You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Kombinované vysekávacie a laserové zariadenie | TRUMPF

Kombinované vysekávacie a laserové zariadenie

V strojoch TruMatic sú zlúčené všetky výhody obrábania vysekávaním a rezaním laserom. Či už pri malých výrobných dávkach alebo pri veľkých sériách: Pomocou kombinovaných vysekávacích a laserových strojov môžete vyrábať široké spektrum dielcov a vyriešite dokonca aj náročné úlohy. Štandardné geometrie a tvárnenia ako napríklad jazýčky alebo závity vytvorí vysekávacia hlava. Vysoko kvalitné vonkajšie obrysy a detailné vnútorné geometrie vyreže jednoducho najlepšie laser. Len pomocou kombinovaných vysekávacích a laserových strojov môžete vysoko presne rezať popri a dokonca aj cez už vytvorené prelisy.

Pevnolátkový laser

Pomocou pevnolátkového lasera budete rezať rýchlo, najmä v oblasti tenkých plechov. Je to možné vďaka vyžarovanému žiareniu s vlnovou dĺžkou približne 1,03 μm, vďaka čomu je energia silnejšie absorbovaná materiálom ako pri vlnovej dĺžke 10,6 μm pri laseri CO2. Laser dodá viac energie do plechu, je ním teda možné rýchlejšie rezať.

Laser CO2

Laser CO2 je osvedčený priemyselný laser, vytrvalý a robustný. Hrany odrezané týmto laserom sú tak vysokej kvality, že sa väčšinou môžete vyhnúť dodatočným úpravám obrobkov. Dôvod: Vlnová dĺžka 10,6 μm prispieva k vytváraniu hrán s veľmi nízkou drsnosťou – obrobky sú ihneď pripravené na ďalšie spracovanie.

TruMatic 1000 fiber, ekonomický kompaktný stroj

TruMatic 1000 fiber

TruMatic 1000 fiber je inovatívny laserový stroj, ktorý vysekáva, tvárni a vytvára závity – s chytrou automatizáciou v minimálnom priestore.

TruMatic 3000 fiber

TruMatic 3000 fiber

Produktívne a hospodárne: TruMatic 3000 fiber spája vysekávanie a rezanie laserom. Dokážete na jednom stroji vyrábať dielce na hotovo. Zahŕňa vynikajúcu kvalitu dielcov a jednoduché ovládanie.

TruMatic 6000, robustný univerzálny stroj

TruMatic 6000

TruMatic 6000 je mnohostranný stroj s vyspelou technológiou rezania laserom a vysekávania. Silný výkon vysekávacej hlavy a lasera garantujú veľmi vysokú produktivitu, stroj okrem toho presviedča pôsobivou kvalitou rezu laserom CO2. Premyslená koncepcia a rôzne doplnkové výbavy sa pritom starajú o vysokú energetickú efektivitu.

TruMatic 7000, produktívny špičkový stroj

TruMatic 7000

TruMatic 7000 mimoriadne hospodárne spája výhody obrábania vysekávaním a rezania laserom. Špičkový kombinovaný stroj spĺňa najnáročnejšie požiadavky na kvalitu dielov, produktivitu a flexibilitu.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Servis & Kontakt