné nastavenie produkcie

Tak ako je flexibilný stroj TruPrint 3000, tak variabilne je možné upraviť aj nastavenia výroby podľa požiadaviek zákazníka resp. aplikácie. Začnite napr. odstraňovaním prášku integrovaným vo vnútri stroja pod ochrannou atmosférou a zvýšte pri narastajúcom vyťažení stroja produkciu pomocou externého odstraňovania prášku. Zvoľte vhodne Vašu konfiguráciu v závislosti od zložitosti dielcov, Vašich preferencií v toku produkcie a objemu výroby.

Na želanie s integrovaným podávačom prášku

Integrovaný podávač prášku je alternatívou k externému odstraňovaniu prášku, pretože pomocou neho oslobodíte obrobok od kovového prášku po procese 3D tlače vnútri pracovnej komory v ochrannej atmosfére. Z obrobkov až do výšky 400 mm je možné odstraňovať prášok interne. Odsatý prášok sa zhromažďuje v samostatnom prepadovom zásobníku a po preosiatí sa opäť použije pri nasledujúcom programe pre tlač.

Princíp výmeny valca na strojoch TruPrint firmy TRUMPF
Priemyselný systém výmenných valcov

Zariadenie TruPrint 3000 je vybavené rýchlo vymeniteľným konštrukčným valcom a valcovým zásobníkom. Vďaka tomu je možné vykonávať osadenie valcov a odstraňovanie prášku z obrobkov súbežne s procesom laserovej 3D tlače. Výrazne tak znížite časy prestojov a vedľajších neproduktívnych časov Vašej 3D tlačiarne.

Externé zbavovanie obrobkov prášku

Vyberte si zo dvoch možností, ako zbaviť obrobok prášku: Aby ste dosiahli vysokú mieru očistenia, odstráňte prášok z Vášho obrobku pomocou stanice na odstránenie prášku (na želanie v ochrannej atmosfére). Pomocou vibrovania sa odstráni prášok aj zo zložitých geometrií obrobkov. Alternatívne môžete odstraňovať prášok z obrobku externe, v stanici na odstránenie prášku, bez kontaktu s práškom. Využite komponenty priemyselnej automatizácie 3D tlače pre viacero 3D tlačiarní a tak znížte Vaše náklady na výrobu dielcov.

Rozsiahly priemyselný monitoring na zabezpečenie kvality

Vďaka doplnkovej výbave Melt Pool Monitoring pre TruPrint 3000 preukázateľne zabezpečíte najvyššie štandardy kvality pre vytlačené obrobky. Senzory včas rozpoznajú odchýlky v procese tavenia laserom - aj pri doplnkovej výbave Fullfield Multilaser. Zabezpečenie kvality je doplnené o systém Powder Bed Monitoring. Každá vrstva prášku je vizuálne sledovaná, nápadné vrstvy prášku sú v prípade potreby automaticky doplnené. Na výber sú ďalšie doplnkové výbavy pre splnenie povinnosti dokladovania pri certifikovaných procesoch: Kalibrovanie výkonu lasera, Meranie polohy ohniska a Kalibrovanie skenovaného poľa - tak môžete merať, v prípade potreby opäť skalibrovať a zadokumentovať Vaše výsledky merania.

Aplikačné poradenstvo TRUMPF pre aditívny spôsob výroby - Individuálne poradenstvo pre Vaše 3D obrobky
Kompetentné aplikačné poradenstvo

Máte otázky, ako môžete pomocou zariadenia TruPrint 3000 hospodárne a produktívne vyrábať obrobky? Spoločne s Vami vyvinú experti firmy TRUMPF riešenia šité na mieru Vašich konkrétnych zadaní v oblasti aditívneho spôsobu výroby. Skontaktujte sa s nami a dohodnite si osobný rozhovor.

Chladič absorbéra

Chladič absorbéra pre zdroj lúča TRUMPF zhotovený 3D tlačou sa skladá len zo dvoch konštrukčných dielov. V porovnaní s bežnými dielmi nie je na montáž konštrukčnej skupiny potrebných 27 jednotlivých dielcov. Vytlačený obrobok presviedča o 90 % menej miestami možných netesností a chladením, ktoré je optimalizované vernou geometriou a lepším prietokom.

Rozmanité možnosti aplikácie systémov 3D tlače TRUMPF TruPrint

Rozličné možnosti aplikácií

TruPrint 3000 je flexibilný stroj na 3D tlač pre množstvo aplikácií z najrozličnejších odvetví. Využite technológiu laserového tavenia prášku (LMF) a jej výhody akými sú sloboda pri konštruovaní, funkčná integrácia a optimalizácia.

Konzola na platni vyrobená aditívnym spôsobom na stroji TruPrint firmy TRUMPF

Sériová výroba na stroji TruPrint 3000

Vo veľkom pracovnom priestore tlače stroja TruPrint 3000 je možné flexibilne usporiadať obrobky, čo je mimoriadne výhodné v prípade požiadaviek zákazkovej výroby.

General Industry

Mnoho aplikácií General Industry je možné optimalizovať pomocou laserového tavenia prášku (LMF). Za pomoci 3D tlače bolo možné vytvoriť toto radiálne turbodúchadlo takmer v konečnej geometrii, čo skrátilo čas dodatočných úprav. Výroba dutého telesa okrem toho vedie k zredukovaniu hmotnosti až o 25 %. Minimálna hmotnosť umožňuje vyššie otáčky.

Prierez kombinovaným horákom vyrobeným na zariadení TruPrint 3000.

Energia & turbína

Laserové tavenie na báze prášku (LMF) umožňuje generovať dokonca aj zložité vnútorné štruktúry dielcov. Laser natavuje požadovanú geometriu dielca po vrstvách v práškovom lôžko, vďaka čomu je možé vytvoriť akúkoľvek geometriu.

TruPrint 3000
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 300 mm x 400 mm Výška
Spracovávané materiály Zvárateľné materiály vo forme prášku, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny hliníka, niklu alebo titánu. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie.
Predohrev (štandard) Až do 200 °C
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 700 W
Priemer lúča (štandard) 80 μm
Hrúbka vrstvy 20 - 150 μm
Miera rastu 5 - 120 cm³/h
Minimálny merateľný obsah kyslíka Až do 100 ppm
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 400/460 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 32 A
Elektrická prípojka (frekvencia) 50/60 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Konštrukcia  
Rozmery (vr. filtra) (Š x V x H) 3385 mm x 1750 mm x 2070 mm
Hmotnosť (vč. prášku) 4300 kg
Zobrazenie softvéru TruTops Print, TRUMPF

TruTops Print

Softvérom TruTops Print ponúka TRUMPF vhodné softvérové riešenie na vyťaženie toho najlepšieho zo strojov TruPrint. Moderná ovládacia plocha obsahuje prehľadne všetky funkcie a umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám. Vďaka vysokej flexibilite a individuálnym možnostiam spracovania údajov, ako napríklad z-segmentovanie, ako aj vďaka intuitívnemu a prehľadnému manažmentu parametrov s úplne dostupnými parametrami, je zaručená najvyššia efektivita a produktivita s najvyššou kvalitou tlače a opakovateľnosťou ako aj možnosťou vytvárania previsov s menším množstvom podpier. Vysokú kvalitu vytvorených vektorových súborov vo formáte WZA je možné overiť pomocou integrovaného prehliadača BuildJob.

Príprava dát vhodných pre Váš priebeh výroby

Aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh prípravy údajov, TruTops Print je už prepojený s množstvom systémov CAD/CAM. To Vám poskytuje najvyššiu možnú flexibilitu pri výbere softvéru na spracovanie dát. Rozhodnite sa sami, ktoré riešenie najviac vyhovuje Vašim výrobným procesom.

Doplnková výbava Fullfield Multilaser

Zvýšte Vašu produktivitu pomocou doplnkovej výbavy Multilaser: Dva vláknové lasery TRUMPF s výkonom po 500 W a primerom lúča 80 µm súčasne natavujú prášok v pracovnom priestore tlače, pričom vytvárajú flexibilne až o 80 % viac dielcov v tom istom čase. Týmto spôsobom docielite rýchlejšiu dostupnosť dielcov ako aj najvyššiu flexibilitu pri výrobe zákaziek. Okrem toho, keďže je každá geometria exponovaná laserom, nevznikajú žiadne "švy". Pracujete s laserom Fullfield Multilaser so 100 % prekrytím. Doplnková výbava Automatic Multilaser Alignment automaticky navzájom sleduje a kalibruje počas prebiehajúceho programu pre tlač skenerové pole multilasera - pre optimálnu kvalitu obrobkov vytvorených multilaserom.

Doplnková výbava Integrovaný podávač prášku

Doplnková výbava Integrovaný podávač prášku je alternatívou k externému odstraňovaniu prášku, pretože oslobodíte obrobok od kovového prášku po procese 3D tlače vnútri pracovnej komory v ochrannej atmosfére. Z obrobkov až do výšky 400 mm je možné odstraňovať prášok interne.

Doplnková výbava Powder Bed Monitoring

Vďaka integrovanej kamere v komore zariadenia TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom získate kedykoľvek prehľad o stave obrobku a dokážete po vrstvách analyzovať parametre kvality. Chýbajúci prášok sa zistí pomocou doplnkovej výbavy automatického doplnenia vrstvy a daná vstva sa automaticky doplní novým nanesením prášku.

Doplnková výbava Melt Pool Monitoring

Odchýlky v procese tavenia laserom je možné pomocou snímačov včasne rozpoznať a vizualizovať kritické oblasti na obrobku. Okrem toho môžete paralelne sledovať všetky taveniny – čo je mimoriadne užitočné pri doplnkovej výbave Fullfield Multilaser.

Doplnky pre kalibráciu

Pre Vaše zariadenie TruPrint sú k dispozícii rôzne doplnkové výbavy, pre splnenie povinnosti dokladovania: Kalibrovanie výkonu lasera - aj pre multilaser, Meranie polohy ohniska a Kalibrácia skenovacieho poľa - tak môžete merať, v prípade potreby opäť skalibrovať a zadokumentovať Vaše výkresy merania.

Monitoring TruPrint

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania firmy TRUMPF môžete jednoducho pozorovať, analyzovať a kalibrovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint - vďaka tomu môžete vyrábať ešte efektívnejšie a dosahovať vyššiu kvalitu dielcov. Profesionálny monitoring umožňuje zobrazenie a vyhodnocovanie údajov podporovaných snímačmi. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint alebo offline vyhodnocovať pomocou softvéru Monitoring Analyzer. Pomocou softvéru TruTops Monitor získate okrem prehľadu aj možnosť prístupu na diaľku cez PC alebo tablet. Interface OPC UA Vám okrem toho poskytuje úplnú flexibilitu s pripojením do vlastného softvérového riešenia. Pomocou dodatočne dostupných funkcií kalibrácie skontrolujete pred začiatkom práce charakteristické veličiny podstatné v procese pre vytvorenie optimálnych podmienok výroby.

Rozhodujúcim pre sériovú výrobu pripravenú pre priemysel je optimálna manipulácia s práškom a obrobkami. Priemyselná automatizácia 3D tlače firmy TRUMPF umožňuje osadzovanie a rozbaľovanie na jednom alebo viacerých strojoch súbežne s hlavným výrobným časom – zvyšuje to produktivitu a hospodárnosť u našich zákazníkov. Štandardné rozhrania a široká paleta rôznych možností odstraňovania prášku, riešenia preosievania a možnosti uskladnenia umožňujú najvyššiu flexibilitu pri vytváraní Vášho zariadenia.

Prášok TRUMPF pre systémy 3D tlače

Prášok a parametre

Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TruPrint 5000
[Translate to sk_SK:] TruPrint 5000
História úspechu toolcraft

3D tlač pre odvetvia špičkovej techniky! Firma toolcraft, zákazník firmy TRUMPF využíva aditívny spôsob výroby na výrobu obrobkov pre odvetvia akými sú výroba automobilov, polovodičov alebo v medicínskej technike. Prečítajte si, ako pri tom firma TRUMPF podporila celkové riešenie.

Nechajte sa inšpirovať: Nájdite si teraz príklad 3D dielca z vášho odvetvia

Chcete tlačiť v 3D Vaše obrobky – a hľadáte ešte inšpirácie? Nájdite pomocou filtrov porovnateľný príklad dielca podľa Vašich požiadaviek, ktorý už bol pre Vaše odvetvie kvalitne vytvorený našimi systémami 3D tlače.

Zažite naživo
Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby Zistite viac
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring & analýza Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Podpora kvalifikácie IQ/OQ Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt