You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruLaser Tube 5000 | TRUMPF
TruLaser Tube 5000
TruLaser Tube 5000
Laserové stroje na rezanie rúr

TruLaser Tube 5000

Otvorené a stavebnicové až do posledného detailu

Optimálne prístupné obrábanie rúr bez nutnosti zmeny uchytenia

Vďaka zariadeniu TruLaser Tube 5000 bude Váš vstup do sveta obrábania rúr laserom taký jednoduchý ako nikdy predtým: Pomocou neho budete obrábať rúy až do posledného detailu. Pretože vďaka otvorenej koncepcii stroja a veľkému oknu budete mať stále dobrý prehľad o komponentoch a procesoch. Okrem toho zvýšte Vašu produktivitu, pretože vďaka systému upínania zariadenia TruLaser Tube 5000 budete môcť obrábať rúry v celej oblasti štandardného upnutia bez nutnosti zmeny upnutia rúry. Úplne flexibilne môžete vyrábať rozličné zákazky s rôznymi priemermi opísanej kružnice a vo výrobných dávkach za sebou.

Upnutie bez prekladania

Minimalizujte Vaše doby prestojov, pričom budete obrábať rúry v celej oblasti štandardného upnutia bez nutnosti zmeny upnutia rúry.

Optimálna prístupnosť

Vďaka otvorenej konštrukcii stroja budete mať stále prehľad o všetkých komponentoch a procesoch.

Integrácia nasledujúcich procesov

Zariadenie dokonca dokáže na požiadanie vytvárať závity, čím sa znížia Vaše náklady na výrobu dielcov.

Vysoko kvalitné šikmé rezy

Doplnková výbava Šikmý rez umožňuje vysoko kvalitné šikmé rezy, do 45°.

Vysoká bezpečnosť procesu

Počas kompletného procesu obrábania sa moderná senzorika stará o bezchybné priebehy.

Optimálny výsledok rezania

Laser TruFlow CO2 a vysoko kvalitné parametre rezania umožňujú optimálne výsledky.

TruLaser Tube 5000 s laserom CO2 – otvorené a modulárne až do posledného detailu
Pohodlné nakladanie surového materiálu vďaka otvorenej koncepcii stroja
Rýchle a presné vytváranie závitov pomocou technologického balíka Závity
Plnoautomatizované nakladanie pomocou Smart Profile Detection
Pomocou TruLaser Tube 5000 sú možné kvalitné šikmé rezy až do 45°
SeamLine Tube: Bleskurýchle rozpoznanie zvarových spojov
TruLaser Tube 5000, Otvorená koncepcia stroja
Otvorená koncepcia stroja

Už nikdy nestratíte z očí komponenty stroja a proces obrábania: Umožňuje to otvorená konštrukcia a veľké pozorovacie okienko zariadenia TruLaser Tube 5000.

Vysoko kvalitné šikmé rezy

Pomocou doplnkovej výbavy Šikmý rez docielite vysoko kvallitné šikmé rezy až do 45° čím si otvoríte široké spektrum vyrobiteľných dielcov.

Samocentrovacie skľučovadlo

Skľučovadlá šetrné k materiálu polohujú a pridržiavajú Vaše rúry. Samocentrovacia technika upínania s permanentným senzorickým sledovaním ideálne zarovná obrábané rúry. Takto budete profitovať z vysokej presnosti hotových obrobkov.

TruLaser Tube 5000, Technologický balík Závity
Technologický balík Závity

Vďaka Technologickému balíku Závity môžete do stroja integrovať ďalší krok procesu. Pretože pomocou doplnkovej výbavy za Vás TruLaser Tube 5000 veľmi jednoducho prevezme vytváranie závitov. Môžete do normovaného uchytenia nástrojov nasadiť rôzne nástroje na vytváranie závitov.

Špeciálne profily

Na zariadení TruLaser Tube 5000 môžete produktívne a hospodárne obrábať množstvo špeciálnych profilov.

Nábytok

Viac možností pre dizajnérov: TruLaser Tube 7000 veľmi presne reže rúry a profily. Umožňuje to vytvárať produkty najvyššej kvality a vzhľadu.

Výstavba predajní

Je jedno či kusová alebo sériová výroba: Rezanie rúr laserom garantuje najvyššiu flexibilitu pri zostavovaní nábytku predajní.

Poľnohospodárske stroje

TruLaser Tube 5000 dokáže obrábať rúry s veľmi veľkou hrúbkou steny. Profitujú z toho výrobcovia komponentov pre poľnohospodárske stroje.

Zariadenia pre posilňovne

Riešenia automatizácie zariadenia TruLaser Tube 5000 fiber umožňujú pri sériovej produkcii efektívnu výrobu vysoko kvalitných komponentov ako napríklad zariadení pre posilňovne. Laser pritom zaručuje dlhodobo presnú výrobu rúrových dielcov.

TruLaser Tube 5000
Rúra kruhového prierezu  
Max. vonkajší priemer 152 mm
Max. vonkajší priemer (voliteľné) 170 mm 1
Pravouhlý profil  
Max. dĺžka strany a priemeru opísanej kružnice 152 mm / 170 mm
Max. dĺžka strany a priemeru opísanej kružnice (voliteľné) 180 mm / 180 mm 2
Max. dĺžka surového materiálu pre automatické nakladanie  
pri LoadMaster Tube 6,5 m 6500 mm
pri LoadMaster Tube 8,0 m 8000 mm 3
Dĺžka hotového dielu  
pri vykladacej jednotke 3 m 3000 mm
pri vykladacej jednotke 3 m + 1,5 m 4500 mm 3
pri vykladacej jednotke 6,5 m 6500 mm 3
pri vykladacej jednotke 6,5 m + 1,5 m 8000 mm 3
Hmotnosť obrobku  
Max. hmotnosť trate (štandard/alternatívne) 25 kg/m / - kg/m
Max. hmotnosť surového materiálu pri automatickom nakladaní  
s LoadMaster Tube 6,5 m 162,5 kg
s LoadMaster Tube 8,0 m 200 kg
Špecifické dáta lasera - TruFlow 2000  
Max. výkon lasera 2000 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 8 mm
Max. hrúbka materiálu - nerez 4 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 3 mm
Špecifické dáta lasera - TruFlow 2700  
Max. výkon lasera 2700 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 10 mm 4
Max. hrúbka materiálu - nerez 5 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 4 mm
Špecifické dáta lasera - TruFlow 3200  
Max. výkon lasera 3200 W
Max. hrúbka materiálu - konštrukčná oceľ 10 mm 4
Max. hrúbka materiálu - nerez 5 mm
Max. hrúbka materiálu - hliník 4 mm
Hodnoty spotreby - TruFlow 2000  
Stredný príkon vo výrobe 17,5 kW
Hodnoty spotreby - TruFlow 2700  
Stredný príkon vo výrobe 20 kW
Hodnoty spotreby - TruFlow 3200  
Stredný príkon vo výrobe 24 kW

Autonómia

Smart Profile Detection

Pomocou Smart Profile Detection automaticky nakladáte aj profily s náročnými geometriami.

Seam Line Tube

Funkcia SeamLine Tube identifikuje zvarové spoje alebo popisy, aby správne nastavil každú rúru na stroji. Táto funkcia na želanie oskenuje aj vnútornú stranu rúry.

Rozšírenie možností obrábania

Šikmé rezy do 45°

Rozšírte spektrum Vašich výrobkov o vysoko kvalitné šikmé rezy, do 45°.

Technologický balík Závity

TruLaser Tube 7000 na požiadanie prevezme ďalšie kroky procesu ako napríklad vytváranie závitov. Máte pritom na výber: Môžete do normovaného uchytenia nástrojov nasadiť rôzne nástroje.

Systém upínania pre rúry kruhového prierezu do priemeru 170 mm

Vyrábajte ešte flexibilnejšie: Pomocou nového systému upínania máte vo vzťahu na opísanú kružnicu rúry kruhového prierezu ešte viac voľného priestoru.

Bezpečnosť procesov a podpora operátora

Stratégia jednej obrábacej hlavy

Pomocou stratégie jednej obrábacej hlavy môžete laserom obrábať viacero druhov a hrúbok materiálu, bez nutnosti výmeny obrábacej hlavy.

Systém snímačov

Váš stroj rozmýšľa s Vami: Snímače rozpoznajú, či bol dielec vyhodený správne.

Condition Guide

Postačuje jeden pohľad: Vďaka novej funkcii Condition Guide budete mať stále prehľad o stave Vášho stroja. Systém farebných kontroliek zobrazuje stav dôležitých prvkov, ktoré ovplyvňujú schopnosť rezania stroja. V prípade potreby Vám Condition Guide dá odporúčanie ďalšieho postupu. Diagramy priebehu uľahčujú prognostiku, kedy by mala vzniknúť potreba danej činnosti. Takto je možné efektívne naplánovať údržbárske práce.

Aplikácia MobileControl App

Za pomoci aplikácie MobileControl App jednoducho a flexibilne ovládate a kontrolujete Váš stroj, pretože táto aplikácia prenáša plochu štandardného ovládacieho pultu na dotykovú obrazovku Vášho tabletu. Táto aplikácia Vám umožní vyvolať informácie o stroji alebo vykonať výmenu programu na rôznych miestach v pracovnom okolí stroja – napríklad v sklade rúr.

Magnetická spojka

Magnetická spojka s vlnovcom chráni obrábaciu hlavu. V prípade kolízie sa obrábacia hlava vychýli, čím sa predíde vzniku poškodenia konštrukcie. Potom je možné ju manuálne posunúť do východiskovej polohy. Vďaka tomu je možné vo veľmi krátkom čase pokračovať v rozpracovanej výrobe.

Dot Matrix Code

Rýchlo a bezpečne – tak môžete na dielce laserom popisovať štandardizovaný 2D priemyselný kód.

Pásové stoly

Pásový stôl v ergonomickej výške umožňuje vykladanie rúr a profilov. Okrem toho slúžia ako praktické zásobníky materiálu.

Kvalita

FocusLine

Už žiadne ručné nastavovanie: Regulačný mechanizmus FocusLine automaticky nastavuje polohu ohniska lasera podľa materiálu a udržiava ju konštantnú.

PierceLine

Pomocou funkcie PierceLine je riadený a sledovaný proces zapichovania. Hneď po úplnom prerezaní materiálu sa ukončí proces zapichovania. Výsledkom toho sú presné dielce a kratšie časy obrábania.

TruTops Tube

Obrábajte zložité konštrukcie rúr vysoko efektívne a rýchlo pomocou softvéru TruTopsTube, softvéru s integrovaným modulom kreslenia v 3D, ktorý sa stará o vysokú presnosť a bezpečnosť výroby.

TruTops Monitor

Zaznamenajte a analyzujte také údaje stroja ako prestoje, chybové hlásenia, príčiny porúch a doby údržieb zo všetkých pracovísk vo Vašej výrobe. Ak by došlo ku prestoju alebo nastala porucha, TruTops Monitor Vás ihneď informuje o príčine a Vy na to môžete rýchlo zareagovať.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Nakladanie

Pomocou nakladacej jednotky LoadMaster Tube minimalizujete časy osadzovania. Praktický zásobník zväzkov automatizovane pripravuje surový materiál. Na želanie je možné dodať aj zariadenie LoadMaster nainštalované na prednej strane stroja. To Vám umožní ideálne upraviť výkres inštalácie stroja podľa Vášho materiálového toku.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Rúry kruhového prierezu s priemerom 152 mm až 170 mm možno nakladať len manuálne.
  • Pravouhlé profily s dĺžkou hrany >152,4 mm je možno nakladať iba ručne
  • Hodnota pre zväčšené vyhotovenia (doplnková výbava)
  • S PierceLine (doplnková výbava)

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt