Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Nové trhy vďaka TruLaser Tube 7000

Firma Käppler & Pausch GmbH je skutočný Tausendsassa v oblasti obrábania plechu. Keď sa neukircherský podnik pred niekoľkými rokmi rozhodol pre vstup do obrábania rúr laserom, zmenil sa od základov okruh zákazníkov.

Všestranný dodávateľ v oblasti obrábania plechu

Spoločnosť Käppler & Pausch so sídlom v Neukirchu zaoberajúca sa spracovaním plechu je dodávateľom pre mnoho odvetví – od leteckého priemyslu, cez strojníctvo, železničný a automobilový priemysel až po výrobu poľnohospodárskych strojov a medicínsku techniku. Obrábať je možné takmer všetky materiály, veľkosti výrobných dávok siahajú od prototypov až po série po 5.000 kusoch. Portfolio obsahuje všetko - od konštrukcie až po výrobu kompletných konštrukčných skupín. Tak pracuje podnik ako zákazkový výrobca a ako systémový dodávateľ.

Nový okruh zákazníkov vďaka obrábaniu rúr laserom

Pred približne siedmimi rokmi padlo vo firme  Käppler & Pausch rozhodnutie vstúpiť do sveta obrábania rúr laserom. Cieľ: Priniesť nové konštrukcie z rúr a profilov nie len jestvujúcim zákazníkom z oblasti plechu, otvoriť by sa mali aj cesty k úplne novému okruhu zákazníkov, ktorí sú odkázaní na rúry. Táto stratégia sa plne vyplatila.

Stupeň automatizácie 35%

Rovnako ako všetky stroje spoločnosti Käppler & Pausch, aj dnes pracuje TruLaser Tube 7000 s výnimkou oblasti lemovania na tri zmeny a často dosahuje svoj kapacitný limit. Pre optimálnu viaczmennú prevádzku sú všetky stroje spojené so skladom Stopa s viac ako 630 miestami. V prípade potreby môžu štyri stroje bežať úplne automaticky. To zodpovedá stupňu automatizácie 35 percent, ktorá má podľa spoluzakladateľa Gabriela Pauscha dokonca potenciál na zlepšenie.