You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

TruBend Cell 5000 | TRUMPF
TruBend Cell 5000, produktívna univerzálna pracovná bunka ohýbania
TruBend Cell 5000, produktívna univerzálna pracovná bunka ohýbania
Ohýbacie stroje

TruBend Cell 5000

Produktívna univerzálna pracovná bunka ohýbania

TruBend Cell 5000, prísavkové chápadlo
TruBend Cell 5000, prísavkové chápadlo
Ohýbacie stroje

TruBend Cell 5000

Prísavkové chápadlo pre veľké obrábaný diely, do hmotnosti 100 kg

-/-

Produktívna univerzálna pracovná bunka ohýbania

TruBend Cell 5000 je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí kladú dôraz na produktívnu a flexibilnú automatizáciu pre najširšie spektrum dielcov a konštantne vysokú kvalitu výroby. Pomocou automatickej pracovnej bunky ohýbania budete vyrábať Vaše diely teraz ešte hospodárnejšie. Užívateľ si zvolí ohraňovací lis a BendMaster, individuálne podľa jeho spektra vyrábaných dielov. Maximálnu voľnosť máte aj pri vytváraní materiálového toku pomocou dopravníkových pásov a paletových dopravníkov.

Široké spektrum vyrábaných dielov

Obrábanie malých a veľkých dielov s hmotnosťou až do 100 kg – vďaka technike uchopovania klieštinami a vákuom.

Presné uhly

Zhodné diely už od prvého dielca – vďaka ACB

Neporaziteľne efektívne

Pomocou zariadenia ToolMaster Bend môžete automaticky osadzovať vhodné nástroje.

Dvojnásobne dobré

BendMaster 60 a BendMaster 150: Automatizácia vhodná pre každé spektrum dielov

Šetrí čas

Vždy vhodné chápadlo vďaka automatickej výmene chápadiel

Bezpečná manipulácia s materiálom

Vďaka snímaču plechu pre presné rozpoznanie polohy uchopí chápadlo prístrih v správnej polohe.

TruBend Cell 5000: Produktívna univerzálna pracovná bunka ohýbania
TruBend Cell 5000: Automatická výroba veľkých dielov hmotnosti až do 100 kg
TruBend Cell 5000: senzorika zadných dorazov
-/-
BendMaster 150

Nosnosť 150 kg na zariadení BendMaster (150)

BendMaster 60

Nosnosť 60 kg na zariadení BendMaster (60)

TruBend Cell 5000, snímač plechu pre presné nasnímanie polohy
Snímač plechu pre presné nasnímanie polohy

Snímače plechu zistia presnú polohu a garantujú presné uchopenie obrobkov. Už nie je potrebná dodatočná centrovacia stanica.

TruBend Cell 5000, prísavkové chápadlo

TruBend Cell 5000 s prísavkovým chápadlom

Na veľké diely ponúka TRUMPF početné chápadlá s vákuovou technikou, medzitým aj jednotlivé ovládanými viac okruhovými prísavkami a individuálne nastaviteľným multichápadlom.

TruBend Cell 5000, kliešťové chápadlo

TruBend Cell 5000 s kliešťovým chápadlom

Kliešťové chápadlo umožňuje automatizované ohýbanie malých obrobkov. Jeho lineárna a rotačná os skracuje časovo náročné operácie prechytávania.

-/-
TruBend Cell 5000 s robotom BendMaster 60
TruBend Cell 5000 s robotom BendMaster 150
Max. veľkosť konštrukčného dielu 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm
Profily 2500 mm 4000 mm
Max. hmotnosť konštrukčného dielu 40 kg 100 kg
Max. nosnosť 60 kg 150 kg
Min. hrúbka plechu 0,7 mm 0,7 mm
Dĺžka dráhy pohybu 6 - 14 m 6 - 16 m
Max. skladovacia výška prístrihov 700 mm 700 mm
Max. výška stohu hotových dielov 1000 mm 1200 mm

Vďaka početným funkciám je Váš TruBend Cell 5000 mimoriadne rýchla a presná pracovná bunka ohýbania.

Tempo

TruBend Cell 5000, konzola pre výmenu chápadla
Konzola pre výmenu chápadla

Konzola umožňuje samočinnú výmenu chápadla a automatické spracovanie rôznych zákaziek bez manuálneho zásahu.

TruBend Cell 5000, dopravníkový pás
Dopravníkový pás

Dopravníkový pás vypúšťa malé diely, ktoré nie je možné ukladať na seba

Paletový dopravník

Paletový dopravník prisúva prístrihy alebo vykladá hotové obrobky, bez prerušenia procesu ohýbania.

TruBend Cell 5000 s robotom BendMaster
ToolMaster

Pomocou automatického meniča nástrojov ToolMaster môžete pre každý nový program automaticky osadzovať nástroje do Vášho stroja TruBend Cell 5000. Neoceniteľná výhoda, práve pri malých výrobných dávkach. Ušetríte čas a námahu.

TruBend Cell Série 5000, stanica odoberania plechov
Stanica odoberania plechov

Stanica odoberania plechov rozdeľuje a obrába až štyri typy obrobkov v jednom pracovnom kroku, súbežne s hlavným výrobným časom.

Presnosť

Systém merania uhlov ACB

Pomocou osvedčeného systému na meranie uhlov ACB stále docielite presné uhly – bez manuálneho zásahu.

TruBend Cell 5000, stanica odoberania plechov
Senzorika 6-osového systému zadného dorazu

Senzorika 4-osového alebo 6-osového zadného dorazu presne umiestni Vaše obrábané diely.

Možnosť individualizácie

TruBend Cell 5000, podlahová koľajová dráha
Dráha pohybu

Dĺžku podlahovej koľajovej dráhy je možné zvoliť ľubovoľne. Poskytuje to priestor pre prístrihy a hotové diely.

BendMaster 60 a 150
BendMaster

Automatizácia vhodná pre každé spektrum dielov: pomocou zariadenia BendMaster (60) a BendMaster (150).

Prepojené v sieti

Central Link

Pomocou Central Link, rozhrania Industrie 4.0 pre stroje TRUMPF, jednoducho a bezpečne prepojíte Vašu výrobu do siete. Pomocou tohto rozhrania môžete využívať služby zo sveta riešení TruConnect. Aj Vaše lokálne systémy, napríklad ERP, je možné jednoducho napojiť podľa štandardu OPC UA.

TruTops Bend

Spoľahnite sa na najvyššiu kvalitu už od prvého dielca! Pri programovaní automatizovaných pracovných buniek ohýbania sa o to stará TruTops Bend pomocou zabudovaného know-how ohýbania firmy TRUMPF pomocou hodnôt skrátenia ako aj algoritmov na voľbu nástrojov a na prepočet postupnosti ohýbania.

Softvér

Rozsiahla ponuka softvérov TruTops Vás podporuje počas celého výrobného procesu. Jednoducho a cielene môžete riadiť Vaše priebehy v prevádzke od správy Vašich zákaziek a procesov nákupu až po expedíciu hotových dielcov. Vďaka priamemu prepojeniu s riadením stroja máte stále prehľad o aktuálnom stave Vašich zákaziek.

Štandardné nástroje

Pre výrobu Vášho individuálneho sortimentu máte na výber z viac ako 150 typov horných a spodných nástrojov. Môžete objednať nástroje ako sadu alebo aj jednotlivo.

Systém merania uhlov ACB
Nástroj s ACB

Pomocou osvedčeného systému na meranie uhlov ACB stále docielite presné uhly – bez manuálneho zásahu.

Nástroje ZN

Pri obrábaní pozinkovaného plechu môže už po niekoľkých ohyboch dochádzať k nalepovaniu a k studenému zvareniu zinku na spodný nástroj. Následkom sú odtlačky na obrobku a nepresnosti ohýbania. Zabrániť tomu je možné pomocou ohraňovacích nástrojov TRUMPF s povrchovou úpravou LASERdur ZN. Spájajú vysokú povrchovú tvrdosť s vynikajúcimi klznými vlastnosťami, sú odolné voči korózii a nevyžadujú si vysoké nároky na čistenie.

Špeciálny nástroj

Pri špeciálnych požiadavkách pre Vás navrhne TRUMPF úplne individuálne riešenie nástrojov. Aby sa zabezpečila kvalita výroby Vašich dielcov, otestujeme nástroje už vopred, s Vašim špeciálnym materiálom a vyrobíme z neho vzorky.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Skontaktujte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail
Sťahovanie
Servis & Kontakt