You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruLaser Station 5005 | TRUMPF
TruLaser Station 5005, jednoduchý vstup do zvárania laserom
TruLaser Station 5005, jednoduchý vstup do zvárania laserom
Zariadenia na zváranie laserom

TruLaser Station 5005

Jednoduchý vstup do zvárania laserom

Zjednodušenie zvárania laserom

Pomocou kompaktného laserového stroja TruLaser Station 5005 cenovo výhodne vstúpite do sféry zvárania laserom. Práve malé a stredne veľké dielce môžete obrábať cenovo výhodne a na minimálnom priestore. Na inštaláciu TruLaser Station 5005 je vrátane integrovaného odsávania potrebné miesto na inštaláciu práve 1 m². Komfort ovládania je naproti tomu veľký: Laserový stroj je k dispozícii aj ako pracovisko so sedením alebo postojačky, výkonná koncepcia riadenia je jednoduchá a intiutívne ovládateľná.

Cenovo výhodný vstup

Laserový stroj je vďaka svojim minimálnym investičným nákladom ideálnym vstupom do zvárania laserom.

Výkonná koncepcia riadenia

Jednoduché a intuitívne ovládanie pre Vaše procesy zvárania.

Bezpečné obrábanie

Najvyššia bezpečnosť procesov vďaka automatickej detekcii charakteristík obrábaného dielca pomocou funkcie VisionLine.

TruLaser Station 5005 - Jednoduchý vstup do zvárania laserom
Kompaktná konštrukcia zariadenia TruLaser Station 5005
Kompaktná konštrukcia

Zariadenie TruLaser Station si vystačí s miestom na inštaláciu menej ako 1 m². Aj ostatná konštrukcia je priestorovo úsporná: Ovládacie prvky na nastavenie a načítanie rozmerov dielca sú umiestnené na čelnej strane stroja. Odsávanie prachu integrujete priamo do telesa stroja.

Ergonomická koncepcia stroja TruLaser Station 5005
Ergonomická koncepcia stroja

Operátor si zvolí medzi pracoviskom postojačky alebo so sedením s výškovo nastaviteľnou opierkou pre nohy. Okrem toho naprogramuje výšku otvorenia dverí. Takisto si môže nastaviť otočný ovládací pult a sklopný dotykový panel rýchlo do polohy, ktorá mu vyhovuje.

Bezpečnosť pre operátorov, TruLaser Station 5005
Bezpečné pre operátora

Ochranná kabána je zhotovaná podľa triedy lasera 1 pre výkony lasera do 1000 W. Operátor sleduje proces cez ochranné okienko v automatických zdvíhacích dverách so sledovaním stavu. Prach a spaliny vznikajúce pri obrábaní zachytáva otočné odsávacie hrdlo priamo pri procese. Hrdlo odsávania je možné pripojiť buď na integrovateľné odsávanie TRUMPF alebo na zákazníkove odsávanie.

Teplovodivé zváranie pomocou TruLaser Station 5005

Teplovodivé zváranie

Pomocou teplovodivého zvárania je možé jednoducho a rýchlo spájať tenkostenné dielce. Okrem toho je možné vytvárať viditeľné hrany bez nutnosti následneho obrábania, čo urýchľuje výrobný proces. Zariadenie TruLaser Station 5005 v kombinácii s lasermi TruDisk alebo TruDiode je mimoriadne vhodné pre apliácie ako napr. zváranie snímačov.

Skenerovo zvárané elektronické kontakty

Skenerové zváranie

V kombinácii s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO je zariadenie TruLaser Station 5005 najvhodnejšie na skenerové zváranie elektrických kontaktov.

Optoelektronický komponent zváraný pomocou TruLaser Station 5005

Stehové zváranie optoelektronického komponentu

Pri stehovom zváraní sa nepoškodí citlivá elektronika komponentov - napr. snímačov. V zariadení TruLaser Station 5005 je možné obrábať dielec jednotlivými laserovými pulzmi alebo v nepretržitej prevádzke.

Zváraná halogénová lampa, vyrobená na zariadení TruLaser Station 5005

Bodové zváranie

Pri bodovom zváraní pomocou zariadenia TruLaser Station 5005 môžete materiálovo úsporne spájať komponenty jednotlivými laserovými pulzmi. Keďže nie je pri krátkom trvaní pulzov do obrábaného dielca neprivádzané takmer žiadne teplo, je možné obrábať dielce takmer bez deformácí.

Laserom zváraný kardiostimulátor

Laserom zváraný kardiostimulátor

Titánové teleso kardiostimulátora je možné zvárať v zariadení TruLaser Station 5005 pomocou lasera Nd:YAG, bez toho aby sa poškodili citlivé vnútorné konštrukčné časti.

Zváranie plastov strojom TruLaser Station 5005

Zváranie plastov

TRUMPF Vám ponúka kompletné riešenie na zváranie plastov: Dostanete od jedného výrobcu laser, zaostrovaciu optiku so senzorikou a laserový stroj, na požiadanie aj s prípravkom – perfektne vyladené podľa Vašich potrieb. Týmto spôsobom môžete bez komplikácií realizovať výhody zvárania plastov a realizovať spoje s extrémne vysokou pevnosťou, tesnosťou a estetikou.

-/-
TruLaser Station 5005
Oblasť pohybu osi  
Max. počet osí 5
Oblasť pohybu osi X 300 mm
Oblasť pohybu osi Y 300 mm
Oblasť pohybu osi Z 500 mm
Oblasť pohybu osi B ± 120 °
Oblasť pohybu osi C n x 360 °
Max. rýchlosti osí  
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v X 6 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Y 6 m/min
Max. rýchlosť osi rovnobežne s osou v Z 6 m/min
Max. rýchlosť osi simultánne 10 m/min
Max. rýchlosť osi B 15 1/min
Presnosť polohovania  
Presnosť polohovania lineárnych osí (X, Y, Z) 0,1 mm
Presnosť polohovania rotačných osí (B) 0,1 °
Presnosť opakovania  
Presnosť opakovania lineárnych osí 0,03 mm
Presnosť opakovania rotačných osí (B, C) 0,03 °
Laser  
Max. výkon lasera 1000 W
Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (s vláknovým vedením), TruPulse

S rozmanitými doplnkovými výbavami je práca na zariadení TruLaser Station 5005 nie len jednoduchšia, ale vďaka minimálnym vedľajším časom aj citeľne rýchlejšia a preto aj produktívnejšia.

Integrovaná skenerová optika TRUMPF
Pevné alebo skenerové optiky

Tie správne zaostrovacie optiky Vám napomáhajú pri bezpečnom obrábaní materiálu: Obrábacie optiky typovej rady BEO napríklad pri zváraní, programovateľné zaostrovacie optiky PFO pri skenerovom zváraní.

Rozpoznanie charakteristík sa vykonáva cez VisionLine Detect
Spracovanie obrazu VisionLine

Systém spracovania obrazu VisionLine automaticky rozpozná charakteristické tvary geometrie na obrábanom dielci, ako napríklad štrbiny spájania materiálu. V prípade potreby to upraví NC program obrábania. Takto zvýšite kvalitu Vašich obrobkov súčasne pri znížených nákladoch.

TruLaser Station 5005 s doplnkovou rotačnou osou
Rotačné osi

Doplnková rotačná os zariadenia TruLaser Station 5005 slúži na zváranie rotačne symetrických obrobkov. V závislosti od veľkosti a hmotnosti obrobku si vyberiete rotačnú os s optimálnymi parametrami.

TruLaser Station s doplnkovou motorickou rotačnou osou
Motorická rotačná os

Motorická rotačná os rýchlo presunie zaostrovaciu optiku do správnej polohy. Zaostrovaciu optiku je možné týmto spôsobom natáčať o ± 120º.

Panel PC na TruLaser Station 5005
Panel PC

Panel PC vyhodnocuje signály obrazu a ponúka komfortné ovládanie. Prostredníctvom dotykovej obrazovky rýchlo a jednoducho načítate rozmery priamo na obrábanom dielci.

Zväčšený pracovný priestor zariadenia TruLaser Station 5005
Zväčšenie pracovného priestoru

Pri obrábaní väčších obrobkov môžete rozšíriť ochrannú kabínu vľavo a/alebo vpravo na obe strany po cca. 350 mm. Takto zväčšený pracovný priestor zjednodušuje integrovanie prípravkov.

Upínacia veža zariadenia TruLaser Station 5005
Upínacia veža

Umiestnite, upnite alebo vycentrujte zváranú konštrukčnú skupinu v upínacej veži. Vo dvoch nezávisle ovládateľných upínacích členoch je uchytený protiľahlý pridržiavač alebo centrovacie prípravky. Nastavíte individuálne silu upínania a rýchlosť tlakovými regulátormi a skrtiacimi ventilmi.

Krížový stôl X-Y zariadenia TruLaser Station 5005
Krížový stôl X-Y

Oblasť pohybu krížového stola X-Y je na ploche 300x300mm². Platňa s T-drážkami sa využíva na flexibilnú montáž prípravkov.

Prípojky na integrovanie prípravkov na TruLaser Station 5005
Prípojky na integrovanie prípravkov

TruLaser Station 5005 Vám poskytuje množstvo prípojok médií na jednoduché integrovanie prípravkov. Vďaka tomu je možné využívať viaceré digitálne vstupy a výstupy ako aj dostatočné napájanie plynom a stlačeným vzduchom.

Motorické zaostrovanie

Pomocou motorického zaostrovania sa prepínate medzi teplovodivým a hĺbkovým zváraním bez manuálnych nastavovacích prác. Takto je možné skrátiť vedľajšie neproduktívne časy na minimum.

Obrázok produktu aplikácie Smart Teach

Aplikácia Smart Teach

Aplikácia Smart Teach je určená pre Vašu programovateľnú zaostrovaciu optiku PFO. Zjednodušuje vytváranie a nastavovanie programov laserového zvárania. Digitálna kamera pri tom prenáša obraz priamo do aplikácie. Vďaka tomu načítate rozmery dielca komfortne priamo z obrobku. Ak chcete vytvoriť a načítať rozmery geometrie dielca, môžete to vykonať na tablete pomocou intuitívneho ovládania gestami.

Visual Online Support

Visual Online Support (VOS)

Vyjasnenie dokonca aj zložitých situácií cez aplikáciu – bez zásahu technika na mieste? Cez Visual Online Support (VOS) si cez aplikáciu pohodlne, rýchlo a bezpečne vymeníte obrazové, zvukové a video súbory a vyhnete sa tak dlhým prestojom stroja.

Obrázok produktu TruTops PFO

TruTops PFO pre aplikácie skenerového zvárania

Pomocou offline softvéru TruTops PFO komfortne naprogramujete Vaše 2D a 3D laserové procesy: Jednoducho pritom vytvorte v editore ľubovoľné cesty, hrany alebo plochy. Alternatívne môžete načítať jestvujúce obrobky z CAD programov a na základe nich naprogramovať procesy obrábania.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

V závislosti od aplikácie si môžete vybrať zo širokej palety pevnolátkových laserov ten správny laser pre Vaše aplikácie. TruLaser Station 5005 je možné použiť so všetkými vláknom vedenými pevnolátkovými lasermi TRUMPF s výkonmi lasera až do 1000 W.

Rôznorodé a rokmi overené modulové stavebnice optík vďaka svojej kompaktnej konštrukcii perfektne harmonizujú so strojom TruLaser Station 5000.

Zaostrovacie optiky

Či pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov: Robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce!

Zaostrovacia optika BEO D70 s pozorovacou kamerou, Crossjet a perlátorovou dýzou
BEO D70

Veľké pracovné vzdialenosti pri malom priemere ohniska

Programovateľné zaostrovacie optiky

Ideálne optiky pre diaľkové obrábanie

Programovateľná zaostrovacia optika PFO 20
PFO 20

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

Obrábacie optiky TRUMPF
PFO 33

Zváranie a vytváranie otvorov s programovateľnou zaostrovacou optikou PFO.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt