Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruLaser Tube 5000 s vypúšťacou stanicou
TruLaser Tube 5000 s vypúšťacou stanicou
Automatizácia

Vypúšťacia stanica

Šetrné vykladanie a triedenie

Šetrné vykladanie a triedenie

Vypúšťacia stanica pre TruLaser Tube vykladá Vaše odrezané rúry mimoriadne šetrne na pásové stoly, do mrežových boxov alebo do nádob. Pásové stoly slúžia ako zásobník hotových dielcov. Odtiaľ môžete počas výroby odoberať dielce v ergonomickej výške. Vypúšťacia stanica stroja TruLaser Tube Série 7000 okrem toho triedi Vaše hotové dielce. Pásový dopravník na odpad likviduje zvyšky súbežne s hlavným výrobným časom do pripravenýchy boxov.

Likvidácia kovového odpadu súbežne s hlavným výrobným časom

Dopravníkový pás likviduje kovový odpad do boxov súbežne s hlavným výrobným časom.

Flexibilné triedenie dielcov

Vypúšťacia stanica stroja TruLaser Tube Série 7000 nie len vykladá Vaše hotové dielce, ale ich aj triedi.

Šetrný zásobník hotových dielcov

Hotové dielce môžete šetrne vypúšťať na pásové stoly.

TruLaser Tube 5000 s vypúšťacou stanicou a dopravným pásom na kovový odpad

TruLaser Tube 5000 s vypúšťacou stanicou

V prípade potreby môžete odrezané rúry vykladať cez pásový stôl

TruLaser Tube 5000 fiber s vypúšťacou stanicou

TruLaser Tube 5000 fiber s vypúšťacou stanicou

Dopravný pás na za Vás pohodlne likviduje kovový odpad

TruLaser Tube 7000 s pásovým stolom

TruLaser Tube 7000 s vypúšťacou stanicou

Automatizované stroje pracujú produktívnejšie, podporujú materiálový tok a zvyšujú bezpečnosť procesov. Vybavte Vaše automatizačné komponenty šikovnými funkciami.

Pásový stôl

V prípade potreby môžete odrezané rúry vykladať cez pásový stôl

Dopravný pás na kovový odpad

Dopravný pás za Vás pohodlne likviduje kovový odpad.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt