Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruMark Station 5000, Flexibilné viacúčelové zariadenie pre komfortné popisovanie
TruMark Station 5000, Flexibilné viacúčelové zariadenie pre komfortné popisovanie
Označovacie systémy

TruMark Station 5000

Flexibilné viacúčelové zariadenie pre komfortné popisovanie

S možnosťou doladenia a ergonomické

Kompaktné zariadenie TruMark Station 5000 je vďaka svojej inteligentnej, ergonomickej konštrukcii možné použiť ako pracovisko v stoji ako aj v sede. Presne podľa Vašich želaní vybavíme stroj lineárnymi osami v smere x a y a rotačnými osami s rozličnými systémami upínania. Pre integráciu do priebežnej linky ponúka popisovacia stanica možnosť pohybu obrobkov krížom cez zariadenie. Bočné otvory v telese ponúkajú vysokú flexibilitu, aby mohlo zariadenie TruMark Station 5000 rásť spolu s Vašimi požiadavkami. Vďaka svojej flexibilite a svojej vhodnosti na rôzne prípady aplikácií je TruMark Station 5000 vševedkom medzi popisovacími systémami TRUMPF.

Najvyššia kompatibilita

TruMark Station 5000 je možné skombinovať so všetkými popisovacími lasermi TRUMPF.

Mimoriadne bezpečné

Vznikajúce emisie sú priamo odvádzané štandardne integrovaným odsávaním.

Univerzálne použiteľné

Integrujte TruMark Station 5000 do Vašej priebežnej linky alebo ho využijte ako pracovisko v stoji alebo v sede.

Otvorený pre všetko

Využijte pri integrácii do Vašej výrobnej linky možnosť prechodu obrobkov cez zariadenie.

Vytváranie znakov svetlom, TruMark Station 5000
Spracovanie obrazu na príklade zariadenia TruMark 6030
TruMark Station bez opláštenia, na integráciu do výrobných liniek
Univerzálne použiteľné

Napriek zväčšenej pracovnej oblasti Vám TruMark Station 5000 umožňuje vďaka svojim kompaktným rozmerom obvyklú voľnosť pri voľbe miesta inštalácie. Pre integráciu do priebežnej linky Vám stroj ponúka možnosť pohybu obrobkov krížom, cez bočné otvory v skrini alebo cez flexibilné zariadenie TruMark Station 5000 bezopláštenia (laserová trieda 4).

TruMark Station 5000 s integrovaným laserom TruMark
Viacero zobrazovacích optík

Pre zariadenie TruMark Station 5000 je k dispozícii množstvo laserov s rozličnými zobrazovacími optikami. Sú optimálne vyladené pre popisovacie lasery série TruMark, ktoré ponúkajú pre TruMark Station 5000 zobrazovacie optiky až do ohniskovej vzdialenosti 420 mm.

Popúšťanie pomocou TruMark Série 5000

Popúšťanie

Povrch obrobku sa sfarbí vďaka lokálnemu prívodu tepla. V závislosti od materiálu a prívodu energie sa mení popúšťacia farba. Povrch pritom ostane hladký - nemôžu sa usadzovať nečistoty.

Gravírovanie pomocou TruMark 5010 Mobile Marker

Gravírovanie

Pri gravírovaní odstráni laserový lúč časť základného materiálu, čím vytvorí priehlbinu na povrchu. Môže prebiehať po okrajoch strmo alebo po šikmine.

Zafarbenie plastu pomocou zariadenia TruMark Série 5000

Zafarbenie

Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, molekuly farbiva sa cielene sfarbia alebo vyblednú. Povrch pritom ostáva hladký.

Vytváranie štruktúr na povrchu pomocou TruMark Série 5000

Štruktúrované povrchy

Pomocou lasera je možné funkčne štruktúrovať alebo čistiť povrchy. Jestvujú pritom rozličné postupy. Ak sa upraví štruktúra povrchu najmenšími vrstvami nataveného materiálu, je pri nezmenených vlastnostiach materiálu možné docieliť výrazne vyššie priľnavé účinky. Ak sa upraví po vytvorení mikro kopčekov štruktúra povrchu obrábaných dielcov zapadajúcich do seba, výrazne sa vylepšia klzné vlastnosti pri nezmenenom množstve maziva.

Opracovanie povrchu pomocou One-Box lasera

Čistenie laserom

Pomocou lasera je možné jednoducho a rýchlo čistiť povrchy. Takto je možné šetrne odstrániť hrdzu, olej alebo vrstvy fosfátov ako príprava pre nasledujúce procesy, bez toho aby sa poškodil materiál, ktorý sa nachádza pod tým.

Úber materiálu pomocou TruMark Série 5000

Úber materiálu

Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.

Napeňovanie plastov pomocou lasera TruMark

Napenenie

Pri napeňovaní laser ohrieva plast tak, že dôjde ku krátkodobému procesu tavenia. Počas nasledujúceho procesu ochladenia sa uzatvoria malé plynové bublinky, na ktorých sa difúzne odráža dopadajúce svetlo. Pri tomto druhu popisovania laserom vzniká popis s prevýšením.

TruMark Station 5000
Špecifikácia obrobku  
Max. rozmery obrobku (Š x V x H) 680 mm x 500 mm x 700 mm
Dostupná motorická os  
Dráha pohybu osi Z 500 mm 380 mm pri TruMark 5010
Dráha pohybu osi X 300 mm
Dráha pohybu osi Y 300 mm
Rýchlosť pohybu Z 1,5 m/min
Rýchlosť pohybu X 6 m/min
Rýchlosť pohybu Y 6 m/min
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 115/230 V
Elektrická prípojka (frekvencia) 50/60 Hz
Rozmer a hmotnosť pracovnej stanice  
Rozmery pracovnej stanice (Š x V x H) 860 mm x 2000 mm x 1310 mm
Laserová trieda  
Laserová trieda 1
Obrázok produktu TruTops Mark 3D

TruTops Mark 3D

Náš softvér na popisovanie TruTops Mark 3D presviedča svojou obsluhou príjemnou na ovládanie a výrazne kratšími dobami trvania procesov. V závislosti od aplikácie je odteraz možné pomocou laserového systému dosiahnuť na viacero objektov určených na popisovanie – najmä tam, kde bolo predtým potrebných viacero laserov. Vďaka tomu je veľmi jednoduché popisovanie trojrozmerných plôch akými sú napríklad šikmé roviny a zakrivené plochy. K balíku patrí okrem softvéru na popisovanie aj plná verzia 3D CAD editora, pomocou ktorého je možné samostatne vytvoriť obrobky a na základe nich vygenerovať výkresy potrebné pre 3D popisovanie.

TruMark Station 5000 je možné skombinovať so všetkými popisovacími lasermi TRUMPF. Ponúka preto správne riešenie pre každú aplikáciu.

Ďalšie doplnky pre TruMark Station 5000 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.

Doplnková výbava VisionLine na spracovanie obrazu na TruMark Station 5000
Spracovanie obrazu VisionLine

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto. Takisto je možné prečítanie a kontrola popísaného kódu. Stavebnicová konštrukcia vytvára mnohoraké možnosti. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – všetko je možné.

Rotačná os na TruMark Station 5000
Rotačné osi

Pomocou doplnkových rotačných osí môžete vytvárať vysoko kvalitné popisy aj na obrobkoch valcového tvaru. Rotačná os s krokovým motorom umožňuje popisovanie obrábaných dielcov po obvode s hmotnosťou max. 2,5 kg (priemer ručného skľučovadla: 65 mm). Alternatívne je možné dostať rotačnú os, ktorá umožňuje popisovanie obrábaných dielcov po obvode s hmjotnosťou max. 20 kg (priemer ručného skľučovadla: 150 mm).

Servis na diaľku TRUMPF
Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

Krokový režim osí

Integrujte doplnkovú výbavu krokový režim do Vášho zariadenia TruMark Station 5000 aby ste mohli presúvať osi A, X, Y a Z namiesto ovládacieho softvéru pomocou tlačidiel so šípkami na ovládacom paneli TruMark Station. Takto je možné aj bez softvérového zásahu správne nastaviť polohu obrábaného dielca.

Os X / os X-Y pre TruMark Station 5000

Lineárny vodiaci vozík namontovaný na ráme stroja, poháňaný pohonom riadeným povelmi z programu, umožňuje presné nastavenie polohy Vašich obrobkov maximálnej hmotnosti až do 25 kg. Dráha pohybu je 300 mm, presnosť opakovania: ± 0,015 mm, rýchlosť pohybu 6 m/min a presnosť nastavenia polohy ± 0,05 mm.

Otočné zariadenie 90°

Mit der manuell frei einstellbaren Schwenkvorrichtung mit Skala lässt sich die gesamte Beschriftungsfeldbreite für das Standardobjektiv (f = 163 mm) bearbeiten. Über einen Klemmhebel können Sie die Schwenkvorrichtung arretieren.

Integrierte Absaugung TruMark Station 5000

Odsávanie čiastočiek a emisií dymu je integrované do rámu zariadenia TruMark Station 5000 a spojené s pracovným priestorom prostredníctvom PU hadice. Vďaka integrácii v priestore stroja sa nezväčšila plocha potrebná na inštaláciu popisovacieo zariadenia. Kombinovaný filter s aktívnym uhlím je sledovaný pomocou snímača rozdielu tlakov, objemový prietok je možné nastaviť potenciometrom.

Zväčšenie pracovného priestoru

Pracovný priestor je pri obrábaní väčších obrobkov možné zväčšiť pomocou rozšírených bočných stien.

Nožný ovládač

Obsluha TruMark Station 5000 je jednoduchá a komfortná. Proces popisovania môžete spúšťať pohodlne pomocou nožného ovládača.

Ovládacia sada

V ovládacej sade sa nachádza monitor, klávesnica ako aj myš, na ovládanie popisovacieho lasera.

Krokový režim osí

Všetky osi zariadenia TruMark Station 5000 je možné pohybovať pomocou tlačidiel so šípkami na ovládacom paneli stroja.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Qualification support IQ/OQ

You can count on TRUMPF expertise for qualification of laser systems in regulated sectors. Our trained and qualified personnel will support you in all phases of the qualification process – reliably, saving time and costs. 

Popisovanie laserom pomocou produktov TRUMPF
Popisovanie laserom

Čísla, texty alebo kódy - toto a ešte viac popíše bezdotykovo a bez opotrebovania laser v mnohých odvetviach ako pokrokový nástroj na popisovanie.

Doplnková výbava VisionLine na spracovanie obrazu na TruMark Station 5000
Spracovanie obrazu VisionLine

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná napríklad polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto.


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Technický zákaznícky servis Zistite viac Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Náhradné diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt