You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Ohraňovacie stroje | TRUMPF
Bending machines, image of the technology

Ohraňovacie stroje

Ohraňovacie stroje TRUMPF predstavujú bohaté skúsenosti a inovácie, ktoré udávajú smer. Široké portfólio zahŕňa stroje pre technológie ohýbania do zápustky a výkyvného ohýbania takisto ako aj veľkoformátové ohraňovacie stroje a plnoautomatizované riešenia. Pre každú technológiu ohýbania je k dispozícii široká škála variantov – rozhodne Vaša aplikácia. Pomocou strojov TruBend budete presne a hospodárne vyrábať jednoduché aj zložité dielce každej veľkosti. Vždy budete mať úžitok z vysokej kvality dielcov, vysokej flexibility, inovatívnych nástrojov, premyslených riešení automatizácie ako aj inteligentného softvéru z jednej dielne. Ovládateľnosť a ergonómia sú v popredí: Stroj podporuje operátora pri práci.

Ohýbanie do zápustky

Pri ohýbaní do zápustky, alebo aj pri ohraňovaní sa ohýba plech kontrolovaným pohybom tlačeného barana smerom nadol. Pritom sa plochý plech zatlačí horným nástrojom do spodného nástroja tvaru V (matrice) a pritom sa priamočiaro tvárni. Zadné dorazy zabezpečujú presnú polohu obrobku.

Výkyvné ohýbanie

Výkyvné ohýbanie je perfektná variant určený na zložité aplikácie ohýbania s rádiusovými ohybmi, krátkymi ramenami alebo úzkymi profilmi. V strojoch s výkyvným ohýbaním firmy TRUMPF sa nachádza takzvané ohýbacie rameno. Tvorené je C profilom, na ktorom je namontovaný horný a spodný nástroj. Pri ohýbaní sa pohybuje C profil smerom nahor alebo nadol, prípadne vykonáva malé elipsoidné pohyby.

Manuálne ohýbanie do zápustky

TruBend Séria 3000, hospodárny štandardný stroj

TruBend Séria 3000

TruBend Série 3000 spája najvyššiu kvalitu TRUMPF s jednoduchou obsluhou a atraktívnym pomerom ceny a výkonu. Vďaka tomu budete hospodárne vyrábať dokonca aj pri minimálnom vyťažení a profitovať z presných výsledkov ako aj najvyššieho bezpečnostného štandardu.

TruBend Séria 5000, produktívny všestranný stroj

TruBend Séria 5000

TruBend Série 5000 je celosvetovo najúspešnejší ohraňovací lis firmy TRUMPF. Od programovania cez osadzovanie nástrojov až po samotné ohýbanie - pomocou tohoto ohraňovacieho lisu budete vyrábať bezkonkurenčne produktívne.

TruBend Séria 7000

TruBend Séria 7000

TruBend Série 7000 je vzorovým príkladom pre perfektnú súhru človeka a stroja: Vysoké rýchlosti a hodnoty zrýchlení ohraňovacieho lisu Vám zaručujú v spojení s optimálnymi pracovnými podmienkami prvotriednu celkovú produktivitu.

TruBend Séria 8000, flexibilný veľkoformátový stroj

TruBend Séria 8000

Stroje TruBend Série 8000 presviedčajú precíznou mnohostrannosťou, využiteľnou montážnou výškou až do 875 mm a tlačnou silou až do 1.000 t. Radi Vám pomôžeme vytvoriť podmienky aj pre špeciálne riešenia.

Automatizované ohýbanie do zápustky

TruBend Cell 5000

TruBend Cell 5000

Hľadáte produktívnu a flexibilnú automatizáciu pre široké spektrum dielov a konštantne vysokú kvalitu výroby? TruBend Cell 5000 je ideálne riešenie.

TruBend Cell 7000, inovatívna super rýchla pracovná bunka ohýbania

TruBend Cell 7000

Ohýbajte malé diely vysoko dynamicky a hospodárne: pomocou kompaktnej a inovatívnej super rýchlej pracovná bunka ohýbaniaTruBend Cell 7000.

Poloautomatické výkyvné ohýbanie

TruBend Center Séria 5000 (B33)

TruBend Center 5030

TruBend Center 5030 obrába Vaše plechy neočakávane flexibilne. Otvorte si pomocou technológie výkyvného ohýbania firmy TRUMPF asi najširšie spektrum dielov vyrábaných na strojoch tohto typu. Ohýbajte poloautomaticky aj zložité dielce, ďaleko cez rozsah klasického sortimentu výkyvného ohýbania.

Plnoautomatické výkyvné ohýbanie

TruBend Center 7030

TruBend Center 7030

TruBend Center 7030 obrába Vaše plechy plnoautomaticky. Rotačný manipulátor dielcov za Vás vybaví otáčanie a posúvanie obrobkov a pracuje pritom extrémne rýchlo.

Ohraňovacie nástroje

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail

Spotrebné a náhradné diely
E-mail

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt