Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruBend Center 7020
TruBend Center 7020
Ohýbacie stroje

TruBend Center Séria 7000

TruBend Center 7020: Teraz ešte rýchlejší a s možnosťou výroby až o 60% vyšších krabíc

TruBend Center 7030
TruBend Center 7030
Ohýbacie stroje

TruBend Center Séria 7000

TruBend Center 7030: Plnoautomatické centrum výkyvného ohýbania

TruBend Center 7030, predný doraz
TruBend Center 7030, predný doraz
Ohýbacie stroje

TruBend Center Séria 7000

TruBend Center 7030: Jednoduché nakladanie vďaka prednému dorazu

TruBend Center 7030, nakladacie klieštiny
TruBend Center 7030, nakladacie klieštiny
Ohýbacie stroje

TruBend Center Séria 7000

Rýchle a presné prepravovanie pomocou nakladacích klieštin

TruBend Séria 7000 s automatizáciou
TruBend Séria 7000 s automatizáciou
Ohýbacie stroje

TruBend Center Séria 7000

TruBend Center 7030: Plnoautomatické centrum výkyvného ohýbania s funkciou nakladania a vykladania

TruBend Center 7030, ucelený systém s vozíkmi skladu a skladom
TruBend Center 7030, ucelený systém s vozíkmi skladu a skladom
Ohýbacie stroje

TruBend Center Séria 7000

TruBend Center 7030: Ešte produktívnejšie s napojením na sklad

Plnoautomatické výkyvné ohýbanie

Pomocou strojov TruBend Center série 7000 si vďaka plnoautomatickej technológii výkyvného ohýbania otvoríte azda najširšie spektrum dielcov a môžete vysoko produktívne vytvárať aj zložité obrobky. Od zložitých zárubní až po veľkoplošnú vaňu vznikajú obrábané dielce na najrozličnejší priemyselný účel a aplikácie. Nový TruBend Center 7020 ponúka najvyššiu produktivitu vďaka možnosti výroby o 60% vyšších krabíc a ešte rýchlejším dobám cyklov. Pomocou rotačného manipulátora dielcov a automatického nakladania a vykladania zo zariadenia TruBend Center 7030 môžete plnoautomaticky a vysoko produktívne vyrábať až na 3 metrovej dĺžke ohýbania.

Rotačný manipulátor dielcov

Rotačný manipulátor dielcov zachytí prístrih a otáča ním úplne samočinne do požadovanej pozície.

Dve osi, nekonečne veľa možností

2-osový manipulátor dielov polohuje plech a umožňuje aj ohyby nadol.

Presné uhly

Zhodné diely už od prvého dielca – vďaka ACB Laser

Programovanie obratom ruky

Najjednoduchšie a najrýchlejšie ofline programovanie pri strojoch s výkyvným ohýbaním: TecZone Fold.

Integrovaná výmena nástrojov

Pomocou integrovaného meniča nástrojov ToolMaster Bend môžete automaticky osadzovať vhodné pridržiavacie nástroje.

Každý diel zvládnutý

Rôzne systémy chápadiel vhodne pridrživajú obrábané dielce.

On-Demand Servo riadenie

Servo riadenie On-Demand pracuje rýchlo, energeticky efektívne a ticho.

TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Automatické nakladanie a vykladanie zo zariadenia TruBend Center 7030
TruBend Center 7020, rotačný manipulátor dielcov
Rotačný manipulátor dielcov

Pomocou inovatívneho rotačného manipulátora dielcov sa vykonáva každé ohýbanie plne automaticky. Vaše plechy upevňuje, otáča a polohuje v stroji do správnej polohy. V prípade nového TruBend Center 7020 sa presúva ešte bližšie k čiare ohybu bez obopínania. Tým sa skracuje doba cyklu. Operátor je odbremenený a musí už len nakladať a vykladať. Ohýbanie sa tak stáva veľmi produktívnym.

TruBend Center, 2-osový manipulátor dielov
2-osový manipulátor dielov

2-osový manipulátor dielov automaticky polohuje plech pri všetkých ohyboch na hranu obrobku. Pomocou prídavnej výškovej osi je možné fixovať obrábané dielce v rôznych polohách. Vďaka výškovej osi je možné bezpečne vyhadzovať aj diely s ohybmi nadol. Zvyšuje to Vašu flexibilitu pri výrobe dielov, budete bezpečne vyrábať úzke profily, komponenty s viacerými ohybmi alebo prelismi a výrezmi.

TruBend Center, pohon klinovým remeňom
Pohon klinovým remeňom

Svojim geniálne jednoduchým riadením dráhy prispieva inovatívny pohon klinovým remeňom stroja TruBend Center k najvyššej presnosti. Vďaka súhre dvoch osí vzniká ideálna dráha pohybu, ktorá šetrí povrch Vašich obrobkov. Vďaka princípu konštrukcie pohonu je Váš TruBend Center okrem toho mimoriadne robustný pre každodenný priemysel.

TruBend Center, ToolMaster Bend
Integrovaný menič nástrojov

Integrovaný menič nástrojov ToolMaster Bend automaticky mení vhodné pridržiavacie nástroje. Okrem toho preberie za Vás množstvo práce. Predchádza chybám pri osadzovaní nástrojov, skracuje časy výmeny nástroja a umožňuje hospodárnu výrobu jednotlivých dielov.

Zásuvka z konštrukčnej ocele, hrúbka plechu 0,6 mm

Vysoká presnosť opakovania pri rôznych ohyboch.

Kryt telesa

Kryt telesa z konštrukčnej ocele, hrúbka plechu 3 mm

Najvyššia presnosť aj pri hrubších materiáloch.

TruBend Center, aplikácia ohýbania rádiusov pri nerezi s dvoma plechmi

Nerezová zásuvka, hrúbka plechu 1 mm

Ohýbanie rádiusov s dvojitým plechom.

TruBend Center, aplikácia ohýbania rádiusov pri nerezi

Nerezový kryt obrazovky, hrúbka plechu 1 mm

Krátke ramená v kombinácii s ohýbaním rádiusov.

TruBend Center, aplikácia ohýbania rádiusov pri konštrukčnej oceli

Kryt stĺpika z konštrukčnej ocele, hrúbka plechu 0,8 mm, skladajúci sa z dvoch častí

Najvyššia presnosť, dielce je možné vložiť do seba.

TruBend Center, aplikácia ohýbania s najrozličnejšími ohybmi

Oceľový ochranný plech, hrúbka plechu 1 mm

Vysoká presnosť opakovania pri najrozličnejších ohyboch.

TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Max. dĺžka ohybu 2163 mm 3123 mm
Min. dĺžka ohybu 200 mm 200 mm
Max. výška krabice 350 mm 220 mm

Vďaka početným funkciám je TruBend Center 7030 presný a vysoko produktívny.

ACB Laser

ACB Laser je optický systém na korekciu uhla, ktorý pracuje bezdotykovo: Laser premieta na plech čiaru, kamera potom detekuje uhol.

Vákuový modul s 3 plochami

Vákuový modul s 3 plochami polohuje plech pomocou prísaviek umiestnených na jeho čelnej, vrchnej a spodnej strane. Ak nie je k dispozícii žiadna dostatočná plocha na prisatie, prevezmú túto úlohu takzvané magnetické alebo kliešťové moduly.

TruBend Center 7020, modul s magnetmi/kliešťami
Modul s magnetmi/kliešťami

Pri obrábaných dieloch, ktoré nemajú dostatočnú plochu na prisatie, prevezmú polohovanie plechu ďalšie systémy uchopovania. Pri týchto väčšinou malých dielcoch sa používajú takzvané magnetické alebo kliešťové moduly.

Rýchlo k správnemu programu

Pomocou skenera QR (2D) kódov alebo bluetooth skenera obratom ruky načítate ten správny program ohýbania. 2D-Code-Scanner je spojený so strojom, načíta z papiera čiarový kód alebo QR kód a automaticky načíta správny program; bluetooth skener dokáže skenovať kód dokonca aj z plechu.

TruBend Center Séria 7000, prídavná obrazovka
Prídavná obrazovka

Naprogramujte súbežne s hlavným výrobným časom a vyrábajte bez papierov: Prídavná obrazovka na riadení stroja Vám okrem potrebných okien a výkresov pre programomvaniiie a produkciu zobrazí ešte ďalšie informácie. Takto môžete napr. súčasne programovať a vyrábať pomocou dielenského programovania.

Pohon On-Demand Servo riadenia

Servopohon On-Demand Servo riadenia dodáva do Vášho stroja TruBend presne potrebné množstvo energie. Beží len počas procesu ohýbania; inak je hydraulika odstavená a nespotrebúva žiadnu energiu. Ak musí tlačný baran prekonať veľkú hĺbku vnorenia, podporuje ho zvýšenou pracovnou rýchlosťou. Pohon pracuje úsporne, rýchlo a veľmi ticho.

TecZone Fold

Ušetrite čas a zvýšte kvalitu pri vytváraní Vašich programov na základe 2D alebo 3D súborov. Pomocou TecZone Fold, programovacím softvérom pre automatické ofline programovanie stroja TruBend Center (stroj s výkyvným ohýbaním).

Softvér okruhu procesov

Softvér

Od dopytu zákazníka až po vyexpedovanie hotových dielov – softvérové portfólio firmy TRUMPF optimalizuje celý Váš výrobný proces. TRUMPF pritom inteligentne spája softvér so strojmi a službami do riešení šitých na mieru, spĺňajúce požiadavky pre Priemysel 4.0 pre Vašu Smart Factory.

TruBend Center, sklopný pridržiavací nástroj (ENW)
Sklopný pridržiavací nástroj (ENW)Einschwenkbares Niederhalterwerkzeug (ENW)

Pomocou prídavných pridržiavačov môžete vyrábať aj veľmi úzke profily alebo konštrukčné dielce s prelismi v blízkosti čiar ohybu. V prípade potreby stroj automaticky otočí smerom zhora pridržiavače ENW. Jestvujúce štandardné pridržiavače sa pritom nemusia ani vymeniť ani upraviť.

TruBend Center, prídavný ohýbací nástroj
Prídavný ohýbací nástroj (ZBW)

Prídavné ohýbacie nástroje je možné osadzovať automaticky, aby bolo možné ohýbať jazýčky alebo odsadené ohyby. V prípade potreby sa nástroje automaticky presunú zo svojej bočnej parkovacej polohy na správne miesto a obrábajú plech bez pomoci ostatných ohraňovacích nástrojov.

TruBend Center, rohový pridržiavač
Rohový pridržiavač

Vďaka rohovým pridržiavačom budete veľmi jednoducho vyrábať krabice s vnútornými ohybmi. Rohy sa šikmo automaticky vysúvajú a zasúvajú. Týmto spôsobom sa môže pohybovať pridržiavač smerom nadol, bez toho aby došlo ku kolízii medzi nástrojom a ohybom.

TruBend Séria 7000 s automatizáciou

Automatické nakladanie a vykladanie

Vďaka automatickému nakladaniu a vykladaniu je zariadenie TruBend Center 7030 ešte produktívnejšie. Nakladacia jednotka uchopí prístrihy na nakladacej jednotke súbežne s hlavným výrobným časom a automaticky ich prenáša do stroja. Nakladací vozík sa stará o perfektný tok materiálu: Jednoducho uložíte na palety viacero prístrihov – stroj ich spracuje. Stroj využíva na vykladanie dva dopravníkové pásy a môže, v závislosti od veľkosti obrobkov, jednotlivo alebo synchrónne skladovať vyrobené obrobky. Pre automatizované odoberanie dielcov môžete pripojiť robot.

TruBend Center 7030, ucelený systém s vozíkmi skladu a skladom

Pripojenie na sklad

Pomocou skladu TruStore 3030 alebo veľkoskladu STOPA zorganizujete Vašu manipuláciu s materiálom podľa Vašich potrieb. Pripojenie na sklad je perfektným doplnením k manipulačnej jednotke stroja s výkyvným ohýbaním TruBend Center 7030, čím sa stáva ešte produktívnejším.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TRUMPF Produktportfolio
Portfólio produktov TRUMPF

TRUMPF ponúka výrobné riešenia v oblastiach strojov a systémov, laserov, výkonovej elektroniky, elektrického ručného náradia, Smart Factory, softvéru a služieb.

Key visual of TRUMPF Services Financing
Financing

A one-stop shop for machines and financing: Our transnational financing solutions are tailored to suit your circumstances and market.

TruBend Séria 3000, obrábaný dielec s rôznymi ohybmi
Ohýbanie

Pozrite si viac o rôznych procesoch a metódach presného tvárnenia obrobkov najrozličnejších hrúbok materiálu.

Kontakt
Vysekávacie a ohraňovacie nástroje
E-mail

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Originálne diely Zistite viac Doplnkové výbavy Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Aplikácia BendGuide Zistite viac
Servis & Kontakt