You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

SortMaster Box / SortMaster Box Linear | TRUMPF
SortMaster Box, vykladanie a triedenie hotových dielov pomocou SortMaster Box
SortMaster Box, vykladanie a triedenie hotových dielov pomocou SortMaster Box
Automatizácia

SortMaster Box / SortMaster Box Linear

Vykladanie a triedenie hotových dielov pomocou SortMaster Box

SortMaster Box Linear, vykladanie a triedenie hotových dielov pomocou SortMaster Box Linear
SortMaster Box Linear, vykladanie a triedenie hotových dielov pomocou SortMaster Box Linear
Automatizácia

SortMaster Box / SortMaster Box Linear

Vykladanie a triedenie hotových dielov pomocou SortMaster Box Linear

Automatické vykladanie a triedenie hotových dielov

Malé dielce, ktoré prepadávajú cez klapku vysekávania alebo laserovú klapku, triedi SortMaster Box alebo SortMaster Box Linear automaticky až do štyroch debien. Triedenie dielov o veľkosti maximálne 500 mm x 500 mm sa vykonáva počas výroby, bez nutnosti obsluhy. Tak budete pracovať ešte produktívnejšie. Pri zariadení SortMaster Box sú nádoby umiestnené na točni, pri SortMaster Box Linear padajú malé dielce do lineárne sa pohybujúcich debien. Vďaka prídavnému dopravníkovému pásu a ďalšej klapke na dielce je toto riešenie mimoriadne šetrné voči poškriabaniu. V prípade oboch variantov je možné odobrať nádoby aj priamo pomocou paletového vozíka.

Rýchlo vytriedené

Jednoducho a flexibilne roztrieďte štyri druhy dielov.

Maximálny úžitok

Vďaka odoberaniu a triedeniu dielov súbežne s hlavným výrobným časom budete ešte produktívnejší.

Jednoducho integrované

Zapojte SortMaster Box nekomplikovane do Vašej vnútrozávodnej logistiky.

SortMaster Box Linear a DisposeMaster
SortMaster Box
SortMaster Box Linear
Vykladanie   
Max. veľkosť dielu 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Max. veľkosť dielca 300 mm x 500 mm 300 mm x 500 mm
Počet nádob 4 Kus 4 Kus
Vnútorné rozmery nádoby (D x Š x V) 800 mm x 600 mm x 350 mm -
TruPunch 5000 so SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster Linear

TruPunch 5000 so SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster Linear

TruMatic 7000 pri TruStore 3030 so SheetMaster, dvojitý nakladací vozík na koľajniciach, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster

TruMatic 7000 pri TruStore 3030 so SheetMaster, dvojitý nakladací vozík na koľajniciach, SortMaster Pallet, SortMaster Box, GripMaster a ToolMaster

TruPunch 3000 so SheetMaster so SortMaster Box Linear a DisposeMaster

TruPunch 3000 so SheetMaster so SortMaster Box Linear a DisposeMaster

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt