Voľba krajiny/regiónu a jazyka
TruMark Station 7000, Výkonný pri veľkých úlohách
TruMark Station 7000, Výkonný pri veľkých úlohách
Označovacie systémy

TruMark Station 7000

Výkonný pri veľkých úlohách

Veľký v sérii

Vďaka svojim veľkým vnútorným rozmerom ponúka popisovací systém TruMark Station 7000 mnoho miesta pre takmer každú aplikáciu. Pritom nehrá úlohu, či chcete popisovať samostatné veľké alebo až do 75 kg ťažké obrobky pri laserovej bezpečnosti alebo mimoriadne veľa malých dielcov, ktoré sú rozmiestnené vedľa seba. Na požiadanie získate TruMark Station 7000 s našim systémom rotačného meniča a profitujete tak z možnosti osadzovania dielcov súbežne s hlavným výrobným časom a z výrazného nárastu produktivity. Perfektne sa hodí na ťažké obrobky a prípravky až do hmotnosti cca. 35 kg na každej strane. Pracovný priestor je celý perfektne prístupný a vďaka vynikajúcej ergonómii je práca veľmi príjemná. Motoricky ovládané dvere prispievajú k bezpečnosti a k nárastu produktivity vďaka svojmu plynulému, na želanie aj čiastočnému otváraniu a zatváraniu. Rýchle osi udržiavajú vedľajšie časy na minime. Zariadenie na bodové odsávanie dymu a čiastočiek, optimálne vyladené pre naše lasery TruMark zabezpečuje aj pri vysokých výkonoch lasera pracovné prostredie bez výskytu emisií. Systém odolný voči skrúteniu okrem toho zaručuje aj pri ťažkých obrobkoch vynikajúce tlmenie kmitania vďaka centrálnemu komponentu, polymérnej betónovej platni.

Špecialista na sériovú výrobu

Vďaka veľkému pracovnému priestoru a mnohým doplnkovým výbavám je stanica ideálna na vysoké výrobné dávky – najmä s rotačným meničom.

Vynikajúca ergonómia

Premyslená konštrukcia pracoviska umožňuje operátorovi stroja neúnavné vykonávanie práce

Jednoduchá obsluha

Ovládacia plocha na obsluhu osí, nastavovanie laserových parametrov ako aj na externú komunikáciu

Žiaden prach ani dym

Vďaka presnému bodovému odsávaniu ostáva výkon lasera na obrobku úplne neovplyvnený. Týmto spôsobom je zachovaná konštantná kvalita popisovania.

Perfektná vlnová dĺžka a výkon lasera

Pre každú aplikáciu je možné flexibilne skombinovať so stanicou rozličné zdroje lúča TRUMPF, trvania pulzov a výkonové triedy, aby bolo možné dosiahnuť perfektné výsledky v aplikáciách.

Nárast produktivity

Vďaka kombinácii polymérnej betónovej platne tlmiacej vibrácie a jednotky rotačného meniča je možné súčasne nakladať aj obrábať ťažké obrobky bez ovplyvnenia popisovania súbežného s dobou taktu.

TruMark Station 7000 - Výkonný pri veľkých úlohách
Spracovanie obrazu na príklade zariadenia TruMark 6030
TruMark Station 7000
Špičkové so všetkými funkciami

Špičkový model je ako prvý TRUMPF systém popisovania laserom vybavený stabilnou konštrukciou vhodnou pre výrobu s polymérnou betónovou polymérnou platňou ako centrálnym konštrukčným prvkom. V stanici TruMark Station 7000 okrem toho nájdete samozrejme aj všetky ďalšie výhody pracovísk popisovania TRUMPF: Patria k tomu okrem iného napájací zdroj lasera integrovaný do rámu stroja alebo integrované rotačné osi pre popisovanie po obvode dielcov. Funkcie systému je možné sledovať pomocou servisu na diaľku – po Vašom povolení Vám naši servisní experti dokážu rýchlo pomôcť.

TruMark 7000, vnútorný priestor
Všetko je jednoduché

Vo vnútornom priestore TruMark Station 7000 môžete popisovať obrobky najrozličnejších veľkostí. Laser sa pohybuje po dvoch osiach v smere X a Z, vďaka pohybu pracovnej palety v smere Y otvára rozsiahly pracovný priestor, ktorý je napriek tomu jednoducho prístupný zo všetkých strán.

Pohľad do vnútra stanice TruMark Station 7000 - systému popisovania laserom TRUMPF pre veľké úlohy
Úplná flexibilita – aj s rotačným meničom

S našim systémom rotačného meniča sa nemusíte spoliehať na osi X a Z. Dokážete popisovať po celej ploche rotačného meniča a obrábať cez pole popisovania, pretože laser sa pohybuje ponad obrobok.

Kryt práčky popísaný laserom v zariadení TruMark Station 7000

Zmena sfarbenia

Plastové kryty práčok je možné rýchlo a jednoducho popisovať pomocou UV popisovacieho lasera vďaka veľkému pracovnému priestoru stanice TruMark Station 7000. Vznikajú tým tmavé, kontrastné stupnice, označenia typov a značky na svetlých krytoch, ktoré pritom ostávajú príjemne hladké na dotyk, pretože plast sa nenapeňuje.

Laserom popísaný stent (čierny popis, TruMicro Mark)

Presné popisovanie detailných medicínskych produktov

TruMark Station 7000 popisuje konštantne vo vysokej kvalite aj veľmi detailné produkty v medicínskej technike, ktoré majú často aj zakrivené povrchy. Tak napríklad vyššie vyobrazené neurochirurgické implantáty.

Popúšťanie pomocou TruMark Série 5000

Popúšťanie

Povrch obrobku sa sfarbí vďaka lokálnemu prívodu tepla. V závislosti od materiálu a prívodu energie sa mení popúšťacia farba. Povrch pritom ostane hladký - nemôžu sa usadzovať nečistoty.

Gravírovanie pomocou TruMark Série 6000

Gravírovanie

Pri gravírovaní odstráni laserový lúč časť základného materiálu, čím vytvorí priehlbinu na povrchu. Môže prebiehať po okrajoch strmo alebo po šikmine.

Zafarbenie obrobkov pomocou zariadenia TruMark Série 6000

Zafarbenie

Ak je vzájomne optimálne zladený materiál a vlnová dĺžka lasera, molekuly farbiva sa cielene sfarbia alebo vyblednú. Povrch pritom ostáva hladký. Popri kovových obrobkoch je možné pomocou popisovacích laserov TRUMPF obrábať aj organické látky ako drevo alebo kožu.

Opracovanie povrchu pomocou One-Box lasera

Opracovanie povrchu

Pomocou lasera je možné funkčne štruktúrovať alebo čistiť povrchy. Takto je možné odstrániť hrdzu, olej alebo vrstvy fosfátov ako príprava pre nasledujúce procesy, napr. zváranie laserom.

Vytváranie štruktúr na povrchu pomocou TruMark Série 5000

Štruktúrované povrchy

Pomocou lasera je možné funkčne štruktúrovať alebo čistiť povrchy. Ak sa upraví štruktúra povrchu najmenšími vrstvami nataveného materiálu, je pri nezmenených vlastnostiach materiálu možné docieliť výrazne vyššie priľnavé účinky. Ak sa upraví vytvorením mikro kopčekov štruktúra povrchu obrábaných dielcov zapadajúcich do seba, výrazne sa vylepšia klzné vlastnosti pri nezmenenom množstve maziva.

Podsvietený dizajn ovládačov v automobiloch vytvorené popisovaním laserom, pomocou produktov TRUMPF TruMark

Úber materiálu

Pri úbere materiálu sa čiastočne odstraňujú tenké krycie vrstvy viacvrstvových plastov, ktoré sú nanesené na základnom materiáli a ktoré sa farebne výrazne odlišujú. Tento postup napríklad umožní vytvoriť takzvaný dizajn deň-noc, ktorý nachádza uplatnenie okrem iného najmä v automobilovom priemysle.

Napeňovanie plastov pomocou lasera TruMark

Napenenie

Pri napeňovaní laser ohrieva plast tak, že dôjde ku krátkodobému procesu tavenia. Počas nasledujúceho procesu ochladenia sa uzatvoria malé plynové bublinky, na ktorých sa difúzne odráža dopadajúce svetlo. Pri tomto druhu popisovania laserom vzniká popis s prevýšením.

TruMark Station 7000
TruMark Station 7000R
Špecifikácia obrobku    
Max. rozmery obrobku bez osi Y (Š x V x H) 1000 mm x 450* mm x 650 mm * V závislosti od lasera a optiky -
Max. rozmery obrobku s osou Y (Š x V x H) 960 mm x 450 mm x 375 mm * V závislosti od lasera a optiky -
Priemer otočného taniera - 770 mm
Max. hmotnosť obrobku - 35 kg na stranu
Max. hmotnosť obrobku (bez osi Y) 75 kg -
Max. hmotnosť obrobku (s osou Y) 50 kg -
Dostupná motorická os    
Dráha pohybu osi Z 500 mm 500 mm
Dráha pohybu osi X 650 mm 650 mm
Dráha pohybu osi Y 350 mm (nie je dostupné pri rotačnom meniči) -
Rýchlosť pohybu Z 6 m/min (3,5 m/min pri TruMicro Mark) -
Rýchlosť pohybu X 6 m/min 6 m/min
Rýchlosť pohybu Y 6 m/min -
Rozmer a hmotnosť pracovnej stanice    
Rozmery pracovnej stanice (Š x V x H) 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * pri verzii s rotačným meničom 1625 mm 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm
Obrázok produktu TruTops Mark

TruTops Mark

Popisovací softvér TruTops Mark uľahčuje popisovanie lasermi TruMark tak ako je to len možné. Program TruTops Mark spája softvér na popisovanie, CAD editor, správu parametrov lasera a prípojok, programovanie procesov s QuickFlow a diagnostický nástroj. Máte pritom pod palcom všetky funkcie prostredníctvom intuitívne ovládanej ovládacej plochy. Pomocou CAD editora je možné jednoducho kresliť a rozmiestňovať grafické objekty. Databáza laserových parametrov Vám umožňuje opätovne využívať optimalizované parametre. Pomocou programovania procesov QuickFlow vytvoríte systémom "Pick-and-Drop" programy, ktoré riadia kompletný cyklus popisovania od začiatku až po koniec. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje odmerané analógové hodnoty ktoré zaznamenávajú jeho snímače.

Obrázok produktu TruTops Mark 3D

TruTops Mark 3D

Náš softvér na popisovanie TruTops Mark 3D presviedča svojou obsluhou príjemnou na ovládanie a výrazne kratšími dobami trvania procesov. V závislosti od aplikácie je odteraz možné pomocou laserového systému dosiahnuť na viacero objektov určených na popisovanie – najmä tam, kde bolo predtým potrebných viacero laserov. Vďaka tomu je veľmi jednoduché popisovanie trojrozmerných plôch akými sú napríklad šikmé roviny a zakrivené plochy. K balíku patrí okrem softvéru na popisovanie aj plná verzia 3D CAD editora, pomocou ktorého je možné samostatne vytvoriť obrobky a na základe nich vygenerovať výkresy potrebné pre 3D popisovanie.

Modul Interface softvéru TruTops Mark

TruTops Mark Modul Interface

Pomocou TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) nastavíte obsah, vzhľad a usporiadanie ovládacej plochy TruTops Mark úplne podľa Vašich požiadaviek. Vďaka tomu je ovládanie ušité na mieru presne podľa celého Vášho výrobného reťazca a súboru procesov. Okrem toho môžete pomocou softvérového modulu hravo a jednoducho začleniť popisovací laser z databázy, meracej techniky a ďalších komponentov do Vášho celkového systému.

TruMark Station 7000 je možné skombinovať s množstvom sérií popisovacích laserov TRUMPF. Ponúka preto správne riešenie pre každú aplikáciu.

Ďalšie doplnky pre TruMark Station 7000 optimalizujú Váš výrobný proces a prispievajú k ďalšiemu vylepšeniu nenáročnosti obsluhy.

Spracovanie obrazu VisionLine

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto. Takisto je možné prečítanie a kontrola popísaného kódu. Stavebnicová konštrukcia vytvára mnohoraké možnosti. Pritom nie je podstatné, či kamera pozerá cez skenerovú šošovku alebo je nainštalovaná na boku, či sa používa jedna alebo dve kamery – všetko je možné.

Rotačná os na TruMark Station 7000
Rotačná os

Pomocou doplnkových rotačných osí môžete vytvárať vysoko kvalitné popisy aj na obrobkoch valcového tvaru. Rotačná os s krokovým motorom umožňuje popisovanie obrábaných dielcov po obvode.

TruMark Station 7000, Výkonný pri veľkých úlohách
Motorizovaná os Y

Lineárne sane namontované na rám stroja poháňané servopohonom riadeným z programu, umožňuje presné nastavovanie polohy Vašich obrábaných dielcov. Dráha pohybu je 375 mm, presnosť opakovania typicky ± 0,025 mm a rýchlosť pohybu 15 m/min.

TRUMPF TruMark Station, odsávanie priestoru systému popisovania
Integrované odsávanie

V pracovnom priestore sa používa presné bodové odsávanie, kontrola jeho filtrov je možná pomocou snímača rozdielu tlaku.

Servis na diaľku TRUMPF
Servis na diaľku

V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.

TruMark Station 7000, Výkonný pri veľkých úlohách
Intuitívne riadenie

Doplnková dotyková obrazovka Vám okrem toho uľahčuje ovládanie a zvyšuje produktivitu. Novo skonštruovaný ovládací panel zároveň so svojimi rôznymi tlačidlami funkcií prispieva k intuitívnemu ovládaniu a k jednoduchému režimu zoraďovania.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Qualification support IQ/OQ

You can count on TRUMPF expertise for qualification of laser systems in regulated sectors. Our trained and qualified personnel will support you in all phases of the qualification process – reliably, saving time and costs. 

Prehľad všetkých popisovacích laserov TRUMPF TruMark
Popisovací laser

Doplňte Vaše popisovacie systémy našimi popisovacími lasermi TRUMPF v rôznych výkonových triedach. Pri bežných vlnových dĺžkach sú vhodné na gravírovanie, úber materiálu, popúšťanie, sfarbovanie alebo napeňovanie.

Doplnková výbava VisionLine na spracovanie obrazu na TruMark Station 5000
Spracovanie obrazu VisionLine

Pomocou TRUMPF spracovania obrazu VisionLine zvýšite Vašu bezpečnosť procesov. VisionLine rozpozná napríklad polohu obrobku a prispieva k tomu, aby sa popis umiestnil na správne miesto.


TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Služby
Technický zákaznícky servis Zistite viac Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Originálne diely Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt