You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruPrint Séria 5000 | TRUMPF
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000

Vysoko produktívna 3D tlač pre priemyselnú sériovú výrobu

Časové porovnanie TruPrint 5000 Multilaser firmy TRUMPF
.NEW
Časové porovnanie TruPrint 5000 Multilaser firmy TRUMPF
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000

Maximálna produktivita pri TRUMPF Fullfield Multilaser

.NEW
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000

TruPrint 5000 vrát. priemyselnej automatizácie 3D tlače

-/-

Rýchlejšie k vysoko kvalitnému 3D obrobku

Vysoko produktívny, čiastočne automatizovaný systém 3D tlače TruPrint 5000 Vás pripraví pre priemyselnú sériovú výrobu. Pomocou funkcií ako doplnkový predohrev na 500°C a výbavy Fullfield Multilaser s troma vláknovými lasermi TRUMPF výkonu 500 W budete najlepšie vyzbrojení pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie. Stroj vyrába rýchlo a spoľahlivo vysoko kvalitné obrobky z najrozličnejších kovových materiálov – a spĺňa pritom vysoké nároky na kvalitu pri výrobe nástrojov a foriem, v leteckej technike a astronautike ako aj v medicínskej technike. V kombinácii s externou automatizáciou 3D tlače a riešeniami monitorovania od firmy TRUMPF je predurčený na priemyselný aditívny spôsob sériovej výroby.

Maximálne produktívne

3 x 500 W vláknové lasery osvitujú súčasne a všade v pracovnom priestore tlače, pre dosiahnutie optimálnej kvalitu povrchu, bez miest švov.

Vysoká kvalita obrobkov

Doplnkový predohrev podkladovej platne na teplotu až do 500 °C prispieva k vysokej kvalite dielcov a odolnému procesu laserovej 3D tlače.

Automatické spustenie procesu

Automatické spustenie procesu umožňuje rýchle osadenie a poskytuje vysokú bezpečnosť procesov.

Vysoké vyťaženie stroja

Konštrukčný valec a valcový zásobník je možné rýchlo a bezpečne vymeniť pre prácu súbežnú s hlavným výrobným časom.

Upínací systém v nulovom bode pre rýchle osadzovanie

Ideálny základ pre následné kroky procesu ako rezanie, frézovanie alebo brúsenie.

Priemyselný monitoring

Máte stále prehľad o nanášaní prášku, tavenine, stave a produktivite stroja a vrstvu po vrstve úplnú kontrolu nad kvalitou dielcov.

Zariadenie TruPrint 5000 je čiastočne automatizovaný vysoko produktívny stroj na 3D tlač. Po nasadení konštrukčných valcov do zariadenia TruPrint 5000 stoj automaticky preberá pomocou automatického spustenia procesu spustenie procesu laserovej 3D tlače. Vďaka tomu je nahradené inak ručné osadzovanie a zvyšuje sa bezpečnosť procesov.
Časové porovnanie TruPrint 5000 Multilaser firmy TRUMPF
Fullfield Multilaser 3 x 500 W

Maximálna produktivita vďaka TRUMPF Fullfield Multilaser: Tri vláknové lasery TRUMPF s výkonom 500 W súčasne natavujú prášok po celom pracovnom priestore tlače (100 % prekrytie) – takto si zabezpečíte najvyššie miery nanášania. Všetky lasery je možné flexibilne priradiť v pracovnom priestore tlače, preto sa obrobky vyznačujú optimálnou kvalitou povrchu materiálu bez viditeľných švov.

Rôznorodosť materiálov a lapšia kvalita obrobkov vďaka predohrevu až do 500 °C
Rôznorodosť materiálov a lapšia kvalita obrobkov vďaka doplnkovému predohrevu až do 500 °C

Vďaka doplnkovému predohrevu až do 500 °C docielite pri mnohých aplikáciách a materiáloch z oblasti výroby nástrojov a foriem, letectva a kozmonautiky alebo medicíny výrazne lepšiu kvalitu obrobkov. Budete tak profitovať okrem iného z menšieho počtu podporných štruktúr a trhlín spôsobených pnutím. Okrem toho je pri určitých materiáloch obrábanie vôbec možné až pri teplote 500 °C.

Princíp výmeny valca na strojoch TRUMPF TruPrint
Integrovaný princíp výmeny valca

Konštrukčný valec a valcový zásobník ktoré je možné rýchlo vymeniť umožňujú osadzovanie valcov a rozbaľovanie programov pre tlač súbežne s procesom laserovej 3D tlače. Skracuje to časy prestojov a vedľajších časov a zvyšuje produktivitu stroja.

Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače

Profitujte z možnosti osadzovania a rozbaľovania súbežne s hlavným výrobným časom v jednom alebo viacerých strojoch: Krátke doby priebehu výroby veľkého objemu prášku a uzatvorený kolobeh prášku ponúkajú vysokú produktivitu a bezpečnosť obsluhy. Centrálne komponenty - stanica so sitkom, rozbaľovacia stanica a zásobník na prášok sú pritom základom pre priemyselnú sériovú výrobu.

Ovládacia plocha Touchpoint Print

Touchpoint Print je jednoduché rozhranie na obsluhu Vášho systému 3D tlače. Navigácia je podľa intuitívnej logiky a je možné ju ovládať pomocou dotykových gest a pohybov. Pohľady sú redukované len na najpodstatnejšie a 3D vizualizácie verné realite uľahčujú osadzovanie na stroji.

Tenké vlákno vytvára rezonátor lasera TruFiber
Výkonný laser TRUMPF

Vláknové lasery s výkonom 500 W pracujú s vlnovou dĺžkou približne 1.070 nm. Pomocou individuálne nastaviteľného priemeru ohniska od 100 do 500 μm môžete flexibilne reagovať na rôzne požiadavky na výrobu dielcov.

Melt Pool Monitoring
Melt Pool Monitoring

Profitujte z podrobnej kontroly kvality a dokumentácie vrstvu po vrste. Vďaka tomu môžete včas rozpoznať odchýlky procesu a zobraziť si kritické oblasti na obrobku. Vyhodnoťte okrem toho údaje automaticky, voči referenčnému obrobku. Okrem toho môžete jednoducho paralelne sledovať všetky taveniny.

Slider vyrobený 3D tlačou

Výroba nástrojov a foriem

Aditívny spôsob výroby (3D tlač) umožňuje bezpečnú výrobu odliatkov s hlbokými rebrami. Vďaka chladeniu v blízkosti geometrie sa efektívne predchádza prehrievaniu domčekových geometrií posúvačov, vďaka čomu je možné realizovať kratšie doby cyklu. Zároveň sa tým vylepší aj mikrokryštalická štruktúra odliatku, čím sa zvýši jeho zaťažiteľnosť.

Držiak Star Tracker pre satelitnú kameru

Kozmonautika

Oproti konvenčnej výrobe frézovaním z jedného bloku s 95 % úberom materiálu je 3D tlačou satelitnej štruktúry možné docieliť zníženie hmotnosti o 28 % ako aj zvýšenie tuhosti o 45 %.

Vtokový rozdeľovač vyrobený aditívnym spôsobom na strojoch TruPrint firmy TRUMPF

Výroba nástrojov a foriem

Pri tomto vtokovom rozdeľovači optimalizovanom s laserovým tavením prášku (LMF) sa zmenšil počet krokov procesu z piatich na jeden ako aj eliminovali tesné miesta. Kanály kopírujúce geometriu umožňujú efektívnejší výkon a zníženie prevádzkových nákladov.

Implantát vytvorený pomocou TruPrint 1000

Medicínska technika

Vysoká možnosť individualizácie a najvyššie požiadavky na materiál sú adresované pri produktoch medicínskej techniky na laserové tavenie prášku.

Ľahká konštrukcia montážneho uholníka generovaná pomocou TruPrint 1000

Letectvo a kozmonautika

Topologicky optimalizovaná konštrukcia tejto konzoly – typický dielec v letectve a asronautike – umožňuje úsporu materiálu a hmotnosti.

Puzdro predradenej komory vyrobené aditívnym spôsobom na strojoch TruPrint firmy TRUMPF

Výroba nástrojov a foriem

Pomocou laserového tavenia prášku (LMF) sa pri tomto puzdre predkomôrky dosiahlo optimálne temperovanie ako aj tepelné oddelenie dýz horúceho kanála. Tieto kanály nie je možné vyrábať konvenčným obrábaním.

-/-
TruPrint 5000
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 300 mm x 400 mm Výška
Efektívny objem pracovného priestoru (keď predohrev >200 °C) Priemer 290 mm x 400 mm Výška
Spracovávané materiály Zvárateľné kovy v práškovej forme, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny na báze hliníka, niklu alebo titánu. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie.
Predohrev (štandard) Až do 200 °C
Predohrev (doplnková výbava) Až do 500 °C
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF)   500 W
Priemer lúča (individuálne nastaviteľný) 100 - 500 μm
Hrúbka vrstvy 30 - 150 μm
Miera rastu 5 - 180 cm³/h 1
Minimálny merateľný obsah kyslíka Až do 100 ppm
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 400 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 32 A
Elektrická prípojka (frekvencia) 50 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Konštrukcia  
Hmotnosť (vr. filtra, rozvodnej skrine, prášku) 7085 kg

TruTops Print so softvérovým balíkom Siemens NX

Na začiatku reťazca procesov aditívneho spôsobu výroby je príprava dát pre 3D program konštrukcie a výroby. Softvérový balík TruTops Print vrátane Siemens NX Vás podporuje pri všetkých pracovných krokoch prípravy dát pre 3D tlač. Pomocou neho generujete podporné štruktúry a flexibilne priradíte tri lasery v pracovnom priestore tlače pomocou TruTops Print Multilaser Assistant. Integrovaný Build procesor potom hladko premení Vaše dáta konštrukcie na súbor programu pre tlač, ktorému stroj rozumie. Pritom sa rozložia obrobky pre proces tlače na jednotlivé vrstvy a zadefinujú sa príslušné dráhy pohybu lúča. Softvér Vás okrem toho efektívne podporí pri konfigurovaní individuálnych stratégia osvitu/tavenia prášku Vašich obrobkov. Ušetrite čas a náklady jednoznačným tokom prác.

TruTops Print Multilaser Assistant

Aby bolo možné optimálne využívať tri multi lasery pre celé pole (fullfield multilaser) zariadenia TruPrint 5000, vyžaduje si to inteligentné a flexibilnú možnosť riadenia. Tá ponúka počítačovú aplikáciu TruTops Print Multilaser Assistant, v ktorej sa konfiguruje rozdelenie lasera pre optimalizáciu program pre tlač, s ohľadom na produktivitu alebo kvalitu. Okrem toho je možné vizualizovať poradie obrábania a predpovedať dobu výroby.

Nanášaci prípravok, profil tvaru X

Dosiahnite perfektný, jednotný nános prášku a profitujte vďaka štyrom využiteľným, rôznym stranám profilu z vysokej životnosti nanášacieho prípravku s X profilom a robustného procesu.
Upozornenie: Táto doplnková výbava je kompatibilná pre predohrev až do 200 °C.

Nanášaci prípravok, karbónová kefka

Teplovzdorná karbónová kefka umožňuje rýchlejší a odolnejší nános prášku, najmä pri teplotách predohrevu od 200 °C.

Predohrev až na 500 °C

Vysoká kvalita obrobkov je dosiahnutá vďaka doplnkovému predohrevu podkladovej platne na teplotu až do 500 °C. Umožňuje to dosiahnuť odolný proces laserovej 3D tlače pre množstvo materiálov - ideálne pre odvetvia s vysokými požiadavkami na ich aplikovanie (predohrev základného stroja až do 200 °C).

Riešenia monitorovania pre Váš aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania od firmy TRUMPF je možné profesionálne sledovať a analyzovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint. Pritom sa zaznamenávajú a upravujú senzormi podporované dáta. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint. Pomocou produktu TruTops Monitor okrem toho získate úplný prehľad o celom Vašom strojovom parku a možnosť vstupu do stroja na diaľku - buď cez ovládaciu plochu alebo mobilne prostredníctvom aplikácie MobileControl App.

Rozhodujúcim pre sériovú výrobu pripravenú pre priemysel je optimálna manipulácia s práškom a obrobkami. Priemyselná automatizácia 3D tlače firmy TRUMPF umožňuje osadzovanie a rozbaľovanie na jednom alebo viacerých strojoch súbežne s hlavným výrobným časom – zvyšuje to produktivitu a hospodárnosť u našich zákazníkov. Štandardné prípojky a stavebnicová konštrukcia pritom garantujú najvyššiu flexibilitu.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Skutočná miera nanášania, ktorá sa skladá z expozície a nanesenia vrstvy. V závislosti od konfigurácie zariadenia, parametrov procesov, materiálu a stupňa naplnenia.
  • v spojení s vákuovým dopravníkom

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Na stiahnutie
Servis & Kontakt