Voľba krajiny/regiónu a jazyka
LiftMaster Store, najrýchlejšie pripojenie na sklad pomocou pripojenia viacerých strojov
LiftMaster Store, najrýchlejšie pripojenie na sklad pomocou pripojenia viacerých strojov
Automatizácia

LiftMaster Store

Najrýchlejšie pripojenie na sklad pomocou pripojenia viacerých strojov

LiftMaster Store Linear, najrýchlejšie pripojenie na sklad pomocou pripojenia viacerých strojov
LiftMaster Store Linear, najrýchlejšie pripojenie na sklad pomocou pripojenia viacerých strojov
Automatizácia

LiftMaster Store

Variant LiftMaster Store Linear

Najrýchlejšie pripojenie na sklad

Priamo na sklad pripojené portálové riešenie LiftMaster Store potrebuje len málo miesta, vytvára preto o to viac miesta na vytvorenie priestoru pre Vašu výrobu. Zariadeniu LiftMaster Store pritom pomáha rad osvedčených technológií TRUMPF. Napríklad prísavkový rám s hrablicami na automatizované nakladanie a vykladanie alebo synchrónny nakladač na zvýšenie produktivity. Pomocou nezávislého regálového zakladača môže mať zariadenie LiftMaster Store rýchly prístup k paletám v sklade. Preto je mimoriadne vhodný na automatické oddeľovanie zvyškovej mriežky. LiftMaster Store Linear umožňuje pripojenie až na tri stroje s viacerými stanicami.

Prístup do skladu bez obchádzania

Pomocou regálového zakladača môže mať zariadenie LiftMaster Store rýchly prístup k paletám v sklade.

Fixne k výrobnej bunke

Pomocou zariadení TruStore a SortMaster môžete rozšíriť Váš LiftMaster Store jednoducho na výrobnú bunku.

Rýchle cykly procesu

Na kompletné cykly nakladania a vykladania vrátane výmeny paliet pomocou synchrónneho nakladača potrebuje zariadenie LiftMaster Store len 100 sekúnd.

Produktívne vďaka oddeľovaniu zvyškovej mriežky

Vyrábajte na jeden zdvih a v čase kratšom ako jedna minúta na jednu tabuľu.

Synchrónny nakladač zvyšuje produktivitu
LiftMaster Store veľký formát
LiftMaster Store maxiformát
Nakladanie    
Max. formát plechu 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm
Min. formát plechu 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 1000 mm
Max. hrúbka plechu 30 mm 30 mm
Max. hmotnosť plechu 1100 kg 1900 kg
Vykladanie    
Max. formát plechu 3000 mm x 1500 mm 4000 mm x 2000 mm
Min. formát plechu 150 mm x 150 mm 150 mm x 150 mm
Max. hrúbka plechu 30 mm 20 mm
Max. hmotnosť plechu 1100 kg 1600 kg

Automatizované stroje pracujú produktívnejšie, podporujú materiálový tok a zvyšujú bezpečnosť procesov. Vybavte Vaše automatizačné komponenty šikovnými funkciami.

LiftMaster Store, oddeľovanie zvyškovej mriežky
Oddeľovanie zvyškovej mriežky

LiftMaster Linear Store rýchlo oddelí hotové diely zo zvyškovej mriežky. Za tým účelom je prísavkový rám zariadenia vybavený naviac rozpernými chápadlami, ktoré uchopia zvyškovú mriežku do vykladacích hrablíc. Hotové diely ostanú v zatvorených vykladacích hrabliciach, pričom je možné ich odkladať na miesto vykladania. Prísavkový rám nakoniec odloží zvyškovú mriežku. Táto doplnková výbava je k dispozícii len pre LiftMaster Store 1530.

LiftMaster Store, prísavkový rám
Prísavkový rám / hrablice

Vykladacie hrablice uchopia z meniča paliet na hotovo obrobenú tabuľu plechu a uložia ju na miesto vykladania. Na prísavkovom ráme sú osadené jednotlivo ovládateľné vákuové prísavky, ktoré odoberajú tabule surového plechu z miesta nakladania a ukladajú ich na menič.

SortMaster
SortMaster

SortMaster Vám umožňuje odoberanie jednotlivých dielcov priamo z meniča paliet. Odhadzuje malé dielce do nádoby, väčšie dielce ukladá na europalety alebo na vozíky (skladu) a vytriedi ich. Pomomcou samostatne ovládaných vákuových prísaviek prepravuje zariadenie LiftMaster najrozličnejšie dielce. Užitočné prídavné doplnkové výbavy rozširujú pole použitia.

LiftMaster Store Linear, TruStore, pripojenie viacerých strojov
Pripojenie viacerých strojov

Pomocou zariadenia LiftMaster Store Linear môžete súčasne nakladať a vykladať materiál súčasne do troch obrábacich strojov. Na ovládanie a správu všetkých komponentov pri prevádzke stroja sa používa softvér TruTops FMC. Zariadenie LiftMaster Store Linear môžete pohodlne pripojiť na sklad.

LiftMaster Store Linear, synchrónny nakladač
Synchrónny nakladač

Synchrónny nakladač sa skladá z prísavkového rámu, na ktorom je jedna paleta hotových dielov na odkladanie vyrezaných dielov. Pohybuje sa horizontálne medzi stolom pre surový materiál a meničom paliet.

Pomocné palety

Pomocné palety podporujú nakladanie a vykladanie. LiftMaster Store automaticky prevezme manipuláciu.

TruLaser 3030 fiber so SortMaster, TruStore 3030 a LiftMaster Store

TruLaser 3030 fiber so SortMaster, TruStore 3030 a LiftMaster Store

TruLaser 3030 s TruStore 1030 a LiftMaster Store

TruLaser 3030 s TruStore 1030 a LiftMaster Store

LiftMaster Store spája TruLaser 5030 priamo so skladom TruStore 3030 a zariadením SortMaster.

LiftMaster Store spája TruLaser 5030 priamo so skladom TruStore 3030 a zariadením SortMaster.

Pripojenie viacerých strojov s LiftMaster Store Linear a TruStore 3030

Pripojenie viacerých strojov s LiftMaster Store Linear a TruStore 3030

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Services doplnkové výbavy Keyvisual
Product enhancements

If you already have a TRUMPF machine and would now like to automate your production system, our product enhancement experts will be glad to assist you.

Skladové systémy

Pomocou našich skladových systémov a systémov logistiky profitujete z našich stavebnicových inteligentných riešení skladu – kompaktne, efektívne, flexibilne.

LiftMaster, Flexibel be-, entladen und sortieren
LiftMaster

Pomocou riešenia atomatizácie LiftMaster pokryjete vďaka rôznym variantom inštalácie široké pásmo funkcií. Zistite viac!

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt