You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruLaser Cell séria 1000 | TRUMPF
TruLaser Cell Serie 1000, hospodárne zváranie rúr laserom
TruLaser Cell Serie 1000, hospodárne zváranie rúr laserom
Zariadenia na zváranie laserom

TruLaser Cell séria 1000

Hospodárne zváranie rúr laserom

TruLaser Cell Séria 1000 s pevnolátkovým laserom
TruLaser Cell Séria 1000 s pevnolátkovým laserom
Zariadenia na zváranie laserom

TruLaser Cell séria 1000

Dostupné aj s pevnolátkovým laserom

Experti na pásy, rúry a profily

TruLaser Cell 1100 je flexibilný systém lúčovodov, ktorý Vás jednoducho zapojí do Vašej výrobnej linky. Konštruovaný je špeciálne na nekonečné zváranie akejkoľvek geometrie zvarov na pásoch, rúrach a profiloch ako aj na zváranie rotačne symetrických dielov. Pri výbere materiálu máte slobodnú voľbu: Pomocou laserového zváracieho zariadenia môžete zvárať oceľ, nerez, hliník a aj farebné kovy hrúbok materiálu od desatín milimetrov až do niekoľkých milimetrov. Široká ponuka zváracích optík s lineárnymi alebo otočnými osami ako aj systém snímačov na vyhľadanie a sledovanie zvaru (napr. SeamLine alebo SeamLine Pro), zvyšujú flexibilitu, kvalitu a spoľahlivosť. Podľa aplikácie a materiálu prichádzajú do úvahy buď CO2 alebo pevnolátkové lasery TRUMPF.

Flexibilná konštrukcia

Nakonfigurujte si stroj, optimálne vhodne podľa seba a Vašich požiadaviek.

Nárast hospodárnosti

Najmodernejšie zdroje lúča a senzoriky znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú rýchlosť.

Jednoduché riadenie

Integrovaný ovládací panel prispieva k intuitívnemu ovládaniu Vášho stroja TruLaser Cell Série 1000.

Variabilný systém lúčovodov

Zdvih lineárnej osi, pracovná výška a dráhy pohybu sa prispôsobia Vašej linke.

Perfektná súhra

Zváracie optiky s lineárnymi alebo rotačnými osami ako aj systémy snímačov optimálne dopĺňajú stroj.

TruLaser Cell Serie 1000, nekonečne produktívny
TruLaser Cell 1100 Basic Edition
TruLaser Cell 1100 Basic Edition

Základný stroj TruLaser Cell 1100 Basic Edition presviedča jednoduchou obsluhou, nízkymi investičnými nákladmi a vysokými rýchlosťami zvárania. Vďaka minimálnym nákladom na meter zvárania Vám TruLaser Cell 1100 Basic Edition umožňuje ešte hospodárnejšie zváranie rúr laserom.

TruLaser Cell 1100 PC
TruLaser Cell 1100 PC

TruLaser Cell 1100 PC ponúka dlhú os na zváranie profilov v rôznych polohách uhla. CO2 laser TruFlow je pevne integrovaný v telese.

TruLaser Cell 1100 so systémom dvoch hláv
TruLaser Cell 1100 so systémom dvoch hláv

TruLaser Cell Série 1000 je možné individuálne nakonfigurovať - je jedno či dráhu pohybu lineárnych osí, pracovnú výšku alebo oblasť pohybu. Ako zdroj lúča sa používajú lasery CO2 rady TruFlow a pevnolátkové lasery rady TruDisk a TruDiode. Od prípadu k prípadu je možné vykonávať nastavovanie polohy lúča paralelne alebo kolmo k smeru obrábania. Pomocou ďalších osí nastavenia optiky je možné optimalizovať každú aplikáciu.

TruLaser Cell Séria 1000 s pevnolátkovým laserom
TruLaser Cell 1100 T a TruLaser Cell 1100 T-fiber

TruLaser Cell 1100 T a TruLaser Cell 1100 T-fiber sú vhodné na rúry a obdĺžnikové profily. Zvára centrované alebo vertikálne švy. Pri obmedzenej ploche inštalácie pri valcovacej stolici je možné umiestniť CO2 laser TruFlow na samostatný podstavec.

TruLaser Cell 1100 PWT pre rotačne symetrické obrábané dielce
TruLaser Cell 1100 PWT pre rotačne symetrické obrábané dielce

TruLaser Cell 1100 je flexibilný systém lúčovodov, ktorý zvláda aj úlohy zvárania rotačne symetrických dielcov. Variabilné nastavovacie a rotačné osi pritom ponúkajú ideálne možnosti nastavenia pre optimálny prístup k obrobku.

Profily zvárané laserom na zariadení TruLaser Cell 1100

Laserom zvárané plastové profily

Zariadenie TruLaser Cell 1100 bolo vyvinuté špeciálne na nekonečné zváranie rúr a profilov laserom. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii je možné ho bez problémov integrovať do jestvujúceho zariadenia vyrábajúceho profily. Vaša koncepcia umožňuje prerobiť zariadenie na zváranie rúr / profilov pri minimálnych prestojoch na zváranie rozličných geometrií rúr. Solídna konštrukcia ako aj prachotesný systém lúčovodov garantujú konštantné podmienky procesu a najvyššiu laserovú bezpečnosť v priemyselnom prostredí.

Tesné zvarové spoje bez pórov pomocou stroja TruLaser Cell Série 1000

Tesné zvarové spoje bez pórov

Vďaka vysokej kvalite lúča laserov TRUMPF a z toho vyplývajúceho tesne zviazaného prísunu energie do obrobku je možné dosiahnuť plynotesné nekonečné švy, bez pórov bez usádzania prskancov taveniny na vnútorných a vonkajších stenách rúr.

SpeedLas

Vysoko produktívne teplovodivé zváranie pomocou SpeedLas

Pri tenkostenných materiáloch do hrúbky 0,4 mm umožňuje optika SpeedLas firmy TRUMPF najvyššie rýchlosti procesov. Pomocou teplovodivého zvárania sa na dosahovanie výrazného nárastu produktivity využívajú fyzikálne efekty takzvaného "brewsterovho uhla" (polarizačný uhol).

TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Oblasť pohybu osi   
Oblasť pohybu osi X 300/500 mm 300/500 mm
Oblasť pohybu osi Z 300/500 mm 300/500 mm
Oblasť pohybu osi B ± 100 ° ± 100 °
Oblasť pohybu osi Q (korekcia polohy zvarovej medzery) ± 25 mm ± 25 mm
Max. rýchlosti osí   
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 30 m/min 30 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 30 m/min 30 m/min
Max. rýchlosť osi Q (korekcia polohy zvarovej medzery) 3 m/min 3 m/min
Max. osové zrýchlenia   
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v X 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Max. osové zrýchlenie rovnobežne s osou v Z 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Max. osové zrýchlenie osi B 1,5 rad/s² 1,5 rad/s²
Presnosť polohovania   
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,015 ° 0,015 °
Laser   
Max. výkon lasera 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W
TRUMPF Zrkadlová zaostrovacia optika TRS
TRUMPF rotačná zváracia optika TRS

Zrkadlová zaostrovacia optika TRS má priemer voľného otvoru (apertúra) 50 mm a disponuje ako špeciálnym znakom rotačnou osou, aby bolo možné definovane nastaviť laserový lúč pod uhlom k obrobku. Optika je vybavená zváracími dýzami pre koaxiálny a bočný prívod plynu. Ohnisková vzdialenosť použitého zaostrovacieho zrkadla siahajú od f = 100 mm do f = 300 mm.

TRUMPF Zrkadlová zaostrovacia optika TLS
TRUMPF lineárna zváracia optika TLS

Zrkadlová zaostrovacia optika TLS má priemer voľného otvoru (apertúra) 50 mm a disponuje ako špeciálnym znakom lineárnou osou, aby bolo možné definovane nastaviť laserový lúč na obrobok. Optika je vybavená zváracími dýzami pre koaxiálny a bočný prívod plynu. Ohnisková vzdialenosť použitého zaostrovacieho zrkadla siahajú od f = 100 mm do f = 300 mm.

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska - BEO D70.

Nekonečné zváranie pomocou SeamLine Pro, TruLaser Cell Séria 1000
SeamLine Pro

SeamLine Pro je rozsiahla senzorika procesu pre vysoko presnú reguláciu švu. Prispieva k procesne bezpečnému nekonečnému zváraniu rúr a profilov.

Obrázok produktu SeamLine
SeamLine

SeamLine prevezme za laserové zariadenie TRUMPF reguláciu polohy zvaru. Pomocou alternujúceho procesu osvetľovania a laserovej trigonometrie systém spoľahlivo rozpozná medzery alebo hrany.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt