Voľba krajiny/regiónu a jazyka
LiftMaster Linear, univerzálne portálové riešenie
LiftMaster Linear, univerzálne portálové riešenie
Automatizácia

LiftMaster Linear

Univerzálne portálové riešenie

Univerzálne portálové riešenie

LiftMaster Linear automatizovane nakladá a vykladá plechy pomocou svojej lineárnej osi až do troch strojov na maximálne šesť staníc Na stanice môžete integrovať buď systémy vozíkov, stroje, nakladacie stanice alebo vykladacie podstavce. Mnohostranný LiftMaster Linear je preto vhodný na takmer každú aplikáciu. Doplnkové výbavy Sort alebo Delenie zvyškovej mriežky ešte raz zvyšuje produktivitu. Separujete hotové diely od zvyškovej mriežky.

Veľké rozmery

Maximálny formát plechu je 6 m x 2 m.

Flexibilný pri navrhovaní

Na želanie môžete prepojiť až tri stroje alebo sklad – v mnohých verziách inštalácie.

Plnoautomatizovaný s doplnkovým SortMaster-om

Spolu so zariadením SortMaster sa zo zariadenia LiftMaster Linear vytvorí plnoautomatická procesne bezpečná výrobná bunka.

Produktívne vďaka oddeľovaniu zvyškovej mriežky

Vyrábajte na jeden zdvih a v čase kratšom ako jedna minúta na jednu tabuľu.

Nakladanie        
Max. formát plechu 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2500 mm
Min. formát plechu 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm
Max. hrúbka plechu 30 mm 30 mm 25 mm 25 mm
Max. hmotnosť plechu 900 kg 1900 kg 2360 kg 2960 kg
Vykladanie        
Max. formát plechu 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2000 mm 6000 mm x 2500 mm
Min. formát plechu 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm
Max. hrúbka plechu 30 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Max. hmotnosť plechu 1100 kg 1600 kg 2400 kg 2400 kg
LiftMaster Linear, prepojenie viacerých strojov s tromi TruLaser 5060
Pripojenie viacerých strojov

Pomocou zariadenia LiftMaster Linear môžete súčasne nakladať a vykladať materiál súčasne do troch obrábacich strojov. Na ovládanie a správu všetkých komponentov pri prevádzke stroja sa používa softvér TruTops FMC.

LiftMaster Linear, oddeľovanie zvyškovej mriežky
Oddeľovanie zvyškovej mriežky pre tenký plech

LiftMaster Linear oddelí rýchlo hotové diely zo zvyškovej mriežky. Za tým účelom je prísavkový rám zariadenia vybavený naviac rozpernými chápadlami, ktoré uchopia zvyškovú mriežku do vykladacích hrablíc. Hotové diely ostanú v zatvorených vykladacích hrabliciach, pričom je možné ich odkladať na miesto vykladania. Prísavkový rám nakoniec odloží zvyškovú mriežku.

LiftMaster Linear, prísavkový rám
Prísavkový rám / hrablice

Vykladacie hrablice uchopia z meniča paliet na hotovo obrobenú tabuľu plechu a uložia ju na miesto vykladania. Na prísavkovom ráme sú osadené jednotlivo ovládateľné vákuové prísavky, ktoré odoberajú tabule surového plechu z miesta nakladania a ukladajú ich na menič.

LiftMaster Linear, pásové priečniky
Pásové priečniky

Takzvané pásové priečniky umožňujú vykladanie Vašich dielov bez poškriabania a na presnú pozíciu.

Sort Master
SortMaster

Zariadenie SortMaster odoberá, triedi a stohuje vyrezané hotové diely.

TruLaser 5060 so zariadením LiftMaster Linear a dvojitým vozíkom

TruLaser 5060 so zariadením LiftMaster Linear a dvojitým vozíkom

LiftMaster Linear, prepojenie viacerých strojov s tromi TruLaser 5060

Prepojenie viacerých strojov s tromi TruLaser 5060 a LiftMaster Linear

LiftMaster Linear so strojom TruLaser 5030 fiber

TruLaser 5030 fiber so zariadením LiftMaster Linear

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

If you already have a TRUMPF machine and would now like to automate your production system, our product enhancement experts will be glad to assist you.

Skladové systémy

Pomocou našich skladových systémov a systémov logistiky profitujete z našich stavebnicových inteligentných riešení skladu – kompaktne, efektívne, flexibilne.

LiftMaster, Flexibel be-, entladen und sortieren
LiftMaster

Pomocou riešenia atomatizácie LiftMaster pokryjete vďaka rôznym variantom inštalácie široké pásmo funkcií. Zistite viac!

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt