Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Ohýbacie stroje

TruBend Cell 5000

Produktívna univerzálna pracovná bunka ohýbania

TruBend Cell 5000 s prísavkovým chápadlom
TruBend Cell 5000 s prísavkovým chápadlom
Ohýbacie stroje

TruBend Cell 5000

Prísavkové chápadlo pre veľké obrábaný diely, do hmotnosti 100 kg

TruBend Cell 5000 so zásobníkom ToolMaster
TruBend Cell 5000 so zásobníkom ToolMaster
Ohýbacie stroje

TruBend Cell 5000

Automatická výmena nástrojov

Produktívna univerzálna pracovná bunka ohýbania

Jednoduché programovanie, rýchle automatické ohýbanie: TruBend Cell 5000 je ideálne riešenie pre všetkých, ktorí kladú dôraz na produktívnu a flexibilnú automatizáciu pre najširšie spektrum dielcov. Kvalita pri tom ostáva konštantne vysoká. Vďaka najnovšej sérii ohraňovacích strojov TruBend 5000 predstavuje pracovná bunka ohýbania najaktuálnejší stav techniky, napríklad v oblasti programovania a merania uhlov. Zvolíte si ohraňovací lis a BendMaster individuálne podľa Vášho spektra vyrábaných dielov. Maximálnu voľnosť máte aj pri vytváraní materiálového toku pomocou dopravníkových pásov a paletových dopravníkov.

Perfektne naprogramovaný

Programovací softvér TecZone Bend inšpiruje – je extrémne rýchly a ľahko sa ovláda.

Široké spektrum vyrábaných dielov

Obrábanie malých a veľkých dielov s hmotnosťou až do 100 kg – vďaka technike uchopovania klieštinami a vákuom.

Presné uhly

Zhodné diely už od prvého dielca – vďaka ACB Laser a ACB Wireless

Dvojnásobne dobré

BendMaster 60 a BendMaster 150: Automatizácia vhodná pre každé spektrum dielov

Šetrí čas

Vždy vhodné chápadlo vďaka automatickej výmene chápadiel

Jednoduchá výmena

ToolMaster počas niekoľkých málo sekúnd vymení nástroj automaticky pre každý nový program.

TruBend Cell 5000: produktívna univerzálna pracovná bunka ohýbania
TecZone Bend
TruBend Cell 5000 s robotom BendMaster 150
Nosnosť 150 kg na zariadení BendMaster (150)

TruBend Cell 5000, BendMaster s nosnosťou 60 kg
Nosnosť 60 kg na zariadení BendMaster (60)

Snímač plechu pre presné rozpoznanie polohy

Snímače plechu zistia presnú polohu a garantujú presné uchopenie obrobkov. Už nie je potrebná dodatočná centrovacia stanica.

TruBend Cell 5000 s nastaviteľným multichápadlom Medium

TruBend Cell 5000 s nastaviteľným multichápadlom Medium

Na veľké diely ponúka TRUMPF množstvo chápadiel s vákuovou technikou, okrem iného aj jednotlivé ovládané viac okruhovými prísavkami a s individuálne nastaviteľným multichápadlom.

TruBend Cell 5000, kliešťové chápadlo

TruBend Cell 5000 s kliešťovým chápadlom

Kliešťové chápadlo umožňuje automatizované ohýbanie malých obrobkov. Jeho lineárna a rotačná os skracuje časovo náročné operácie prechytávania. Na veľké diely ponúka TRUMPF početné chápadlá s vákuovou technikou, medzitým aj jednotlivé ovládanými viac okruhovými prísavkami a individuálne nastaviteľným multichápadlom.

Stroj                
Lisovacia sila 1300 kN 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN 3200 kN
Dĺžka ohraňovania 3230 mm 3230 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4250 mm 4420 mm 4420 mm
Voľný priestor medzi bočnicami 2690 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm 3680 mm
Využiteľná montážna výška 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Vyloženie 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Rýchlosti                
Zrýchlený chod osi Y 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s 220 mm/s
Max. Y-Arbeitsgang 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
BendMaster (60)                
Max. nosnosť 60 kg - 60 kg - 60 kg - 60 kg -
Max. hmotnosť dosky 40 kg - 40 kg - 40 kg - 40 kg -
Max. rozmer dosky 1000 mm x 2000 mm - 1000 mm x 2000 mm - 1000 mm x 2000 mm - 1000 mm x 2000 mm -
Min. hrúbka plechu 0,7 mm - 0,7 mm - 0,7 mm - 0,7 mm -
BendMaster (150)                
Max. nosnosť - 150 kg - 150 kg - 150 kg - 150 kg
Max. hmotnosť dosky - 100 kg - 100 kg - 100 kg - 100 kg
Max. rozmer dosky - 3000 mm x 1500 mm - 3000 mm x 1500 mm - 3000 mm x 1500 mm - 3000 mm x 1500 mm
Min. hrúbka plechu - 0,7 mm - 0,7 mm - 0,7 mm - 0,7 mm
Rozmery a hmotnosti                
Hmotnosť zariadenia BendMaster 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg 620 kg 784 kg
Hmotnosť základného stroja 11800 kg 11800 kg 17850 kg 17850 kg 19850 kg 19850 kg 23400 kg 23400 kg
Stroj TruBend 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm 3980 mm x 1900 mm x 2840 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 4970 mm x 1900 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm 5140 mm x 2055 mm x 3000 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm 5180 mm x 2055 mm x 3200 mm
Podlahová koľajová dráha na jeden 2000 mm 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg 320 kg

Tempo

TruBend Cell 5000, konzola pre výmenu chápadla
Konzola pre výmenu chápadla

Konzola umožňuje samočinnú výmenu chápadla a automatické spracovanie rôznych zákaziek bez manuálneho zásahu.

TruBend Cell 5000, dopravníkový pás
Dopravníkový pás

Dopravníkový pás vypúšťa malé diely, ktoré nie je možné ukladať na seba

TruBend Cell 5000 s dopravníkom platní
Paletový dopravník

Paletový dopravník prisúva prístrihy alebo vykladá hotové obrobky, bez prerušenia procesu ohýbania.

TruBend Cell 5000, stanica odoberania plechov
Stanica odoberania plechov

Stanica odoberania plechov rozdeľuje a obrába až štyri typy obrobkov v jednom pracovnom kroku, súbežne s hlavným výrobným časom.

ToolMaster

Pomocou automatického meniča nástrojov ToolMaster môžete pre každý nový program automaticky osadzovať nástroje do Vášho ohraňovacieho lisu a tak zvýšite vyťaženie stroja.

Presnosť

Systémy merania uhlov ACB Wireless a ACB Laser

Pomocou osvedčených systémov na meranie uhlov ACB Wireless a ACB Laser docielite stále presné uhly – bez manuálneho zásahu.

TruBend Cell 5000, senzorika 6-osového systému zadného dorazu
Senzorika 6-osového systému zadného dorazu

Senzorika 4-osového alebo 6-osového zadného dorazu presne umiestni Vaše obrábané diely.

Možnosť individualizácie

TruBend Cell 5000, dráha pohybu
Dráha pohybu

Dĺžku podlahovej koľajovej dráhy je možné zvoliť ľubovoľne. Poskytuje to priestor pre prístrihy a hotové diely.

BendMaster

Automatizácia vhodná pre každé spektrum dielov: pomocou zariadenia BendMaster (60) a BendMaster (150).

Prepojenie do siete

Keyvisual Connectivity
Digitálne pripojenie a integrácia pre inteligentné riešenia

Integrácia viacerých strojov TRUMPF do Vášho vlastného softvérového prostredia je bezproblémová a jednoduchá. Či už pre integráciu do Oseon-u alebo pre pripojenie na monitorovacie nástroje a nástroje na analýzu - máme vhodné riešenie pre každú kombináciu. S našimi rozhraniami založenými na štandarde OPC UA je možné aj pripojenie k softvérovým systémom iných dodávateľov.

TecZone Bend

Programujte tak rýchlo ako ešte nikdy predtým: Vďaka TecZone Bend môžete spojiť programovanie ohýbania v kancelárii s programovaním na dielni, na ohraňovacom stroji TruBend. Počas niekoľkých sekúnd sa automaticky vytvorí návrh programovania na báze 2D a 3D súborov – vrátane NC kódu.

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.

Štandardné nástroje

Pre výrobu Vášho individuálneho sortimentu máte na výber z viac ako 150 typov horných a spodných nástrojov. Môžete objednať nástroje ako sadu alebo aj jednotlivo.

Nástroj s ACB

Pomocou osvedčeného systému na meranie uhlov ACB stále docielite presné uhly – bez manuálneho zásahu.

Nástroje ZN

Pri obrábaní pozinkovaného plechu môže už po niekoľkých ohyboch dochádzať k nalepovaniu a k studenému zvareniu zinku na spodný nástroj. Následkom sú odtlačky na obrobku a nepresnosti ohýbania. Zabrániť tomu je možné pomocou ohraňovacích nástrojov TRUMPF s povrchovou úpravou LASERdur ZN. Spájajú vysokú povrchovú tvrdosť s vynikajúcimi klznými vlastnosťami, sú odolné voči korózii a nevyžadujú si vysoké nároky na čistenie.

Špeciálny nástroj

Pri špeciálnych požiadavkách pre Vás navrhne TRUMPF úplne individuálne riešenie nástrojov. Aby sa zabezpečila kvalita výroby Vašich dielcov, otestujeme nástroje už vopred, s Vašim špeciálnym materiálom a vyrobíme z neho vzorky.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Ohraňovacie nástroje štandard
Bending tools

More bending freedom: Benefit from our comprehensive range of bending tools or have special tools created to your requirements.

TRUMPF Produktportfolio
Portfólio produktov TRUMPF

TRUMPF ponúka výrobné riešenia v oblastiach strojov a systémov, laserov, výkonovej elektroniky, elektrického ručného náradia, Smart Factory, softvéru a služieb.

ToolMaster
Automatizácia ohraňovacích strojov

Automatizovaný menič nástrojov pre Váš ohraňovací lis TRUMPF vykonáva za Vás všetky procesy výmeny nástrojov a šetrí Vám tým čas a námahu.

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Ohraňovacie nástroje Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Aplikácia BendGuide Zistite viac
Sťahovanie
Servis & Kontakt