You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruMatic 3000 fiber | TRUMPF
TruMatic 3000 fiber
TruMatic 3000 fiber
Vysekávacie laserové stroje

TruMatic 3000 fiber

Produktívne vysekávacie-laserové zariadenie pre Vašu výrobu obrábana plechu – vrátane tvárnenia a závitov

Produktívny univerzálny stroj na výrobu vysekávaných a laserom vyrezávaných dielov v najvyššej kvalite

Pre všestranných výrobcov, ktorí chcú vyrábať produktívne a napriek tomu hospodárne: Kompaktný stroj TruMatic 3000 fiber spája výhody technológie vysekávania s vysoko kvalitným rezaním laserom. Dokážete vyrábať dielce na hotovo, eliminujú sa následné procesy. Vynikajúcu kvalitu dielcov dosahuje vďaka nadol pohyblivej matrici, okrem toho je jeho ovládanie jednoduché, prostredníctvom grafickej ovládacej plochy Touchpoint.

Jeden stroj, veľa možností

Pomocou stroja TruMatic môžete rezať laserom, tvárniť, vysekávať, vytvárať závity, raziť, značkovať, gravírovať a odihľovať.

Vysoko kvalitné výsledky

Vysekávajte bez poškriabania vďaka nadol pohyblivej matrici.

Šikovná manipulácia s dielcami, automatické nakladanie a vykladanie

Riešenia vyhadzovania a triedenia sa starajú o diely od malých až po veľké. Zariadenie SheetMaster Compact nakladá a vykladá, SortMaster Compact triedi hotové dielce.

Inovatívny pohon, kompaktná konštrukcia

Pohon Delta Drive prináša do stroja viac dynamiky – a šetrí oproti stroju s pohybom plechu (sheetmover) 25% plochy inštalácie.

Flexibilné rezanie laserom

Pomocou odolného pevnolátkového lasera TruDisk budete vysoko produktívne rezať aj farebné kovy.

Jednoduchá obsluha

Menej krokov obsluhy, ľahké sa ich naučiť – vďaka dotykovej grafickej ovládacej ploche HMI je práca so strojom výrazne jednoduchšia.

Pozrite sa na TruMatic 3000 fiber pri práci: Zariadenie vyrába Vaše vysekávané a laserom vyrezávané dielce rýchlo, presne a bez škrabancov.
Kombinované technológie – kombinované výhody: Pozrite sa vo videu, ako môže napredovať Vaša výroba pomocou vysekávacích-laserových zariadení a ako môžete znížiť vaše náklady na výrobu.
Delta Drive: Lietajúca vysekávacia hlava
SortMaster Compact: Šikovná automatizácia v najmenšom priestore
Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 x 180 mm
Nakladanie a vykladanie: SheetMaster Compact
Vyhadzovanie malých dielcov
Inovatívny pohon

Vďaka patentovanému pohonu Delta Drive nie je potrebný pohyb plechu a úložného stola v smere osi Y. Tento pohon prvýkrát umožňuje pohyb vysekávacej hlavy tam a späť - teda "lietajúci" pohyb.

Automaticky dobre vytriedené

Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 mm x 180 mm.

Chytré vykladanie: klapka na dielce

Veľká klapka na dielce umožňuje automatizované vykladanie dielcov až do formátu 400 mm x 600 mm.

Vysekávanie a rezanie laserom v jednom

Vzorový diel s obrysom vyrezaným laserom a prieťahmi, drážkami, odsadeniami a značením vytvorenými vysekávacími nástrojmi.

Rozmanitosť materiálov

Pevnolátkový laser TruDisk je odolný voči spätným odrazom. Bezpečne je možné obrábať aj materiály silno odrážajúce svetlo, ako meď alebo mosadz.

Hospodárna výroba malých dielcov

Vďaka funkcii "Vyhadzovanie malých dielcov" hospodárne vyrábajte veľké počty kusov malých dielcov z hrubšieho materiálu.

Rozšírené možnosti tvárnenia

Vysoko kvalitné vonkajšie obrysy a detailné vnútorné geometrie: Vďaka štíhlej obrábacej laserovej hlave stroja TruMatic môžete rezať veľmi blízko, alebo dokonca na už vytovrených prelisoch. Vytvoríte bezpečne aj špeciálne geometrie. Vďaka pevnolátkovému laseru budete v najvyššej kvalite obrábať farebné kovy ako mosadz, meď alebo titán. Celkom jednoducho môžete do procesu výroby integrovať tvárnenie plechu. Manipulácia s materiálom je šetrná, šetrné je aj odvádaznie materiálu zo stroja.

TruMatic 3000 fiber stredný formát
TruMatic 3000 fiber veľký formát
Rozmery   
Šírka 6935 mm 8082 mm
Hĺbka 6281 mm 7780 mm
Výška 2330 mm 2330 mm
Max. frekvencia zdvihov   
Vysekávanie (E = 1 mm) 800 1/min 690 1/min
Značenie 1000 1/min 1000 1/min
Pracovná oblasť   
Prevádzka vysekávania, os X 2500 mm 3000 mm
Prevádzka vysekávania, os Y 1250 mm 1550 mm
Prevádzka lasera, os X 2500 mm 3000 mm
Prevádzka lasera, os Y 1250 mm 1550 mm
Kombinovaná prevádzka, os X 2535 mm 2535 mm
Kombinovaná prevádzka, os Y 1250 mm 1550 mm
Max. hrúbka plechu 6,4 mm 6,4 mm
Max. hmotnosť obrobku 150 kg 230 kg
Max. vysekávacia sila 180 kN 180 kN
Nástroje   
Čas výmeny nástroja MultiTool 0,5 s 0,5 s
Počet nástrojov / praciek 21 Kus / 3 Kus 21 Kus / 3 Kus
Špecifické dáta lasera - TruDisk 3001   
Max. výkon lasera 3000 W 3000 W
Max. hrúbka plechu, konštrukčná oceľ 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, nehrdzavejúca oceľ 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, hliník 5 mm 5 mm
Max. hrúbka plechu, meď 6 mm 6 mm
Max. hrúbka plechu, mosadz 6 mm 6 mm
Vyhadzovanie dielcov   
Max. veľkosť dielca, pevný sklz pre vysekávanie (s posuvným stolom) 180 mm x 180 mm 180 mm x 180 mm
Max. veľkosť dielca, klapka na dielce 400 mm x 600 mm 400 mm x 600 mm
Hodnoty spotreby   
Stredný príkon vo výrobe - TruDisk 3001 8 kW 8 kW
Aktívna vypínacia automatika - TruDisk 3001 0,6 kW 0,6 kW

Kvalita

Nadol pohyblivá matrica

Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením bez poškriabania. Pri pohybe plechu sa matrica, ak si to želáte, spúšťa smerom nadol, tabuľa plechu tak stratí kontakt s matricou - tak pri vysekávacích ako aj pri zvýšených tvárniacich matriciach. Pri tvárnení smerom nadol už nehrozí riziko zaklesnenia plechu v matrici.

Guľôčkové alebo kefkové stoly

Pri citlivých materiáloch, ktoré nesmú mať na spodnej strane plechu žiadne škrabance, využite kefkové stoly v kombinácii s nadol pohyblivou matricou. Dielce, ktoré sa majú neskôr lakovať, je možné obrábať aj na praktickom guľôčkovom stole.

Integrované rovnanie

Pri vysekávaní plechu sa v obrobku vytvárajú procesom vysekávania napätia v tlaku a ťahu, ktoré môžu viesť k deformáciám v plechu. Funkcia stroja Integrované rovnanie a príslušný nástroj umožňuje vyrovnávať nerovnosti už počas procesu vysekávania.

Bezpečnosť procesu

Smart Punch Monitoring

Pred každou výmenou nástrojov kontroluje táto funkcia, či bol v plechu skutočne vyseknutý otvor. Vďaka tomu stroj včas rozpozná možný lom razníka a odovzdá túto informáciu ďalej operátorovi. Najmä počas nočných a víkendových smien zamedzuje tak funkcia Smart Punch Monitoring tvorbe odpadu.

Vyhadzovanie malých dielcov

Pohon Delta Drive oddelí razník a matricu a umožňuje tým nové aplikácie vysekávania. Špičkou v prevádzke vysekávania a rezania laserom je bezpečný proces vyhadzovania malých, laserom vyrezaných dielcov. Vrchný nástroj vysekáva mierne odsadený, vďaka tomu malé dielce neprepadnú cez matricu do nádoby na kovový odpad ale sklznú cez sklz pre diely do pripravených boxov.

Funkcia triedenia

Váš stroj automaticky roztriedi dielce až do veľkosti 180 mm x 180 mm. Hotové dielce sa dostanú cez šmýkačku do medzizásobníka. Pod strojom sa nachádzajú štyri rôzne boxy. Medzizásobník sa presunie k správnemu boxu a vloží doň dielce.

Dopravné pásy na diely

Dielce, ktoré sú vyhadzované cez veľkú klapku na dielce, je možné dopravovať do dební pomocou dopravníkových pásov.

Dopravník na kovový odpad

Pomocou dopravníka na kovový odpad je odpad vysekávania automaticky dopravovaný do kontajnera.

Jednoduchá obsluha

Grafická ovládacia plocha Touchpoint HMI

Programovanie vysekávaných dielov alebo dielov vysekávaných a rezaných laserom môže byť celkom jednoduché – vďaka novej grafickej ovládacej ploche Touchpoint firmy TRUMPF je obsluha stroja taká intuitívna ako pri tablete alebo mobilnom telefóne. Takto sa dostanete k hotovému dielcu omnoho rýchlejšie – dokonca aj nováčikovia sa rýchlo naučia zaobchádzať so softvérom.

Flexibilita

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci TRUMPF aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Týmto spôsobom máte okrem statického ovládacieho pultu ďalšiu možnosť ako sledovať a riadiť Váš stroj.

Príprava na laserovú sieť

Laser môže byť vybavený ďalším výstupom, pre prípad, že by ste chceli prevádzkovať stroj v laserovej sieti. V laserovej sieti zásobuje TruDisk viacero strojov TRUMPF.

TruTops Boost

Vytvoríte konštrukciu dielca a inteligentne naprogramujete Váš laserový, vysekávací a kombinovaný (vysekávací a laserový) stroj v softvéri TruTops Boost, Vašom 3D riešení "všetko v jednom". Množstvo automatizmov Vám ušetrí časovo náročné rutinné procesy a spoločný Schachtelpool šetrí čas a materiál. Okrem toho mátre stále prehľad o všetkých výrobných zákazkách a práci týkajúcej sa zákazky.

TRUMPF aplikácie strojov

Využite Vaše údaje stroja: S aplikáciami strojov TRUMPF máte priamy prístup do sveta TruConnect, digitálnej siete v spoločnosti TRUMPF. Analyzujte Vaše údaje a efektívne zostavte Vašu výrobu!

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

MultiTool

Pomocou uchytenia nástrojov pre až desať vložiek zvýšite produktivitu Vášho vysekávacieho alebo kombinovaného stroja – najmä pri malých vysekávaných otvoroch.

MultiBend

90° ohyby najrôznejších dĺžok až do dĺžky 55 mm: Pri obrábaní pomocou nástroja MultiBend Vám odpadá dodatočný pracovný krok na ohraňovacom lise.

Nadol pohyblivá matrica

Nadol pohyblivá matrica umožňuje obrábanie vysekávaním a tvárnením s minimom poškriabania a zabraňuje riziku zakliesnenia.

Vyhadzovací nástroj na triedenie

Bezpečne vyhadzujte laserom vyrezané malé dielce a zároveň oddeľujte hotové dielce od vyseknutého odpadu.

Prehľad vysekávacích nástrojov

TRUMPF ponúka na trhu najširšie spektrum vyskávacích nástrojov na svete. Nájdete vhodné riešenie pre každú aplikáciu vysekávania a tvárnenia.

Pomocou našich riešení automatizácie vnesiete svetlo do Vašich procesov. Zamestnanci sa môžu sústrediť na svoje základné úlohy a zákazníci si Vás budú ceniť ako spoľahlivého dodávateľa. Budete pracovať hospodárnejšie a získate finančný priestor na manévrovanie.

Nakladanie + vykladanie

SheetMaster Compact prevezme bezpečné nakladanie plechu ako aj vykladanie tabúľ s dielcami prichytenými mostíkmi microjoint a zvyškových mriežok. Stroj tak pracuje v prípade potreby plnoautomatizovane, pri kapacite nosnosti až do troch ton. Zvyšuje to produktivitu a okrem toho odbremeňuje operátora.

Triedenie

SortMaster Compact plnoautomaticky odoberá a triedi dielce vyrobené vo Vašom vysekávacom-laserovom zariadení. Vďaka jednotlivo ovládateľným prísavkám je možné optimálne odoberanie najmä malých a zložitých dielcov. Vďaka minimálnej ploche inštalácie nie je potrebné ďalšie miesto.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt